دوره 6 (شماره پیوسته) سال 98-1397

ISSUE XML

فهرست مطالب

مقاله اصیل

بررسی امکان پذیری پزشکی از راه دور در حوادث: مطالعه مقطعی PDF HTML XML
مهدیه نژادشفیعی, کامبیز بهاء الدینی, محمود نکویی مقدم e3
بررسی تغییرات علایم حیاتی مصدومان ترومای مولتیپل دچار شکستگی اندام و یا لگن پس از احیا با توجه به دریافت یا عدم دریافت مسکن وریدی PDF HTML XML
شهرام پایدار, علی طاهری اکردی, زهرا شایان, لیلا شایان, فاطمه موسوی, حسین علی خلیلی e5
بررسی اثرگذاری کلار گردنی در بروز ضایعات دائمی ستون فقرات گردنی پس از تروما PDF HTML XML
نسرین شاهی قره داغلو e6
بررسی نیازها و چالش‌های وجود متخصص طب اورژانس در یک بیمارستان آموزشی; یک مطالعه کیفی PDF HTML XML
غلامرضا معصومی, میثم اشرفی, آرزو دهقانی, امیر نویانی e8

نامه به سردبیر

مروری بر مقاله با عنوان "مقایسه روش بخیه با چسب مايع بافتی در ترميم زخم های صورت اطفال؛ یک مطالعه مورد شاهدی" PDF HTML XML
راضیه سادات موسوی رکن آبادی e1

گزارش کوتاه

یافته های لام خون محیطی در بیماران مشکوک به سپسیس و ارتباط آن با تشخیص نهایی در بیماران بستری در بخش اورژانس PDF HTML XML
راما بزرگمهر, سید مجتبی نکوقدم, علیرضا فاطمی, الهام کیخا e2
بررسی میزان خشونت و پرخاشگری علیه پرسنل اورژانس پیش بیمارستانی؛ یک مطالعه مقطعی PDF HTML XML
سجاد احمدی, غلامرضا فریداعلایی, رضا پیوندی, مهری علویانی e4

گزارش مورد

مدیریت ترومای نافذ ناشی از جسم خارجی قفسه سینه؛ گزارش یک مورد HTML PDF XML
فاطمه رسولی, آرش صفایی, عاطفه عبدالهی e7