تازه های علمی کرونا ویروس ها در سازمان بهداشت جهانی؛ (12) گروه اپیدمیولوژی دانشکده بهداشت و ایمنی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی و کرمان

محمد آقاعلی, علیرضا امان اللهی, ندا ایزدی, محمود حاجی پور, سجاد رحیمی, زهرا صداقت, و . . .
64

دیده شده

PDF

چکیده

بیانیه مشترک :ICC-WHO فراخوان بخش خصوصی بی سابقه برای اقدام برای مقابله با COVID-19

در یک تلاش هماهنگ برای مقابله با همه گیری بیماری کروناویروس، اتاق بازرگانی بین المللی (ICC) و سازمان بهداشت جهانی (WHO) توافق کرده اند که با همکاری نزدیک برای اطمینان از جدیدترین و مطمئن ترین اطلاعات و راهنمایی های مناسب به جامعه تجارت جهانی برسند. همه گیر یبیماری COVID-19  یک اورژانس بهداشت و سلامت جهانی است که نیاز به اقدام فوری مؤثر دولت­ها، افراد و مشاغل دارد. همه مشاغل در به حداقل رساندن احتمال انتقال و تأثیر بر جامعه نقش اساسی دارند. اقدام زود هنگام، جسورانه و مؤثر باعث کاهش خطرات کوتاه مدت برای کارمندان و هزینه های بلند مدت برای مشاغل و اقتصاد خواهد شد. برای کمک به این تلاش جمعی، ICC مرتباً مشاوره به روز شده ای را به بیش از 45 میلیون مشاغل خود ارسال خواهد کرد تا مشاغل در همه جا بتوانند اقدامات صحیح و آگاهانه ای را برای محافظت از کارگران، مشتریان و جوامع محلی خود انجام دهند و  به تولید و توزیع منابع ضروری کمک کنند.ICC  همچنین با پیمایش بخش خصوصی شبکه جهانی، برای ترسیم پاسخ تجارت جهانی در برابر طغیان بیماری کورونا ویروس، به تقویت جریان اطلاعات کمک خواهد کرد. این عمل مشاغل را ترغیب به اتخاذ رویکردهای محتاطانه مناسب و تولید داده ها و بینش های جدید برای حمایت از تلاش های دولت ملی و بین المللی می کند.

مراجع

https://www.who.int/publications-detail/the-first-few-x-(ffx)-cases-and-contact-investigation-protocol-for-2019-novel-coronavirus-(2019-ncov)-infection

https://www.who.int/news-room/detail/16-03-2020-icc-who-joint-statement-an-unprecedented-private-sector-call-to-action-to-tackle-covid-1

The Center for Systems Science and Engineering at Johns Hopkins University

Novel Coronavirus (2019-nCoV) situation reports - World Health Organization (WHO)

- مصاحبه های خبری سخنگوی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی قابل دسترسی در سایت مبدا به آدرس: behdasht.gov.ir

- وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی ، دستورالعمل های بیماری کرونا ، راهنمای کنترل محیطی برای مقابله با کووید 19 ( کرونا ویروس) در پارک ها، فضای سبز و مبلمان شهری ، اسفند 1398، نسخه اول.

- 2. دستورالعمل عمومی پیشگیری از ابتلاء به ویروس کوئید 19. جلوتر از کوئید حرکت کنیم. انتشارات علم و فناوری شانگهای. ترجمه: گروه چینی دانشگاه تهران.

Husnayain A, Fuad A, Su EC-Y. Applications of google search trends for risk communication in infectious disease management: A case study of COVID-19 outbreak in Taiwan. International Journal of Infectious Diseases. 2020.
DOI: https://doi.org/10.22037/ijem.v7i1.30099

ارجاعات

  • در حال حاضر ارجاعی نیست.


افزودن نظر