تازه های علمی کرونا ویروس ها در سازمان بهداشت جهانی؛ (13) گروه اپیدمیولوژی دانشکده بهداشت و ایمنی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی و کرمان

محمد آقاعلی, علیرضا امان اللهی, ندا ایزدی, سجاد رحیمی, زهرا صداقت, و . . .
6

دیده شده

PDF

چکیده

سخنرانی مدیر کل سازمان جهانی بهداشت در نشست خبری رسانه ای درباره COVID-19

 مارس 2020

صبح بخیر، بعد از ظهر بخیر و عصر بخیر، هر کجا که هستی. هر روز به نظر می­رسد که COVID-19 به یک نقطه عطف جدید و غم انگیز می­رسد. اکنون بیش از 210،000 مورد به سازمان جهانی بهداشت گزارش شده است و بیش از 9000 نفر جان خود را از دست داده­اند. هر زندگی از دست رفته یک فاجعه است. انگیزه ما این است که کنار هم باشیم و هر کاری را برای جلوگیری از انتقال و نجات جان انسان­ها می­توانیم انجام دهیم. ما همچنین باید موفقیت­های خود را جشن بگیریم. دیروز، ووهان برای اولین بار از زمان شروع شیوع بیماری هیچ مورد جدیدی را گزارش نکرد. ووهان این امید را به سایر نقاط جهان می­دهد که حتی شدیدترین وضعیت ممکن قابل کنترل است. البته، باید احتیاط کنیم، شرایط می­تواند برعکس شود. اما تجربه شهرها و کشورهایی که این ویروس را عقب رانده و کنترل کرده­اند، پیام امید و شجاعت را به سایر نقاط جهان می­بخشد. هر روز، ما در مورد این ویروس و بیماری ناشی از آن بیشتر می­آموزیم. داده­های بسیاری از کشورها نشان می­دهد که افراد زیر 50 سال تعداد قابل توجهی از بیماران نیازمند بستری را تشکیل می­دهند. امروز برای جوانان پیامی دارم: شما شکست ناپذیر نیستید. این ویروس می­تواند هفته­ها شما را در بیمارستان بستری کند و یا حتی شما را بکشد. حتی اگر بیمار نشوید، انتخاب­هایی که در مورد رفت و آمدتان می­کنید می­تواند در حیات و یا مرگ اشخاص دیگر موثر باشد. من سپاسگزارم که بسیاری از جوانان این کلمه را پخش می­کنند و نه ویروس را. همانطور که گفتم همبستگی کلید شکست COVID-19 است، نه­تنها همبستگی بین کشورها، بلکه بین گروه­های سنی. با تشکر از شما برای توجه به خواست ما برای همبستگی، همبستگی، همبستگی.


مراجع

https://www.who.int/dg/speeches/detail/who-director-general-s-opening-remarks-at-the-media-briefing-on-covid-19---20-march-2020

https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/331492/WHO-2019-nCoV-HCF_operations-2020.1-eng.pdf

The Center for Systems Science and Engineering at Johns Hopkins University

Novel Coronavirus (2019-nCoV) situation reports - World Health Organization (WHO)

Data sources: WHO, CDC, ECDC, NHC and DXY

لینک اینترنت:

https://www.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/bda7594740fd40299423467b48e9ecf6

مصاحبه های خبری سخنگوی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی قابل دسترسی در سایت مبدا به آدرس: behdasht.gov.ir

Rolling updates on coronavirus disease (COVID-19) Updated 20 March 2020. Available online:https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/events-as-they-happen

Brooks SK, Webster RK, Smith LE, Woodland L, Wessely S, Greenberg N, Rubin GJ. The psychological impact of quarantine and how to reduce it: rapid review of the evidence. The Lancet. 2020 Feb 26.

Hellewell J, Abbott S, Gimma A, Bosse NI, Jarvis CI, Russell TW, Munday JD, Kucharski AJ, Edmunds WJ, Sun F, Flasche S. Feasibility of controlling COVID-19 outbreaks by isolation of cases and contacts. The Lancet Global Health. 2020 Feb 28.

Lai CC, Shih TP, Ko WC, Tang HJ, Hsueh PR. Severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 (SARS-CoV-2) and corona virus disease-2019 (COVID-19): the epidemic and the challenges. International journal of antimicrobial agents. 2020 Feb 17:105924

Pueyo T. Coronavirus: Why You Must Act Now. 10 Mars 2020. Available from: https://medium.com/@tomaspueyo/coronavirus-act-today-or-people-will-die-f4d3d9cd99ca. (Access on: 21 Mars 2020)

Li L, Qin L, Xu Z, Yin Y, Wang X, Kong B, et al. Artificial Intelligence Distinguishes COVID-19 from Community Acquired Pneumonia on Chest CT. Radiology. 2020:200905.
DOI: https://doi.org/10.22037/ijem.v7i1.30146

ارجاعات

  • در حال حاضر ارجاعی نیست.


افزودن نظر