دوره 6 (شماره پیوسته) سال 98-1397

ISSUE XML

فهرست مطالب

روزنگار کرونا ویروس

تازه های علمی کرونا ویروس ها در سازمان بهداشت جهانی؛ (1) کاری از گروه اپیدمیولوژی دانشکده بهداشت و ایمنی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی PDF XML
محمد آقاعلی, علیرضا امان اللهی, ندا ایزدی, محمود حاجی پور, سجاد رحیمی, حسین مظفر سعادتی, و . . . e20
تازه های علمی کرونا ویروس ها در سازمان بهداشت جهانی؛ (2) کاری از گروه اپیدمیولوژی دانشکده بهداشت و ایمنی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی PDF XML
محمد آقاعلی, ندا ایزدی, محمود حاجی پور, سجاد رحیمی, سحر ستوده, زهرا صداقت, سارا عظیمی, و . . . e21
تازه های علمی کرونا ویروس ها در سازمان بهداشت جهانی؛ (3) کاری از گروه اپیدمیولوژی دانشکده بهداشت و ایمنی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی PDF XML
محمد آقاعلی, ندا ایزدی, محمود حاجی پور, سجاد رحیمی, سحر ستوده, زهرا صداقت, و . . . e22
تازه های علمی کرونا ویروس ها در سازمان بهداشت جهانی؛ (4) کاری از گروه اپیدمیولوژی دانشکده بهداشت و ایمنی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی و کرمان PDF XML
محمد آقاعلی, ندا ایزدی, محمود حاجی پور, سجاد رحیمی, سحر ستوده, زهرا صداقت, سارا عظیمی, و . . . e23
تازه های علمی کرونا ویروس ها در سازمان بهداشت جهانی؛ (5) گروه اپیدمیولوژی دانشکده بهداشت و ایمنی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی و کرمان PDF XML
محمد آقاعلی, صابر امیرزاده, ندا ایزدی, محمود حاجی پور, سجاد رحیمی, و . . . e25
تازه های علمی کرونا ویروس ها در سازمان بهداشت جهانی؛ (6) گروه اپیدمیولوژی دانشکده بهداشت و ایمنی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی و کرمان PDF XML
محمد آقاعلی, ندا ایزدی, زهرا جعفری, محمود حاجی پور, سجاد رحیمی, سحر ستوده, و . . . e26
تازه های علمی کرونا ویروس ها در سازمان بهداشت جهانی؛ (7) گروه اپیدمیولوژی دانشکده بهداشت و ایمنی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی و کرمان PDF XML
انیس اشرف گنجویی, محمد آقاعلی, ندا ایزدی, سجاد رحیمی, سحر ستوده, زهرا صداقت, و . . . e27
تازه های علمی کرونا ویروس ها در سازمان بهداشت جهانی؛ (8) گروه اپیدمیولوژی دانشکده بهداشت و ایمنی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی و کرمان PDF XML
محمد آقاعلی, علیرضا امان اللهی, ندا ایزدی, سجاد رحیمی, الهه سالارپور, زهرا صداقت, سارا عظیمی, و . . . e28
روزنگار اپیدمیولوژی ایران در اپیدمی کرونا ویروس؛ 23 اسفند 1398 PDF XML
کمیته اپیدمیولوژی کووید-19، وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی e29
روزنگار اپیدمیولوژی ایران در اپیدمی کرونا ویروس؛ 24 اسفند 1398 PDF XML
کمیته اپیدمیولوژی کووید-19، وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی e30
تازه های علمی کرونا ویروس ها در سازمان بهداشت جهانی؛ (9) گروه اپیدمیولوژی دانشکده بهداشت و ایمنی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی و کرمان PDF XML
محمد آقاعلی, امید ابوبکری, علیرضا امان اللهی, ندا ایزدی, فاطمه توکلی, سجاد رحیمی, و . . . e34
روزنگار اپیدمیولوژی ایران در اپیدمی کرونا ویروس؛ 27 اسفند 1398 PDF XML
درمان و آموزش پزشکی کمیته اپیدمیولوژی کووید-19، وزارت بهداشت e35
تازه های علمی کرونا ویروس ها در سازمان بهداشت جهانی؛ (10) گروه اپیدمیولوژی دانشکده بهداشت و ایمنی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی و کرمان PDF XML
محمد آقاعلی, علیرضا امان اللهی, ندا ایزدی, زهرا خرمی, سجاد رحیمی, و . . . e36
تازه های علمی کرونا ویروس ها در سازمان بهداشت جهانی؛ (11) گروه اپیدمیولوژی دانشکده بهداشت و ایمنی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی و کرمان PDF XML
محمد آقاعلی, انیس اشرف گنجوی, علیرضا امان اللهی, ندا ایزدی, محمود حاجی پور, و . . . e37

مقاله اصیل

بررسی امکان پذیری پزشکی از راه دور در حوادث: مطالعه مقطعی PDF HTML XML
مهدیه نژادشفیعی, کامبیز بهاء الدینی, محمود نکویی مقدم e3
بررسی تغییرات علایم حیاتی مصدومان ترومای مولتیپل دچار شکستگی اندام و یا لگن پس از احیا با توجه به دریافت یا عدم دریافت مسکن وریدی PDF HTML XML
شهرام پایدار, علی طاهری اکردی, زهرا شایان, لیلا شایان, فاطمه موسوی, حسین علی خلیلی e5
بررسی اثرگذاری کلار گردنی در بروز ضایعات دائمی ستون فقرات گردنی پس از تروما PDF HTML XML
نسرین شاهی قره داغلو e6
بررسی نیازها و چالش‌های وجود متخصص طب اورژانس در یک بیمارستان آموزشی; یک مطالعه کیفی PDF HTML XML
غلامرضا معصومی, میثم اشرفی, آرزو دهقانی, امیر نویانی e8
بررسی وضعیت شناختی بیماران یک سال پس از آسیب تروماتیک خفیف مغزی: یک مطالعه موردی – شاهدی PDF HTML XML
محدثه مظفری, سید ابوالقاسم مهری نژاد, مهر انگیز پیوسته گر, مسعود ثقفی نیا, سیامک سلطانی e9
بررسی میزان آگاهی و عملکرد تکنسین های اورژانس پیش بیمارستانی در خصوص شاخص های اقدامات حیاتی قلبی پیشرفته؛ یک مطالعه مقطعی PDF HTML XML
پروین کاشانی, محمد منوچهری فر, پریسا سهرابی e10
بررسی وضعیت فرسودگی شغلی در پرسنل اورژانس پیش بیمارستانی شاهرود؛ یک مطالعه مقطعی PDF HTML XML
آصف مرادچله, امیر نویانی, سید میثم یکه سادات, آرش صید آبادی, شیما عزیزالدین, حسین امیری لرگانی, لطیفه سیدزاده گوکلان e11
بررسی علل بستری بیش از 24 ساعت در بخش اورژانس بیمارستان امام حسین (ع) تهران در سال 1396؛ یک مطالعه مقطعی PDF HTML XML
علیا کلانتر هرمزی, حمید کریمان, حمیدرضا حاتم آبادی e12
بررسی علل مراجعه مکرر به اورژانس بیمارستان های دانشگاه علوم پزشکی ایران؛ یک مطالعه توصیفی- مقطعی PDF HTML XML
علی بیداری, رضا مصدق, فاطمه محمدی, مهدی رضایی, کامران ربوبیت e13
نحوه ی برخورد دستیاران با بیماران مبتلا به کاهش سطح هوشیاری در بخش اورژانس؛ یک ممیزی بالینی PDF HTML XML
بهروز هاشمی, روفیا واحدیان, محمد مهدی فروزانفر, سحر میربها e14
میزان تبعیت از دستورالعمل انجمن قلب آمریکا در مواجهه با تاکی/برادی دیس ریتمی در بخش اورژانس؛ یک مطالعه مقطعی PDF HTML XML
محمدمهدی فروزان فر, امیررضا نثاری e15
ریسک فاکتورهای سی تی اسکن غیرنرمال در بیماران مراجعه کننده به بخش اورژانس به دنبال تشنج؛ یک مطالعه مقطعی PDF HTML XML
محمدمهدی فروزان فر, شایان باقری حریری e16
میزان صحت لوله گذاری داخل تراشه توسط پرسنل اورژانس پیش بیمارستانی؛ یک مطالعه مقطعی PDF HTML XML
مهرداد تقی زاده, کامران حیدری, مریم اکبری e19

نامه به سردبیر

مروری بر مقاله با عنوان "مقایسه روش بخیه با چسب مايع بافتی در ترميم زخم های صورت اطفال؛ یک مطالعه مورد شاهدی" PDF HTML XML
راضیه سادات موسوی رکن آبادی e1
شناسایی اولیه و اقدامات پیشگیرانه برای گسترش ویروس کرونای جدید دربخش اورژانس؛ یک نامه به سردبیر PDF HTML XML
محمد درویشی, سیدضیاء هجری پور, ابراهیم کریمی e18
گونه شناسی اطلاعات در بحران ویروس کرونا؛ بیان یک دیدگاه PDF XML
حسن اشرفی ریزی, زهرا کاظم پور e24
گزارش بازدید اعضاء هیئت علمی طب اورژانس از اورژانس های شهر پاریس؛ یک نامه به سردبیر PDF XML
حمیدرضا حاتم آبادی, مجید شجاعی, آنیتا سبزقبایی e33

گزارش کوتاه

یافته های لام خون محیطی در بیماران مشکوک به سپسیس و ارتباط آن با تشخیص نهایی در بیماران بستری در بخش اورژانس PDF HTML XML
راما بزرگمهر, سید مجتبی نکوقدم, علیرضا فاطمی, الهام کیخا e2
بررسی میزان خشونت و پرخاشگری علیه پرسنل اورژانس پیش بیمارستانی؛ یک مطالعه مقطعی PDF HTML XML
سجاد احمدی, غلامرضا فریداعلایی, رضا پیوندی, مهری علویانی e4
علل خطاهاي تشخيصي منجر به شکایت در بخش اورژانس: يك گزارش مختصر PDF HTML XML
مصطفی علوی مقدم, مسعود قاضی پاشا, سارا قاسمي نژاد كرماني e17

گزارش مورد

مدیریت ترومای نافذ ناشی از جسم خارجی قفسه سینه؛ گزارش یک مورد HTML PDF XML
فاطمه رسولی, آرش صفایی, عاطفه عبدالهی e7

دل نوشته ها

غصه آشکار و پنهان این روزها؛ دل نوشته های یک متخصص طب اورژانس در اپیدمی کرونا در ایران PDF XML
احمدرضا خزاعی e31
تنگی نفس؛ دل نوشته های یک متخصص طب اورژانس در اپیدمی کرونا در ایران PDF XML
سامان صالحی e32