چگونه به عنوان پرسنل کادر درمانی بخش اورژانس تندرستی خود را حفظ کنیم؟ یک مقاله مروری

Hojjat Sheikh-Motahar-Vahedi, Elnaz Vahidi
121

دیده شده


چکیده

حفظ تندرستی برای داشتن یک شغل رضایت بخش و کارا لازم و ضروری است. فعالیت 24 ساعته و اشتغال در تمامی روزهای هفته موجب می شود پزشکان شاغل در بخش های اورژانس به دلیل تغییر در ساعات کار و فعالیت شیفتی دچار عوارض مرتبط با بهم ریختگی وضعیت فیزیولوژیک بدن شوند. ثابت شده که کار شیفتی منجر به کاهش کیفیت خواب، خستگی، اختلال وضعیت روحی، اختلال در روابط اجتماعی و خانوادگی و بروز اشکال در تامین نیازهای ذهنی افراد می شود. با افزایش خستگی روحی-جسمی به تدریج پزشکان احساس Depersonalization، سرخوردگی و پوچی می کنند. دید منفی نسبت به بیمار و درمان وی پیدا کرده و رفته رفته در صورت تداوم خستگی، رابطه بیمار-پزشک خدشه دار می شود. پایه و اساس راهکار درمانی در موارد بروز خستگی، بر ایجاد تعادل در مدل زندگی و توجه به خود و سلامتی استوار است. در جهت ارتقا بهداشت و سلامت جسم-روان در یک سیستم سلامت مجموعه ای از افراد دخیل هستند که هریک به تنهایی نقش بسزایی در این امر مهم ایفا می کنند.

موضوع

بخش اورژانس؛ خستگی شغلی؛ پرسنل کادر درمان

مراجع

Wallace JE, Lemaire JB, Ghali WA. Physician wellness: a missing quality indicator. Lancet (London, England). 2009;374(9702):1714-21.

West CP, Huschka MM, Novotny PJ, Sloan JA, Kolars JC, Habermann TM, et al. Association of perceived medical errors with resident distress and empathy: a prospective longitudinal study. Jama. 2006;296(9):1071-8.

Aghili SM, Shahjooie F, Moghadam MA, Khazaeipour Z, Vaseie M, Kia M. Relationship between the degree of dehydration in emergency medicine residents at the beginning and end of clinical shifts with cognitive performance, mood, and anxiety at emam khomeini hospital (june 2016 until the end of the same year). Acta Medica Mediterranea. 2018;34:591-6.

Edwards FJ. Good Interdepartmental Relationships: The Foundations of a Solid Emergency Department. Advanced Journal of Emergency Medicine. 2018;2(2):e14.

Smith-Coggins R, Broderick KB, Marco CA. Night shifts in emergency medicine: the american board of emergency medicine longitudinal study of emergency physicians. The Journal of emergency medicine. 2014;47(3):372-8.

Jalili M. Emergency Medicine as an Academic Discipline: Giants strides along an Endless Path. Advanced Journal of Emergency Medicine. 2017;1(1):e1.

Mirbaha S, Forouzanfar M, Mohebi M, Kariman H. The Cost of Leaving the Emergency Department without Notice; a Cross-sectional Study. Advanced Journal of Emergency Medicine. 2018;2(1):E6.

Webster F, Rice K, Dainty KN, Zwarenstein M, Durant S, Kuper A. Failure to cope: the hidden curriculum of emergency department wait times and the implications for clinical training. Academic medicine : journal of the Association of American Medical Colleges. 2015;90(1):56-62.

Oreskovich MR, Kaups KL, Balch CM, Hanks JB, Satele D, Sloan J, et al. Prevalence of alcohol use disorders among American surgeons. Archives of surgery (Chicago, Ill : 1960). 2012;147(2):168-74.

Walls R, Hockberger R, Gausche-Hill M. Rosen's Emergency Medicine: Concepts and Clinical Practice. 9th Edition ed: Elsevier; 2018. p. 145-8.

Linzer M, Levine R, Meltzer D, Poplau S, Warde C, West CP. 10 Bold Steps to Prevent Burnout in General Internal Medicine. Journal of General Internal Medicine. 2014;29(1):18-20.

Tabrizi S, Nejati A, Nedjat S, Aghili SM. Specialist Physicians’ Attitude towards Emergency Medicine; a Semi-Structured Qualitative Study. Emergency. 2018;6(1):e6.
DOI: https://doi.org/10.22037/ijem.v5i0.21833

ارجاعات

  • در حال حاضر ارجاعی نیست.


افزودن نظر