این فرم را پر کنید تا برای این مجله ثبت نام کنید

چنانچه قبلا برای این مجله و یا مجله ای دیگر در این سایت ثبت نام کرده اید اینجا را کلیک کنید

پروفایل
Note: نام کاربری فقط میتواند دارای حروف کوچک ، اعداد ، خط فاصله و خط فاصله زیرین باشد.
رمز عبور باید حداقل دارای 6 حرف باشد.
تصویر مربوط به تایید صحت
لطفا حروف موجود در تصویر فوق را به ترتیبی که می بینید وارد کنید
Joan Alice Smith = JAS
نام مؤسسه، مانند دانشکاه سایمون فریزر
Note: شناسه ارکید را از سایت orcid.org تهیه نمایید
(گروه آموزشی, درجه علمی و غیره)

زبانهای کاربردی

فیلد مورد نیاز