پاسخ به یک فرضیه آزمون نشده: ناآگاهی محققان دلیل گرایش به مجلات نامعتبر

Mehdi Dadkhah, Mohammad Lagzian
61

دیده شده


چکیده

در این نوشتار مختصر به بررسی یک فرضیه بدون آزمون پذیرفته شده در ادبیات مرتبط با مجلات نامعتبر پرداخته می­شود. پس از رشد مجلات نامعتبر و شکل­گیری جنبش جهانی در جهت مقابله با این مجلات که مبدا آن به اوایل سال 2010 برمی­گردد، بسیاری افزایش آگاهی محققان را به عنوان راه اصلی مقابله با این مجلات نامعتبر معرفی کردند. براین اساس، مقالات متعددی به زبان­های مختلف و در رشته­های متفاوت به نگارش درآمد که هدف آنها آگاهی بخشی به محققان بود. به نظر می­رسد آنچه که این تحقیقات در عمل پذیرفته­اند، فرضیه­ای آزمون نشده­ای بود که بیان می­داشت دلیل گرایش محققان به این مجلات نا اگاهی آنان است. این نوشتار به طور مختصر در پی اثبات و یا رد این فرضیه است و سعی می­کند توجیه قابل قبولی را برای اثبات و یا رد این فرضیه ارائه نماید.


کلید واژه‌ها

مجلات نامعتبر؛ مجلات چپاولگر؛ اخلاق انتشار؛ علم کاذب

مراجع

Beall J. Dangerous Predatory Publishers Threaten Medical Research. Journal of Korean medical science. 2016;31(10):1511-3.

Jalalian M, Mahboobi H. Hijacked Journals and Predatory Publishers: Is There a Need to Re-Think How to Assess the Quality of Academic Research? Walailak Journal of Science and Technology. 2014;11(5):389-94.

Narimani M, Dadkhah M. Predatory Journals and Perished Articles; a Letter to Editor. Emergency. 2017;5(1): 258-60.

Clark AM, Thompson DR. Five (bad) reasons to publish your research in predatory journals. Journal of Advanced Nursing. 2016:n/a-n/a.

Xia J, Harmon JL, Connolly KG, Donnelly RM, Anderson MR, Howard HA. Who publishes in “predatory” journals? Journal of the

Association for Information Science and Technology. 2015;66(7):1406-17.

Christopher MM, Young KM. Awareness of “Predatory” Open-Access Journals among Prospective Veterinary and Medical Authors Attending Scientific Writing Workshops. Frontiers in Veterinary Science. 2015;2:22.

Günaydin GP, Dogan NÖ. A Growing Threat for Academicians: Fake and Predatory Journals. Journal of Academic Emergency Medicine. 2015;14(2):94.

Beall J. Best practices for scholarly authors in the age of predatory journals. Annals of the Royal College of Surgeons of England. 2016;98(2):77-9.
DOI: https://doi.org/10.22037/ijem.v4i2.15729

ارجاعات

  • در حال حاضر ارجاعی نیست.


افزودن نظر