روزنگار اپیدمیولوژی ایران در اپیدمی کرونا ویروس؛ 6 فروردین 1399

و آموزش پزشکی کمیته اپیدمیولوژی کووید-19، وزارت بهداشت درمان
104

دیده شده

PDF

چکیده

این روزنگار به همت کمیته اپیدمیولوژی کووید-۱۹ وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشکی تهیه شده است.DOI: https://doi.org/10.22037/ijem.v7i1.29693

ارجاعات

  • در حال حاضر ارجاعی نیست.

نظرات در مورد مقاله

دیدن تمام نظرات
 |  افزودن نظر