آمار

سال

<< 2019

شماره های منتشر شده 1
موارد چاپ شده 9
جمع سابمیشن ها 44
کارشناسی شده 16
  پذیرش شده 9 (56%)
  رد شده 7 (44%)
  متوسط مدت کارشناسی (روز) 53
  از ابتدا تا چاپ (روز) 146
کاربرهای ثبت شده 474 (64 جدید)
خوانندگان ثبت شده 215 (51 جدید)