تازه های علمی کرونا ویروس ها در سازمان بهداشت جهانی؛ (16) گروه اپیدمیولوژی دانشکده بهداشت و ایمنی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی و کرمان

محمد آقاعلی, علیرضا امان اللهی, سجاد رحیمی, الهه سالارپور, زهرا صداقت, و . . .
9

دیده شده

PDF

چکیده

مطالب علمی و اخبار از سایت سازمان جهانی بهداشت

سازمان جهانی بهداشت دستورالعمل­هایی را برای کمک به کشورها جهت حفظ خدمات بهداشتی ضروری در طول اپیدمی کرونا ویروس منتشر کرد.

30 مارس 2020

همه‌گیری COVID-19 دستگاه‌های بهداشتی تمام کشورها را در سراسر جهان تحت ‌فشار قرار داده است. تقاضای فزاینده به مراکز بهداشتی و کارکنان مراقبت‌های بهداشتی، برخی از دستگاه‌های بهداشتی را تحت‌الشعاع قرار داده و بعضاً ناتوان نموده است و این مسئله ممکن است منجر به عملکرد ناکافی و غیر مؤثر برخی مراکز شود.

تجارب طغیان‌های قبلی ثابت کرده است که وقتی دستگاه‌های بهداشتی تحت‌الشعاع قرار بگیرند، حتی مرگ‌ومیر ناشی از بیماری‌های قابل‌پیشگیری با واکسن و یا سایر گونه‌ها نیز می‌تواند به طرز چشمگیری افزایش یابد. در طول شیوع بیماری ابتلا در سال 2015-2014، افزایش تعداد مرگ­ومیر ناشی از سرخک، مالاریا، اچ­آی­وی/ایدز و سل، ناشی از نارسایی‌های سیستم بهداشتی بیش از مرگ‌ومیر ناشی از ابتلا بود.


مراجع

https://www.who.int/news-room/detail/30-03-2020-who-releases-guidelines-to-help-countries-maintain-essential-health-services-during-the-covid-19-pandemic

https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/getting-workplace-ready-for-covid-19.pdf?sfvrsn=359a81e7_6

The Center for Systems Science and Engineering at Johns Hopkins University

Novel Coronavirus (2019-nCoV) situation reports - World Health سازمان (Who) Data sources: WHO, CDC, ECDC, NHC and DXY.

لینک اینترنت:

https://www.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/bda7594740fd40299423467b48e9ecf6

مصاحبه‌های خبری سخنگوی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی قابل‌دسترسی در سایت مبدأ به آدرس: behdasht.gov.ir

COVID -19 Guidance and FAQ for children and young people undergoing cancer treatment, Wednesday 18th of March 2020) https://anzchog.org/covid-19-guidance-for-children-and-young-people-undergoing-cancer-treatment/

Challenges posed by COVID-19 to children with cancer, Rishi S Kotecha, The Lancet Oncology, Published: March 25, 2020. https://doi.org/10.1016/ S1470-2045(20)30205-9 / 1

https://www.thelancet.com/journals/lanonc/article/PIIS1470-2045(20)30205-9/fulltext

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/specific-groups/high-risk-complications.html (Page last reviewed: March 20, 2020).

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/specific-groups/asthma.html (Page last reviewed: March 17, 2020).

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/correction detention/ guidance-correctional-detention.html#Table1

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/faq.html#anchor_1584386553767

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/hcp/respirator-use-faq.html

https://www.iribnews.ir/fa/news/2664309/ایمنی-غذا-و-کرونا-در-گرو-رعایت-نکات-بهداشتی

Laura Matrajt TL. Evaluating the effectiveness of social distancing interventions against COVID-19. 30 March 2020. Available from: 16.https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2020.03.27.20044891v1. medRxiv. 2020
DOI: https://doi.org/10.22037/ijem.v7i1.30178

ارجاعات

  • در حال حاضر ارجاعی نیست.


افزودن نظر