تازه های علمی کرونا ویروس ها در سازمان بهداشت جهانی؛ (15) گروه اپیدمیولوژی دانشکده بهداشت و ایمنی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی و کرمان

امید ابوبکرزاده, علیرضا امان اللهی, صابر امیرزاده, الهام بزمی, زهرا صداقت, طاهره علی نیا, و . . .
33

دیده شده

PDF

چکیده

چگونه برای پاسخ COVID-19 بودجه اختصاص دهید؟

مروری بر مکانیسم اختصاص بودجه در کشورهایی که شدیداً تحت تأثیر ویروس کرونا قرار گرفته‌اند.

25 مارس 2020، ژنو

پاندمی COVID-19 برای اطمینان از توانایی یک پاسخ جامع، در قدم اول به بودجه عمومی کافی نیاز دارد. اولویت‌بندی مجدد در خصوص هزینه‌های عمومی به‌منظور تقویت اقتصاد و سیستم بهداشت و درمان نیاز به اقدام به‌موقع رهبران دولت و یک فضای پشتیبانی دولتی دارد.

کشورهایی که بیشتر تحت تأثیر قرار گرفته‌اند، با توجه به مدیریت مالی عمومی (PFM) و سیستم‌های نظارتی، رویکردهای مختلفی در مورد تخصیص بودجه اتخاذ کرده‌اند. جهت مقابله با این محدودیت مالی پیش‌آمده تطبیق دادن بودجه‌ها (به‌عنوان‌مثال وام‌ها) به‌منظور در نظر گرفتن محدودیت‌های جدید اقتصادی و مالی ضروری می‌باشند. همچنین تصمیم‌گیری سریع در مورد هزینه نیز لازم است.

هر کشوری باید برای اختصاص بودجه جهت پاسخ به کرونا ویروس، فرآیندهای خاصی را توسعه دهد. برای آگاهی از نحوه اختصاص بودجه در کشورهایی که ممکن است در آینده نزدیک درگیر همه‌گیری شوند، خلاصه‌ای از رویه‌های مشاهده‌شده در خصوص نحوه اختصاص بودجه در برخی از کشورهای تحت تأثیر گرفته در زیر ارائه می‌شود، باهدف اطلاع‌رسانی به سایر کشورها برای پاسخ به سه سؤال اساسی:

1- اقدامات فوری که با بودجه موجود قابل انجام است، چیست؟

2- نحوه تأمین بودجه از طریق انجام اصلاحات در قوانین مالی؟

3- برای تسریع در اختصاص بودجه و تزریق آن به خط مقدم چه کاری می‌توان انجام داد؟


مراجع

https://www.who.int/news-room/detail/25-03-2020-how-to-budget-for-covid-19-response

https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public/myth-busters

The Center for Systems Science and Engineering at Johns Hopkins University

Novel Coronavirus (2019-nCoV) situation reports - World Health Organization (WHO)

Data sources: WHO, CDC, ECDC, NHC and DXY

https://www.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/bda7594740fd40299423467b48e9ecf6

مصاحبه‌های خبری سخنگوی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی قابل‌دسترسی در سایت مبدأ به آدرس: behdasht.gov.ir

وزارت بهداشت درمان آموزش پزشکی، معاونت بهداشت، دستورالعمل‌های پیشگیری و کنترل ویروس کرونا، راهنماي کنترل محیطی برای مقابله با COVID-19 (کرونا ویروس) ویژه کشاورزان، اسفند 1398، نسخه اول

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/hcp/disposition-in-home-patients.html

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/hcp/disposition-hospitalized-patients.html

Massachusetts General Hospital COVID-19 Treatment Guidance. Version 1.0 3/17/2020

Shen K-L, Yang Y-H. Diagnosis and treatment of 2019 novel coronavirus infection in children: a pressing issue. World Journal of Pediatrics. 2020.

WHO. Report of the WHO-China Joint Mission on Coronavirus Disease 2019 (COVID-19). 2020.

Chen N, Zhou M, Dong X, Qu J, Gong F, Han Y, et al. Epidemiological and clinical characteristics of 99 cases of 2019 novel coronavirus pneumonia in Wuhan, China: a descriptive study. The Lancet. 2020.

CDC. Pregnant Women and Children 2020 [Available from: 13.https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/specific-groups/children-faq.html.

Wang XF, Yuan J, Zheng YJ, Chen J, Bao YM, Wang YR, et al. [Retracted: Clinical and epidemiological characteristics of 34 children with 2019 novel coronavirus infection in Shenzhen]. Zhonghua er ke za zhi = Chinese journal of pediatrics. 2020;58(0):E008.

Cai J, Xu J, Lin D, Yang z, Xu L, Qu Z, et al. A Case Series of children with 2019 novel coronavirus infection: clinical and epidemiological features. Clinical Infectious Diseases. 2020.
DOI: https://doi.org/10.22037/ijem.v7i1.30177

ارجاعات

  • در حال حاضر ارجاعی نیست.


افزودن نظر