تازه های علمی کرونا ویروس ها در سازمان بهداشت جهانی؛ (17) گروه اپیدمیولوژی دانشکده بهداشت و ایمنی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی و کرمان

محمد آقاعلی, محمود حاجی پور, زهرا خرمی, سجاد رحیمی, سحر ستوده, و . . .
4

دیده شده

PDF

چکیده

مطالب علمی و اخبار از سایت سازمان جهانی بهداشت

انجمن بین المللی ناشران (IPA)، سازمان جهانی بهداشت و UNICEF برای حمایت از کودکان و نوجوانان درقرنطینه، به مناسبت روز جهانی کتاب کودک، طرح "Read the World" را معرفی کردند.

2 آوریل 2020

IPA بزرگترین فدراسیون جهانی انجمن های ناشران است.  نویسنده جرونیمو استیلتون، کار خلاقانه خواندن کتاب ویژه کودکان را در گیر و دار همه گیری COVID-19 شروع کرد. نویسندگان محبوب کتاب های کودکان، به این عمل خلاقانه و زیبا پیوستند و شروع به خواندن چکیده کتاب های خود برای میلیون ها کودک و جوان که در حال حاضر در قرنطینه اند، کردند.

طرح  Read the World همکاری بین انجمن بین المللی ناشران (IPA) ، سازمان بهداشت جهانی (WHO) و یونیسف است.


مراجع

https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/situation-reports/20200402-sitrep-73-covid-19.pdf?sfvrsn=5ae25bc7_4

https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/situation-reports/20200401-sitrep-72-covid-19.pdf?sfvrsn=3dd8971b_2

https://www.who.int/news-room/detail/02-04-2020-ipa-who-and-unicef-launch-read-the-world-on-international-children-s-book-day-to-support-children-and-young-people-in-isolation

The Center for Systems Science and Engineering at Johns Hopkins University

Novel Coronavirus (2019-nCoV) situation reports - World Health Organization (WHO)

Data sources: WHO, CDC, ECDC, NHC and DXY

https://www.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/bda7594740fd40299423467b48e9ecf6

WHO. Q&A. how does COVID-19 spread? [Available from: https://www.who.int/news-room/q-a-detail/q-a-coronaviruses.

WHO. Q&A. Can the virus that causes COVID-19 be transmitted through the air? [Available from: https://www.who.int/news-room/q-a-detail/q-a-coronaviruses.

WHO. Q&A. Should I wear a mask to protect myself? [Available from: https://www.who.int/news-room/q-a-detail/q-a-coronaviruses#

CCHICAGO MEDICINE. COVID-19: What we know so far about the 2019 novel coronavirus. Emily Landon, MD. March 18, 2020. Is COVID-19 airborne? [Available from: https://www.uchicagomedicine.org/forefront/prevention-and-screening-articles/wuhan-coronavirus

CNBC. HEALTH&SCIENCE. WHO considers ‘airborne precautions’ for medical staff after study shows coronavirus can survive in air. Berkeley Lovelace Jr. Noah Higgins-Dunn. William Feuer. [Available from: https://www.cnbc.com/2020/03/16/who-considers-airborne-precautions-for-medical-staff-after-study-shows-coronavirus-can-survive-in-air.html

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/healthcare-facilities/prevent-spread-in-long-term-care-facilities.html

https://epi.ncpublichealth.info/cd/coronavirus/COVID19%20CMIST%20Guidance%20030620.pdf

https://www.forbes.com/sites/andrewpulrang/2020/03/08/5-things-to-know-about-coronavirus-and-people-with-disabilities/#5e182a0c1d21

David Gurwitz. Angiotensin receptor blockers as tentative SARS‐CoV‐2 therapeutics. Drug Development Research March 2020

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/disinfecting-your-home.html
DOI: https://doi.org/10.22037/ijem.v7i1.30180

ارجاعات

  • در حال حاضر ارجاعی نیست.


افزودن نظر