Browse Author Index

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z All

A

Abass zadeh, Abbas, عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی کرمان.
Abassi, Mahmoud, مدير گروه اخلاق پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهيد بهشتي و رییس مرکز تحقیقات اخلاق و حقوق پزشکی.
Abbas Zadeh, Abbas, استاد، گروه داخلی جراحی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران.
Abbas Zadeh, Abbas, استاد، گروه پرستاری داخلی جراحی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران. ایران. (نویسنده مسؤول)
Abbas Zadeh, Abbas, دانشيار، مرکز تحقیقات فیزیولوژی، دانشگاه علوم پزشكي کرمان،کرمان، ايران.
Abbas Zadeh, Abbas, دانشیار دانشكده پرستاري و مامايي و مرکز تحقیقات اخلاق و حقوق پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران. ايران. (نويسنده مسؤول)
Abbas zadeh, Abbas, استاد، گروه پرستاری داخلی جراحی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران. ایران.
Abbas Zadeh, Abbas, استاد گروه پرستاری مامایی داخلی جراحی، دانشکده پرستاری مامایی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران.
Abbas Zadeh, Abbas,
Abbasi, Mahmoud, استادیار دانشگاه آزاد اسلامی اهر.
Abbasi, Mahmoud, دکترای حقوق پزشکی، گروه حقوق پزشکی، مرکز تحقیقات اخلاق و حقوق پزشکی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران. (نویسنده‌ی مسؤول)
Abbasi, Mahmoud, دبیر کمیته مرکزی اخلاق و معنویت دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، رییس مرکز تحقیقات اخلاق و حقوق پزشکی و عضو گروه اخلاق زیستی فرهنگستان علوم پز
Abbasi, Mahmoud, استادیار و رییس مرکز تحقیقات اخلاق و حقوق پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی.
Abbasi, Mahmoud, رییس مرکز تحقیقات اخلاق و حقوق پزشکی، دکترای حقوق پزشکی و فلوشیپ اخلاق زیست پزشکی، دانشیار دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران.
Abbasi, Mahmoud, دکترای تخصصی حقوق و اخلاق پزشکی، استادیار دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی. رئیس مرکز تحقیقات حقوق و اخلاق پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی. (Iran, Islamic Republic of)
Abbasi, Mahmoud, مدیرگروه اخلاق پزشکی و رییس مرکز تحقیقات اخلاق و حقوق پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، نایب رییس انجمن بین المللی اخلاق زیستی اسلامی.
Abbasi, Mahmoud, Head of the Iranian center for Ethics and Law in Medicine.
Abbasi, Mahmoud
Abbasi, Mahmoud, رئیس مرکز تحقیقات اخلاق و حقوق پزشکی، استادیار دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی.
Abbasi, Mahmoud, مدیر گروه اخلاق زیستی کرسی حقوق بشر، صلح و دموکراسی یونسکو و رییس مركز تحقيقات اخلاق و حقوق پزشكي دانشگاه علوم پزشکی شهيد بهشتي.
Abbasi, Mahmoud, دکترای تخصصی حقوق پزشکی، مدیر گروه اخلاق پزشکی و رییس مرکز تحقیقات اخلاق و حقوق پزشکی پزشکی.
Abbasi, Mahmoud, Associate Professor, Medical Ethics and Law Research Center, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran.
Abbasi, Mahmoud, مدیرگروه اخلاق زیستی کرسی حقوق بشر صلح و دوستی یونسکو و رئیس مرکز تحقیقات اخلاق و حقوق پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی. (نویسنده مسؤول)
Abbasi, Mahmoud
Abbasi, Mahmoud, دکترای حقوق پزشکی، گروه حقوق پزشکی، مرکز تحقیقات اخلاق و حقوق پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران. (نویسنده‌ی مسؤول) (Iran, Islamic Republic of)
Abbasi, Mahmoud, رییس مرکز تحقیقات اخلاق و حقوق پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی. تهران، ایران.
Abbasi, Mahmoud
Abbasi, Mahmoud, مدیر گروه اخلاق زیستی کرسی حقوق بشر، صلح و دموکراسی یونسکو و عضو گروه اخلاق زیستی و پزشکی فرهنگستان علوم پزشکی
Abbasi, Mahmoud, مرکز تحقیقات اخلاق و حقوق پزشکی، پژوهشکده علوم غدد درون‌ریز و متابولیسم، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران.
Abbasi, Mahmoud, Associate professor, Medical Ethics and Law Research Center, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran
Abbasi, Mahmoud, دکترای تخصصی حقوق و اخلاق پزشکی، استادیار دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی. رییس مرکز تحقیقات اخلاق و حقوق پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی.
Abbasi, Mahmoud, رییس مرکز تحقیقات اخلاق و حقوق پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی و دبیر گروه سلامت معنوی فرهنگستان علوم پزشکی، تهران، ایران.
Abbasi, Mahmoud, رییس مرکز تحقیقات اخلاق و حقوق پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران.
Abbasi, Mahmoud, عضو هیات علمی و مدیر گروه اخلاق زیستی کرسی حقوق بشر، صلح و دموکراسی یونسکو.
Abbasi, Mahmoud, استادیار، دکترای حقوق پزشکی، مرکز تحقیقات اخلاق و حقوق پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی.
Abbasi, Mahmoud, مدیرگروه اخلاق زیستی کرسی حقوق بشر صلح و دوستی یونسکو و رئیس مرکز تحقیقات اخلاق و حقوق پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی.
Abbasi, Mahmoud, رییس مرکز تحقیقات اخلاق و حقوق پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران.
Abbasi, Mahmoud, مدیر گروه اخلاق پزشكي، دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي و رییس مرکز تحقیقات اخلاق و حقوق پزشکی و عضو گروه اخلاق زیستی فرهنگستان علوم پزشکی.
Abbasi, Mahmoud, رييس مركز تحقيقات اخلاق و حقوق پزشكي دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي، تهران، ايران.
Abbasi, Mahmoud, دکترای حقوق پزشکی، عضو هیأت علمی و رییس مرکز تحقیقات اخلاق و حقوق پزشکی دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران.
Abbasi, Mahmoud, دکترای حقوق پزشکی، مرکز تحقیقات اخلاق و حقوق پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران. (نویسنده مسؤول)
Abbasi, Mahmoud, عضو هيأت علمي، رییس مرکز تحقیقات اخلاق و حقوق پزشکی و عضو هیأت علمی دانشگاه شهید بهشتی و PhD حقوق و اخلاق پزشكي.
Abbasi, Mahmoud, رییس مرکز تحقیقات اخلاق و حقوق پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی. تهران، ایران.
Abbasi, Mahmoud, مدیر گروه حقوق بین‌الملل پزشکی انجمن علمی حقوق پزشکی ایران و رییس مرکز تحقیقات اخلاق و حقوق پزشکی. (Iran, Islamic Republic of)
Abbasi, Mahmoud, رییس مرکز تحقیقات اخلاق و حقوق پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران و عضو گروه اخلاق زیستی فرهنگستان علوم پزشکی.
Abbasi, Mahoud, مدیر گروه اخلاق زیستی کرسی حقوق بشر، صلح و دموکراسی یونسکو و رییس مركز تحقيقات اخلاق و حقوق پزشكي دانشگاه علوم پزشکی شهيد بهشتي.
Abbasi, Translated by: Mahmoud
Abbasi, Zaynab, اعضای هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد پزشكي تهران.
Abbasi Dezfooli, Azizollah,
Abbasian, Ladan, عضو هیأت علمی دانشکده بهداشت، عضو کمیته مرکزی اخلاق و معنویت دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی و عضو شورای پژوهشی مرکز تحقیقات اخلاق و حقوق پزشک
Abbasian, Ladan, فوق تخصص بیماری‌های عفونی، استادیار و عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران.
Abbaspoor, Abbas, استادیار، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه علامه طباطبایی.
Abbaspoor, Abbas, استادیار، دکترای مدیریت آموزش، گروه مدیریت و برنامه‌ریزی آموزشی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه علامه طباطبایی.
Abbaspoor, Marzeye, Torbat-e Jam Faculty of Nursing, Torbat-e Jam, Iran.
Abbaspour, Abbas, استادیار دانشگاه علامه‌ طباطبایی، دانشکده‌ روان‌شناسی و علوم تربیتی، گروه مدیریت و برنامه‌ریزی آموزشی.
Abbaszade, Abbas
Abbaszadeh, Aabbas
Abbaszadeh, Abbas, دكتراي پرستاري، دانشيار گروه پرستاري داخلي جراحي و مركز تحقيقات فيزيولوژي، دانشكده پرستاري و مامايي، دانشگاه علوم پزشكي كرمان،كرمان، ايرا
Abbaszadeh, Abbas, Professor, Medical Ethics and Law Research Center, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran
Abbaszadeh, Abbas
Abbaszadeh, Abbas, دکترای پرستاری، دانشیار دانشگاه علوم پزشکی شهيد بهشتي. تهران. ايران.
Abbaszadeh, Abbas, PhD of Nursing, Faculty of Nursing and Midwifery, Shahid Beheshti University of Medical Science, Tehran, Iran
Abbaszadeh, Abbas,
Abbaszadeh, Abbas, عضو هیأت علمی پاره وقت مرکز تحقیقات اخلاق و حقوق پزشکی، دكتري پرستاري، دانشيار دانشكده پرستاري و مامايي شهید بهشتی، دانشگاه علوم پزشكي شهید
Abbaszadeh, Abbas, Professor, Department of Medical Surgical, Nursing and Midwifery school, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran. (Corresponding Author)
Abbaszadeh, Abbas, Professor, Medical Surgical Department, School of Nursing and Midwifery, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran.
Abbaszadeh, Abbas,
Abbaszadeh, Abbas, پژوهشگر مرکز تحقیقات اخلاق و حقوق پزشکی، فلو شیپ اخلاق زیست پزشکی، رییس کمیته حقو پرستاری انجمن علمی حقوق پزشکی ایران، دانشیار دانشگاه علوم
Abbaszadeh, Abbas, دانشيار، عضو هیأت‌علمی دانشكده پرستاري و مامايي دانشگاه علوم پزشكي شهید بهشتی، تهران، ايران.
Abdolahzade, Mina
Abdoljabari, Morteza, Department of Islamic Education, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran.
Abdollah Zadeh, Farahnaz
Abdolmaleki, Mohamadreza, دانشجوی دکترای تخصصی آموزش پزشکی، دانشکده آموزش پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران. (نویسنده مسؤول)
Abed Saeidi, Jila
Abedi, Heidarali, Professor, School of Nursing and Midwifery, Islamic Azad University, Isfahan (Khorasgan) Branch, Isfahan, Iran
Abedini, Parastoo,
abedsaeidi, Jila, PhD مدیریت خدمات بهداشتی درمانی، استادیار دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی.
Abolghasemi, Mohammad Javad, دکترای الهیات و معارف اسلامی
Abolghasemi Mahani, Somayeh, کارشناس مامایی، کارشناس ارشد فلسفه تعلیم و تربیت، بیمارستان علی بن ابی طالب، راور.
Abolghazi, Maryam, MA of Health care Management, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Taleghani General Hospital, Tehran, Iran. (Corresponding Author)
Aboutalebi, Ghasem, کارشناس ارشد پرستاری، عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل.
Adib Hajbaghery, Mohsen, دكتراي پرستاري، استاد دانشكده پرستاري و مامايي، دانشگاه علوم پزشكي كاشان، کاشان، ایران. (نویسنده مسؤول)
Adib Hajbaghery, Mohsen, استاد، گروه داخلی جراحی، دانشکده پرستاری، دانشگاه علوم پزشکی کاشان، کاشان، ایران. (نویسنده مسؤول)
Adib-Hajbaghery, Mohsen, Professor, Department of Medical Surgical Nursing, Faculty of Nursing, Kashan University of Medical Sciences, Kashan, Iran. (Corresponding Author)
Adib-Hajbaghery, Mohsen, Professor, Trauma Nursing Research Center, Nursing and Midwifery Faculty, Kashan University of Medical Sciences, Kashan, Iran. (Corresponding Author)
Afrazandeh, Seyyedeh Sara
Afshar, Leila
Afshar, Leila, Assistant Professor, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran. (Corresponding Author) (Iran, Islamic Republic of)
Afshar, Leila, پژوهشگر مرکز تحقیقات اخلاق و حقوق پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران. (نویسنده مسؤول)
afshar, leila, پزشک و پژوهشگر مرکز تحقیقات اخلاق و حقوق پزشکی، دانشگاه علوم پزشکي شهید بهشتی، تهران، ایران.
Afshar, Leila, دكتراي تخصصی اخلاق پزشكي، استادیار و عضو هیأت علمی گروه اخلاق پزشکی، مرکز تحقیقات اخلاق و حقوق پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران،
Afshar, Leila,
Afshar, Zahra, کارشناس ارشد باستان شناسی از دانشگاه تهران.
Aghanavesi, Marjan
Ahmadi, Mahboobeh, كارشناس ارشد مامايي و عضو هيأت علمي دانشكده ي پرستاري و مامايي، دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي، تهران، ايران. (نويسنده ي مسؤول)
Ahmadi, Mahboobeh, کارشناس ارشد مامایی و عضو هیأت علمی دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران.
Ahmadi-Vash, Taha mohammad, دانشجوي پزشكي دانشگاه شاهد، تهران، ایران.
Ahmadian, Mina, کارشناس ارشد برنامه‌ریزی درسی، دانشگاه شاهد، تهران، ايران. (نویسنده مسؤول
Ahmadipour, Habibeh,
Ajoodaniyan, Najmeh, دانشجوي كارشناسي ارشد پرستاري مراقبت ويژه نوزادان، عضو كميته تحقيقات دانشگاه علوم پزشكي تبريز، تبریز، ایران. (نویسنده مسؤول)
Akabary, Seyed Arash, کارشناس ارشد آمار زیستی، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی، بجنورد. ایران.
Akbari Haghighi, Feyzollah, استاديار دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکي تهران، تهران، ایران. (نویسنده مسؤول)
Akbari Kaji, Mohammad, کارشناس ارشد پرستاری، عضو باشگاه پژوهشگران جوان دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان.
Akbari Lakeh, Maryam, دانشجوی دکترای آموزش پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران.
Akbari Lakeh, Maryam, دانشجوی دکترای آموزش پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران.
Akhtari, Sajad, دانشجوی مقطع دکتری حقوق کیفری وجرم شناسی.
Akrami, Forouzan, PhD by Research Candidate, Medical Ethics and Law Research Center, Student Research Committee, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran
Akrami, Forouzan, PhD by Research Candidate, Center for the Study of Religion and Health, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran. (Corresponding author)
Akrami, Forouzan, PhD of Bioethics, Medical Ethics and Law Research Center, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran
Akrami, Forouzan, PhD by Research Candidate, Medical Ethics and Law Research Center, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran.
Alavi Majd, Hamid, دانشيار دانشكده ي پيراپزشكي و مدير گروه آمار زيستي دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي، تهران، ايران.
Alavi Majd, Hamid, دانشیار و مدیر گروه آمار زیستی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران.
Alavi Majd, Hamid, دانشیار دانشکده پیراپزشکی و مدیر گروه آمار زیستی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران.
Alavimajd, Hamid, Professor, Department of Biostatics, Nursing and Midwifery school, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran
Alekajbaf, Hossein, استادیار و عضو هیأت علمی دانشگاه پیام نور.
Alipour Sakha, Minoo, دانشجوی دکتری سیاستگذاری سلامت، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران. (نویسنده مسؤول)
Aliyusefi, Hossein, عضو هیأت علمی دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان. (نویسنده مسؤول)
Amadi, MAhboobeh, کارشناس ارشد مامایی و عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران. (نویسنده مسؤول)
Aminbeidokhti, Ali Akbar, دکترای تخصصی مدیریت آموزشی، دانشیار دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران.
Amini zade, Najme, کارشناس ارشد تشریح، مربی و عضو هیأت‌علمی گروه علوم پایه دانشکده پرستاری دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان. كرمان. ايران.
Aminolroayaee-Yamini, Effat, کارشناس آموزش و پرورش کاشان، کاشان، ایران.
Amirali Akbari, Sedigheh, عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، دانشکده‌ی پرستاری و مامایی.
Amiri, Fardin, PhD of Nursing, Department of Operating Room, Faculty of Paramedical Sciences, Iran University of Medical Scienc-es, Tehran, Iran
Amiri, Parisa,
Amirkhani, Mehdi, MSc, Nursing School, Fasa University of Medical Sciences, Fasa, Iran.
Arab, Mansour, مربی و عضو هیأت علمی دانشکده پرستاری و مامایی رازی، دانشگاه علوم پزشکی کرمان، کرمان، ایران.
Aramesh, Kiarash, استادیار گروه اخلاق و تاریخ پزشکی؛ عضو هیأت‌علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران.
Ardekani, Ali, Ph.D ژنتيك، دانشيار و عضو هيأت علمي مركز تحقيقات اخلاق و حقوق پزشكي دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي.
Arjmand, Sogand, كارشناس ارشد روان‌شناسي باليني، دانشگاه آزاد اسلامي واحد رودهن، دانشكده روان‌شناسي (نویسنده‌ مسؤول)
Aryankhesal, Aidin, Associate Professor, Health Management and Economics Research Center, Iran University of Medical Sciences, Tehran, Iran. (Corresponding Author) - Associate Professor, Department of Health Services Management, School of Health Management and Information Sc
Asaadi, Mir Mohammad, استادیار گروه مدیریت صنعتی دانشگاه علم و هنر، دانشگاه یزد، یزد، ایران.
Asadi Tari, Mohammad Hasan
Asemani, Omid, داروساز، دانشجوی Ph.D اخلاق پزشکی- گروه اخلاق و فلسفه‌ی سلامت، دانشگاه علوم پزشکی شیراز، ایران. (نویسنده مسؤول)
Asemani, Omid, داروساز، دانشجوی رزیدنت اخلاق پزشکی، گروه اخلاق و فلسفه سلامت، دانشکده پزشکی شیراز، دانشگاه علوم پزشکی شیراز. (نویسنده مسؤول)
Asghari Gharib abadi, Mohammad, مرکز تحقیقات پیشگیری از مصدومیت‌هاي ترافيكي جاده‌ای، دانشگاه علوم پزشکی تبریز، آذربایجان شرقی، ایران.
Asghari Jafarabadi, Mohammad, استادیار گروه آموزشی آمار حیاتی و اپیدمیولوژی، دانشکده بهداشت و تغذیه، دانشگاه علوم پزشکی تبریز.
Ashktorab, Tahereh, استادیار دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی.
Ashktorab, Tahereh
Ashktorab, Tahereh, (Iran, Islamic Republic of)
Ashktorab, Tahereh, دانشیار گروه پرستاری، دانشکده‌ی پرستاری ـ مامایی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی.
Ashktorab, Tahereh, دانشیارگروه پرستاری، دانشکده پرستاری و مامائی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی.
Ashoori, Jamal, PhD of Psychology, Department of Psychology, Islamic Azad University, Isfahan (Khorasgan) Branch, Isfahan, Iran. (Corresponding Author)
Ashoori, Jamal (Iran, Islamic Republic of)
Ashrafi Hafez, Asghar
Askari, Mojgan, کارشناس ارشد مدیریت خدمات بهداشتی درمانی وابسته به دانشکده مدیریت و اطلاع‌رسانی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران.
Ataloo, Sadyar, معاونت قضای دادگستری آذربایجان شرقی.
Atashzadeh Shoorideh, Foroozan
Atashzadeh Shoorideh, Forouzan, Assistant Professor, Department of Nursing Management, Nursing and Midwifery School ,Shahid Beheshti University of Medical Sciences ,Tehran, Iran
Atashzadeh-Shoorideh, Foroozan, Assistant professor, Department of Nursing Management, Nursing and Midwifery School, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran
Azadani, Zakiyeh, دانشجوی کارشناسی ارشد فلسفه غرب دانشگاه تهران.
Azami, Milad, Medical Student, Student Research Committee, Ilam University of Medical Sciences, Ilam, Iran
Azar, Esmail,
Azimi, Nasrin, دانش‌آموخته کارشناسی ارشد مامایی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران.
Azimi, Nasrin, كارشناس ارشد مامايي، دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي، تهران، ايران.
Azimi, Nasrin, کارشناس ارشد مامایی،دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران. (نویسنده مسؤول)
Azizi, Fereidoun, پژوهشكده علوم غددد درون‌ريز و متابوليسم، دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي، تهران.
Azizi, Fereidoun, فوق تخصص غدد و متابوليسم، پژوهشكده غدد و متابوليسم، دانشگاه شهيد بهشتي، تهران، ايران.
Azizi, Fereidoun
Azizi, Fereidoun, Professor, Internal Medicine and Endocrinology, Research Institute for Endocrine Sciences, Shahid Beheshti University of Medicine Sciences, Tehran, Iran
Azizi, Fereydon, استاد دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ورییس پژوهشکده علوم غدد درون ریز ومتابولیسم.
Azizi, Fereydon, متخصص گوش و گلو و بيني و عضو هیأت علمی پژوهشی فرهنگستان علوم پزشکی.
Azizi, Fereydoon,
Azizi, Fereydoun, فوق تخصص غدد و متابولیسم، پژوهشکده غدد و متابولیسم، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران. (نویسنده‌ی مسؤول)
Azizi, Fereydoun, فوق تخصص غدد و متابولیسم، پژوهشکده غدد و متابولیسم، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران.
AziziA, Mohammad Hossein

B

Babaei Heydarabadi, Akbar
Bagheri, Alireza, عضو هیأت علمي دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکي تهران، تهران، ایران.
Baghernezhad, Farzaneh, Student of Critical Care Nursing, Nursing Faculty, Baqiyatallah University of Medical Sciences, Tehran, Iran.
Bahadoran, Zahra, PhD by Research Candidate, Nutrition and Endocrine Research Center, Student Research Committee, Research Institute for Endocrine Science, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran. (Corresponding Author)
Bahadori Jahromi, Samineh, Assistant Professor, Department of Sociology, Bandar Abbas Branch, Islamic Azad University, Bandar Abbas, Iran
Bahrainian, Seyed Abdul-Majid, مركز آموزشي ـ درماني طالقاني، دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي، تهران، ایران.
Bahrainian, Seyed Abdul-Majid, گروه روانشناسي باليني، دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي و مركز تحقيقات غدد درون ريز و متابوليسم، پژوهشكده علوم غددد درون ريز و متابوليسم، دانش
Bahrami, Masoud, دکترای تخصصی پرستاری، استادیار دانشگاه، مرکز تحقیقات مراقبت‌های پرستاری و مامایی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات به
Bahreynian, Seyed Abdul-Majid, گروه روان‌شناسي باليني، پژوهشكده علوم غددد درون‌ريز ومتابوليسم، دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي، تهران. (نویسنده مسؤول)
Baneshi, Mohammadreza, استادیار، دکترای آمار زیستی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی کرمان، کرمان، ایران.
Barati Marnani, Ahmad, استادیار گروه مدیریت، دانشکده مدیریت و اطلاع‌رسانی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران.
Barati Marnani, Ahmad, استادیار گروه مدیریت، دانشکده مدیریت و اطلاع‌رسانی پزشکی دانشگاه تهران، تهران، ایران.
Basami, Massoud
Bastami, Mohammad Reza, Instructor, Department of Nursing, School of Nursing and Midwifery, Ilam University of Medical Sciences, Ilam, Iran.
Bastami, Mohammadreza, مربی، عضو هیأت علمی، گروه پرستاری، دانشکده پرستاري و مامايي ایلام، دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایلام، ایلام، ایران.
Bathaei, Seyed Ahmad, مربی، دانشکده پیراپزشکی، عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی قم.
Bazmi, Shabnam, استادیار مرکز تحقیقات اخلاق و حقوق پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران.(نویسنده مسؤول).
Bazmi, Shabnam, متخصص طب قانونی و عضو هیأت علمی مرکز تحقیقات اخلاق و حقوق پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران، نویسنده‌ی مسؤول.
Bazmi, Shabnam, متخصص طب قانوني، دانشيار گروه پزشكي قانوني، دانشگاه علوم پزشكي تهران.
Bazmi, Shabnam, M.D. متخصص پزشكي قانوني و دانشجویی فلوشيپ اخلاق زيست پزشكي.
Bazmi, Shabnam, متخصص پزشکي قانوني و عضو هیأت علمی مرکز تحقیقات اخلاق و حقوق پزشکی دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي. (نویسنده مسؤول)
Behgam Shadmehr, Mohammad, انشيار جراحي قفسه سينه. مركز تحقيقات پيوند ريه، پژوهشكده سل و بيماري‌هاي ريوي، مركز آموزشي، پژوهشي و درماني سل و بيماري‌هاي ريوي.
Behrozi, Naser
Beigjani, Jamaluddin, دانشجوی دکترای پرستاری، گروه پرستاری و عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایرانشهر.
Belbaki, Meisour, استادیار رشته بیهوشی و مراقبت‌های ویژه.
Bidhendi, Mohammad, استادیار گروه فلسفه اسلامی دانشگاه اصفهان. (اصفهان ـ دروازه شیراز ـ دانشگاه اصفهان ـ دانشکده ادبیات و علوم انسانی ـ گروه فلسفه اسلامی)
Bokaee, Mahshid, عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد.
Bokai, Mahsid, عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد.(نویسنده مسؤول)
Bokaie, Mahshid, عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد.
Bolhari, Jafar, استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران، انستیتو روانپزشکی تهران، مرکز تحقیقات بهداشت روان. (نویسنده مسؤول)
Bolhari, Jafar, روان‌پزشک و استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران. (نویسنده‌ی مسؤول)
Borhani, Fariba, معاون پژوهشی مرکز تحقیقات اخلاق و حقوق پزشکی، دکترای پرستاری، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران.
Borhani, Fariba, استاديار، دكتراي آموزش پرستاري دانشگاه علوم پزشكي كرمان، کرمان، ایران.
Borhani, Fariba, استاديار گروه اخلاق پرستاری مرکزتحقیقات اخلاق و حقوق پزشکی، دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي، تهران، ایران.
Borhani, Fariba, Associated Professor, Medical Ethics and Law Research Center, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran
Borhani, Fariba, دكتراي پرستاري،استادیارگروه پرستاری بزرگسالان، دانشكده پرستاري و مامايي، دانشگاه علوم پزشكي كرمان، كرمان، ايران.
Borhani, Fariba
Borhani, Fariba, استاديار، مرکز تحقیقات اخلاق و حقوق پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران.
Borhani, Fariba, دانشیار، مدیر گروه اخلاق پرستاری، مرکز تحقیقات اخلاق و حقوق پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران.
Borhani, Fariba, Assistant Professor, Medical Ethics and Law Research Center, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran
Borhani, Fariba, Assistant Professor, faculty of nursing and midwifery, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran
Borhani, Fariba, Assistant Professor, Medical Ethics and Law Research Center, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran.
Borhani, Fariba, استادیار، دکترای آموزش پرستاری، دانشکده پرستاری رازی، دانشگاه علوم پزشکی کرمان، کرمان، ایران.
Borhani, Fariba, استادیار گروه اخلاق پرستاری مرکز تحقیقات اخلاق و حقوق پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران.
Borhani, Fariba,
Borhani, Fariba, استادیار، عضو هیأت‌علمی دانشگاه علوم پزشکی کرمان. كرمان. ايران.
Borhani, Fariba, استادیار گروه داخلی جراحی دانشکده پرستاری و مامایی، مرکز تحقیقات اخلاق و حقوق پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران.
Borhani, Fariba, استادیار، گروه اخلاق پرستاری، مرکز تحقیقات اخلاق و حقوق پزشکی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران.
Borhani, Fariba, دکترای پرستاری، استادیار دانشگاه علوم پزشکی کرمان، دانشکده‌ی پرستاری مامایی رازی.
Borhani, Fariba, استاديار، مرکز تحقیقات فیزیولوژی، دانشگاه علوم پزشكي كرمان، کرمان، ایران .
Borhani, Fariba, استاديار، دكتراي پرستاري، مرکز تحقیقات اخلاق و حقوق پزشکی، دانشگاه علوم پزشكي شهید بهشتی، تهران، ایران.
Borhani, Fariba
Borhani, Fariba, استادیار، دکترای آموزش پرستاری دانشگاه علوم پزشکی کرمان.
Borhani, Fariba, Associate professor, Medical Ethics and Law Research Center, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran. (Corresponding Author)
Borhani, Fariba, استادیار گروه اخلاق پرستاری مرکز تحقیقات اخلاق و حقوق پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران.
Borhani, Fariba, دکترای پرستاری، استادیار دانشگاه علوم پزشکی شهيد بهشتي و مدیر گروه اخلاق پرستاری مرکز تحقیقات اخلاق و حقوق پزشکی شهيد بهشتي. تهران. ايران. (Iran, Islamic Republic of)
Borhani, Fariba, Associate Professor, Medical Ethics and Law Research Center, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran
Borhani, Fariba, استادیار دانشگاه علوم پزشکی کرمان.
Borhani, Fariba, استادیار دانشکده پرستاری و مامایی رازی دانشگاه علوم پزشکی کرمان.
Borhani, Fariba, استادیار گروه اخلاق پرستاری، مرکز تحقیقات اخلاق و حقوق پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران.
Borhani, Nasim, دانشجوی PhD بیولوژی تولید مثل، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی.
Borji, Milad, MSc Student in Community Health Nursing, Student Research Committee, Ilam University of Medical Sciences, Ilam, Iran. (Corresponding Author)
Borji, Milad, MSc Student, Khorasgan Branch, Islamic Azad University, Isfahan, Iran.
Bozorg Ghalati, Farzaneh
Bratzade, Zahra, لیسانس روانشناسی بالینی، کارشناس پژوهشی.

C

Chenarani, Hosein, MSc, Department of Counseling, Quchan Branch, Islamic Azad University, Khorasan Razavi, Iran
Cheraghi, Mohamad Ali, Professor, Nursing Care Research Center, Faculty of Nursing and Midwifery, Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran

D

Dabbagh, Soroush, عضو هیأت علمی مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران و پژوهشگر مرکز تحقیقات اخلاق و حقوق پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
Dabbagh, Souroosh
Dadgari, Atena, Department of Nursing, Meybod Nursing School, Shahid Sadoughi University of Medical Sciences, Yazd, Iran.
Daliry, Leila
Daneshgar, Maid, كارشناس و پژوهشگر الهيات و علوم قرآني. (نویسنده مسؤول)
Daneshvar, Abolghasem, استاديار جراحي قفسه سينه. مركز تحقيقات بيماري‌هاي ناي، پژوهشكده سل و بيماري‌هاي ريوي، مركز آموزشي، پژوهشي و درماني سل و بيماري‌هاي ريوي.
Darabi, Mohammadreza, دپارتمان اورولوژی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.
Dargahi, Hossein, دانشیار، عضو هیأت علمی و مدیر گروه آموزشی مدیریت خدمات بهداشتی و درمان، دانشگاه علوم پزشکی تهران.
Darvishi Tafvizi, Mansour, Master of Philosophy, Department of moral philosophy, Payame Noor University, Isfahan, Iran. (Corresponding Author)
Darya Beigi, Reza, مربي عضو هیأت علمی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتي درماني اصفهان، اصفهان. ایران.
Dasht Bozorgi, Zahra, Assistant Professor, Department of Psychology, Ahvaz Branch, Islamic Azad University, Ahvaz, Iran. (Corresponding Author)
Davari, Farnoosh, PhD in Forensic Medicine, Treatment Deputy of Taleghani General Hospital, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran. (Corresponding Author)
Davati, Ali, Associate Professor, Shahed University, Tehran, Iran.
Davati, Ali, دانشيار دانشگاه شاهد، تهران، ایران.
Davoudi, Malihe, MSc, Birjand University of Medical Sciences, Ferdows, Iran. (Corresponding author)
Dehbashi, Fatemeh, دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکده پرستاری و مامایی رازی، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کرمان، کرمان، ایران.
Dehestani, Mahnaz, دانشجوی کارشناسی ارشد مرکز آموزش بین‌الملل دانشگاه علوم پزشکی کرمان. كرمان. ايران.
Dehghan, Mahmmad sadegh, کارشناس معاونت آموزشی، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی؛ دانشجوی دکترای تخصصی آموزش پزشکی، مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی، دانشگاه
Dehghan-Nayeri, nahid, دانشیار، مرکز تحقیقات مراقبت‌های پرستاری و مامایی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران. ایران.
Dehghani, Seyede Leila, کارشناسی ارشد اپیدمیولوژی، عضو کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی کرمان، کرمان، ایران.
Dehghani, Somayeh, کارشناس ارشد پرستاری، اصفهان. ایران.
Delpisheh, Ali, دانشیار گروه اپیدمیولوژی دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ایلام، ایلام، ایران.
Delpisheh, Ali, دانشیار گروه اپیدمیولوژی دانشکده‌ی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ایلام.
Delshad, Hossein, پژوهشكده علوم غددد درون‌ريز ومتابوليسم، دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي، تهران.
Derakhshan, Akbar, مرکز تحقیقات چشم‌پزشکی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.
Derakhshan, Akbar, مرکز تحقیقات چشم پزشکی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.
Dibaiei, Amir, متخصص پزشکی قانونی، عضوهیأت علمی و مدیرگروه پزشکی قانونی.
Doodman Kooshki, Ali, دکترای زبان و ادبیات عرب، استادیار گروه زبان و ادبیات عرب دانشگاه ایلام. (نویسنده مسؤول)
Dous Alivand, Hoda, دانشجوی دکترای روان‌شناسی بالینی، انستیتو روانپزشکی تهران، تهران، ایران.

E

E. Oskouei, Mir Ali, دانشیار گروه فیزیوتراپی، دانشکده توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی تبریز. (نویسنده‌ی مسؤول)
Ebadi, Abbas, استادیار دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله (عج)، دانشکده‌ی پرستاری، گروه آموزش دکترای پرستاری.
Ebadi, Monireh, مربی، دانشگاه علوم پزشکی آجا، دانشکده پرستاری، تهران، ایران. (نویسنده مسؤول)
Ebrahimi, Hosein, استادیار، دكتراي آموزش پرستاري، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشكي تبريز.
Ebrahimi, Mehdi, دکترای معارف اسلامی، دانشیار، مدیر گروه معارف اسلامی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.
Ebrahimi, Mohamad Nabi, کارشناس ارشد عرفان اسلامی.
Ebrahimzadeh, Negar, بیمارستان کودکان مفید، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی. تهران، ایران.
Eghbali, Maryam, مربي عضو هیأت علمی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتي درماني اصفهان، اصفهان. ایران.
ehsani, Roghayeh, کارشناس پرستاری، مجتمع بیمارستانی و درمانگاهی اورژانس امام خمینی (ره)، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران.
Ehsani, Seyedeh Roghaye, کارشناس پرستاری مجتمع بیمارستانی و درمانگاهی امام خمینی(ره)، دانشگاه علوم پزشکی تهران.
Ehsani, Seyyedeh Roghayeh, کارشناس پرستاری مجتمع بیمارستانی و درمانگاهی امام خمینی (ره)، دانشگاه علوم پزشکی تهران. تهران. ايران.
Ehtemam, Fatemeh
Emadi, Vahideh, کارشناس مدیریت خدمات بهداشتی درمانی، دانشگاه علوم پزشکی زابل.
Enjezab, Behnaz, عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد.
Enjezab, Behnaz, عضو هیأت علمی (مربي) دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشكي شهید صدوقی یزد و دانشجوي PhD بهداشت باروري.
Erfanmanesh, Mohammad Hossein
Esfahani, Seyed Mehdi, متخصص تغذیه و استاد دانشکده طب سنتی دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران. (نویسنده‌ی مسؤول)
Eshraghi Samani, Roya, Assistant Professor, Department of Management, Ilam Branch, Islamic Azad University, Ilam, Iran.
Esmaeilpour Zanjani, Simin, مربی هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد پزشکی تهران؛ دانشجوی دکترای آموزش پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران.
Esmaeilzade, Ali, دانشکده علوم بیولوژیک، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی. تهران، ایران.
Esmaeli-Abdar, Mohammad, کارشناسی ارشد مراقبت ویژه، دانشکده پرستاری و مامایی رازی، دانشگاه علوم پزشکی کرمان، کرمان، ایران.
Esmaieli, Seyd Mostafa
Esmaili, Mehrdad, کارشناس ارشد مدیریت فناوری اطلاعات و ارتباطات.
Esmaili, Roghaye, مربی دانشکده پرستاری و مامایی شهید بهشتی و دانشجوی دکترای پرستاری شعبه بین‌الملل.
Etebari Asl, Zahra

F

Faghihi, Mahdi, دانشجوي دكتري مديريت دانشکده‌ی مدیریت و اقتصاد دانشگاه آزاد اسلامي، واحد علوم و تحقيقات، مدير گروه مطالعات ارتباطات و فناوري اطلاعات مركز
Fakhri, Ehsan, Department of Management, Ilam Branch, Islamic Azad University, Ilam, Iran.
Fani, Mahdi, Department of Islamic Education, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran.
Faq Four Maghrebi, Hamid,
Faraji, Ubayd Allah, دانشجوی دکترای سیاستگذاری، دانشگاه علوم پزشکی تهران.
Farajkhoda, Tahmine, دکترای تخصصی بهداشت باروری، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی شهيد صدوقي یزد و پژوهشگر مرکز تحقیقات اخلاق و حقوق پزشکی دانشگاه ع
Farajkhoda, Tahmineh, دانشجوی دکترای تخصصی بهداشت باروری دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی یزد.
Farajkhoda, Tahmineh, عضو هیأت علمی (مربي) دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشكي شهید صدوقی یزد و پژوهشگر مرکز تحقیقات اخلاق و حقوق پزشکی دانشگاه علوم پزشکی
Farajkhoda, Tahmineh, دانشجوی دکترای تخصصی سلامت باروری دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران، پژوهشگر مرکز تحقیقات اخلاق و حقوق پزشکی و عضو هیأت علمی دانش
Farajkhoda, Tahmineh, دکترای تخصصی بهداشت باروری، عضو هیأت علمی گروه مامایی، دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی. یزد و پژوهشگر مرکز تحقیقات اخلاق و حقوق پزشکی دانشگاه
Faramarzpor, Motahareh, مربی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی بم، بم، ایران. (نويسنده مسؤول)
Farhanchi, Afshin, استادیار رشته بیهوشی و مراقبت‌های ویژه، مدرس اخلاق پزشکی و حرفه‌ای.
Farhanchi, Afshin, مدرس اخلاق پزشکی، دانشگاه علوم پزشكي همدان. همدان. ايران. (نویسنده مسؤول)
Farhudi, Mahmud, استاد بیماری‌های داخلی دانشگاه علوم پزشکی مشهد.
Farifteh, Fattaneh, دانشجوی PhD بیولوژی تولید مثل، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی.
Farmani, Azam, دانشجوی دکتری تخصصی روانشناسی، دانشگاه پیام نور تهران، تهران، ایران.
Farsi Nejad, Mohamad, دستیار پزشکی قانونی و مسمومیت‌ها، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران.
Farzanegan, Roya, پزشك عمومي. مركز تحقيقات بيماري‌هاي ناي، پژوهشكده سل و بيماري‌هاي ريوي، مركز آموزشي، پژوهشي و درماني سل و بيماري‌هاي ريوي.
Fatemi, Mir Massoud, استاديار، گروه پزشکی، دانشگاه آزاد واحد تهران پزشکی.
Fathi Vajargah, Kurosh, استاد مطالعات برنامه درسي، دانشگاه شهيد بهشتي، تهران، ایران.
Fathnezhad Kazemi, Azita, MSc of Midwifery, Department of Midwifery, Tabriz Branch, Islamic Azad University, Tabriz, Iran. (Corresponding Author)
Fazaeli, Somayeh, دانشجوی مقطع دکترای تخصصی رشته مدیریت اطلاعات سلامت، دانشگاه علوم پزشکی تهران. (نویسنده‌ی مسؤول)
Fazljoo, Elham, Department of Nursing, Meybod Nursing School, Shahid Sadoughi University of Medical Sciences, Yazd, Iran.
Fazljoo, Elham, پژوهشگر گروه اخلاق پرستاري مرکز تحقیقات اخلاق و حقوق پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران. (نویسنده مسؤول)
Fazljoo, Elham, Department of Nursing, Meybod Nursing School, Shahid Sadoughi University of Medical Sciences, Yazd, Iran
Feiz, Reza, متخصص فلسفه و عرفان و پژوهشگر مرکز تحقیقات اخلاق و حقوق پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی.
Feizollahi, Nejat, استاد یار دانشگاه آزاد اسلامی اهر.
Feizollahi, Nejat, رئیس مرکز تحقیقات اخلاق و حقوق پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی و دبیر انجمن علمی حقوق پزشکی ایران.
Feyz, Reza,
Feyz, Reza, معاون گروه سلامت معنوي مركز تحقيقات اخلاق و حقوق پزشكي دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي و پژوهشگر حوزه فلسفه و عرفان، تهران، ایران.
Foji, Samira
Foroogh Ameri, Golnaz, کارشناس ارشد پرستاری مربی دانشگاه علوم پزشکی کرمان، دانشکده پرستاری مامایی رازی، کرمان، ایران.
Foroozandeh, Mina
Foroutani, Fatemeh, Medical Student, Shahed University, Tehran, Iran.
Fotoohi, Zohreh, دانشجوي كارشناسي دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشكي شهید صدوقی یزد.
Fotouhi, Zohreh, دانشجوي كارشناسي دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشكي شهید صدوقی یزد.

G

Ganjbakhsh, Majid, دانش آموختة کارشناسی ارشد اخلاق ـ پژوهشگر دانشگاه علوم پزشکی مشهد و پژوهشگر مرکز تحقیقات اخلاق و حقوق پزشکی. (نویسنده مسئول)
Gashtroudkhani, Alireza.Askari
Ghadakzadeh, Saber, دانشجوی پزشکی.
Ghadami, Mohsen, عضو هیأت علمی دانشگاه دانشگاه آزاد اسلامی- واحد علوم تحقیقات.
Ghaderi, Bahram, دانشجوی كارشناسي ارشد بيهوشي، كارشناس آموزشي بيمارستان شهيد مدني تبريز، تبریز، ایران.
Ghaemi, Mahdi, کارشناس ارشد قرآن و حدیث. زاهدان. ایران.
Ghaffari, Farzaneh, استادیار دانشکده طب سنتی و معاون گروه تاریخ پزشکی مرکز تحقیقات اخلاق و حقوق پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی.
Ghaffari, Mozaffar, Instructor, Department of Psychology, Payame Noor University (PNU), Iran
Ghaffari, Reza, مدیر گروه آموزش علوم پز شكي، مركز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشكي دانشگاه علوم پزشکی، تبریز، ایران.
Ghaffari, Somayeh, دانشكده بهداشت دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي، تهران، ایران.
Ghafoori, Faezeh, PhD Candidate in reproductive health, School of Nursing and Midwifery, Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran. (Corresponding Author)
Ghahramani, Nasrollah
Ghana, Samieh, کارشناسی مامایی، عضو کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشگاه علوم پزشکی گلستان، گرگان، ایران.
Ghana, Samieh, دانشجوی مامایی، عضو کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی گلستان، ایران. (نویسنده‌ی مسؤول)
Ghana, Somayeh, کارشناس مامایی، کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی گلستان، گلستان، ایران.
Gharavi Neiestani, Seyyed Majed, دانشجوی دکترای ادیان و عرفان دانشگاه تهران. (نویسنده مسؤول)
Gharibi, Farid, دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی، گروه آموزشی مدیریت و بهداشت عمومی، دانشکده بهداشت و تغذیه، دانشگاه علوم پزشحکی تبریز.
Gharibzadeh, Safura, گروه آمار زیستی و اپیدمیولوژی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی تهران و مرکز تحقیقات غدد درون ریز و متابولیسم، پژوهشکده علوم غدد درون‌ری
Ghasemi, Erfan, دانشجوی دکتری آمار زیستی، دانشکده پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران.
Ghasemi, Fariba, فوق تخصص جراحي شبكيه و سرطان‌هاي چشم، استاديار گروه چشم دانشگاه علوم پزشكي تهران.
Ghasemi, Younes
Ghasemzadeh Alishahi, Abolfazl, Associate Professor, Faculty of Educational Science and Psychology, Azarbaijan Shahid Madani University, Tabriz, Iran
Ghayour Baghbani, Seyed Morteza, Assistant Professor of Management, Department of Management, Imam Reza International University, Mashhad, Iran
Ghodsi, Zahra, کارشناس ارشد مامایی، مربی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تویسرکان، همدان، ایران.
Gholami, Fariborz, فوق لیسانس جزا و جرمشناسی، قاضی دادگاه تجدیدنظر. (نویسنده مسؤول)
Gholami, Sahar, دانشجوی کارشناسی ارشد آموزش پرستاری، دانشکده پرستاری و مامایی، کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشگاه علوم پزشکی بوشهر، بوشهر، ایران. (نویسنده مس
Gholdoust, Farideh, دانشجوی دکتری آموزش بهداشت و ارتقای سلامت دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران.
Gholdust Marandi, Farideh, کارشناس ارشد آموزش بهداشت، وابسته به دانشکده مدیریت و اطلاع‌رسانی پزشکی دانشگاه تهران، تهران، ایران.
Gholsmpoor, Maryam, داروساز معاونت غذا و داروی دانشگاه علوم پزشكی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی، دفتر تحقيق و توسعه.
Ghoorchiani, Fatemeh, دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت خدمات بهداشتی درمانی تهران، تهران، ایران. (نویسنده مسؤول)
Ghoorchiani, Fatemeh, کارشناس ارشد مدیریت خدمات بهداشتی درمانی وابسته به دانشکده مدیریت و اطلاع‌رسانی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران. (نویسنده مسؤ
Ghorbani, Seyed Hasan, Nursing Student, Gonabad University of Medical Sciences, Gonabad, Iran.
Ghorgi, Hassan Abolghasem, استادیار گروه مدیریت، دانشکده مدیریت و اطلاع‌رسانی پزشکی دانشگاه تهران، تهران، ایران.
Golalizadeh Bibalan, Faegheh, Students Research Center, Hamedan University of Medical Sciences, Hamedan, Iran.
Golanbar, Parisa, كارشناس آموزشي گروه آموزش علوم پزشكي مركز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشكي، تبریز، ایران.
Golbaf, Danial
Golestanibakht, Mehdi, کارشناس اقتصاد، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، تهران، ایران.
Golian Tehrani, Shahnaz, Department of Maternal and Child Health, School of Nursing and Midwifery, Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran.
Golitaleb, Mohammad, MSc, Faculty of Nursing and Midwifery, Arak University of Medical Sciences, Arak, Iran
Golmohammadian, Mohsen
Goodarzi, Jamshid, گروه پژوهشی بیولوژی- موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران. (نویسنده مسؤول)
Goshtai, Masoome, دانشجویPhD رشته سیاست گذاری سلامت دانشگاه علوم پزشکی تهران. (نویسنده‌ی مسؤول)

H

Hadavi, Maryam, Instructor, PhD candidate, Mulecular Medicine Research Center, Paramedical faculty, Rafsanjan University of Medical Sciences, Rafsanjan, Iran
Hadi, Niaz, رزیدنت زنان، دانشگاه علوم پزشکی تبریز.
Haghani, Hamid
Haghani, Hamid, استادیار، دانشکده مدیریت و اطلاع‌رسانی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران.
Haghani, Hamid, کارشناس ارشد آمار کاربردی، عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران.
Haghani, Hamid, Instructor, Department of Biostatistics, Iran University of Medical Sciences, Tehran, Iran
Haghani, Hamid, استادیارگروه آمار حیاتی، دانشکده مدیریت و اطلاع‌رسانی پزشکی دانشگاه تهران، تهران، ایران.
Haghdoost, Ali Akbar, دکترای اپیدمیولوژی و آمار حیاتی، دانشیار مرکز تحقیقات فیزیولوژی، معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی کرمان، ایران.
Haghdoost, Aliakbar, دانشیار دانشگاه علوم پزشکی کرمان.
Haghghani, Hamid, استادیار گروه آمار حیاتی، دانشکده مدیریت و اطلاع‌رسانی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران.
Haghighi Sani, Nazanin
Haghshenas, Morteza, کارشناس ارشد روان‌شناسی بالینی، جمعیت هلال احمر خراسان شمالی، رئیس شعبه اسفراین. اسفراین. ایران. (نویسنده‌ی مسئول)
Hajatmand, Farzaneh,
Hajatmand, Farzaneh
Haji Babaee, Fatemeh, کارشناس ارشد پرستاری، عضو هیأت علمی دانشکده‌ی پرستاری و مامایی ـ دانشگاه علوم پزشکی اهواز.
Hajiesmaeili, Mohammad Reza, Assistant Professor of anesthesiology research center, Loghman Hakim Hospital, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran.
Hajiesmaeilpoor, Ayeshe, کارشناس ارشد پرستاری، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد سنندج، گروه پرستاری، سنندج، ایران.
Hamedi, Soudabeh, مربی، گروه بهداشت و آمار، دانشکده‌ی بهداشت دانشگاه علوم پزشکی زابل.
Hamzavi Zarghani, Najmeh,
Hanid, Ali Akbar, پزشک عمومی، دانشگاه علوم پزشکی تبریز.
Hannani, Sedigheh, MSc of Nursing, Department of Operating Room, Faculty of Paramedical Sciences, Iran University of Medical Scienc-es, Tehran, Iran
Harorani, Mehdi, MSc, Faculty of Nursing and Midwifery, Arak University of Medical Sciences, Arak, Iran
Hasani, Mohammad, Professor, Department of Educational Sciences, Faculty of Literature and Humanities, Urmia University, Urmia, Iran
Hasani, Omid, MS in General Psychology, Azarbaijan Shahid Madani University, Tabriz, Iran
Hasani, Parkhedeh, PhD of Nursing, Assistant Professor, Department of Medical Surgical Nursing, Nursing and Midwifery school, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran. (Corresponding Author)
Hasani, Parkhide, پرستاری، استادیار دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی.
Hasankhani, Hadi
Hashemi, Maryam, کارشناس پرستاری، بیمارستان شهدای خلیج فارس بوشهر، بوشهر، ایران.
Hashemi, Zahra, Instructor, Social Determinants of Health Research Center, Rafsanjan University of Medical Sciences, Rafsanjan, Iran. (Corresponding Author)
Hashemianfar, Seid Ali, Assistant Professor, Department of sociology, Isfhan University, Isfahan, Iran
Hashmyh, Mozhgan, استاديار دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي، مركز خدمات درماني و آموزشي امام حسين (ع)
Hassani, Mohammad, Professor, Department of Educational Sciences, Faculty of Literature and Humanities, Urmia University, Urmia, Iran
Hassanzadeh, Akbar, Instructor, Department of Epidemiology and Biostatistics, School of Public Health, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
Hassanzadeh Salmasi, Sosan, عضو هیأت علمی مرکز تحقیقات آموزش علوم پزشکی، تبریز، ایران.
Hatami, Hossein, دانشكده بهداشت دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي.
Hatami, Hossein, دانشكده بهداشت دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي، تهران، ایران.
Hatami, Maryam, مركز آموزشي درماني شهداي تجريش، دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي.
Hatami, Neda, دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي.
Hatami, Niku, بیمارستان کودکان مفید، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی. تهران، ایران.
hedayate, Hayedeh,
Hedayati, Mehdi
Hedayati, Seyed Poriya, مربی، گروه مدیریت خدمات بهداشتی درمانی، دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی زابل.
Heidari, Masoumeh, مربي گروه مامايي، دانشكده پرستاري و مامايي دانشگاه شاهد، تهران، ایران.
Heidari Sangelaji, Maryam
Hematti, Simin, متخصص رادیوتراپی ـ آنکولوژی، استادیار دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ايران.
hemmati mogaddam, Ahmad reza, عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی- واحد علوم تحقیقات، پزوهشگاه علوم بنیادی-پزوهشکده فلسفه و پژوهشگر مرکز تحقیقات اخلاق و حقوق پزشکی.
Heravi Karimavi, Majideh, دانشيار؛ مركز تحقيقات مراقبت‌هاي سالمندي، دانشگاه شاهد، تهران، ایران.
Hesampour, Fatemeh, MA in Educational Psychology, Department of Psychology, University of Kashan, Kashan, Iran. (Corresponding Author)
Heshmati Nabavi, Fatemeh, استادیار دانشگاه علوم پزشکی مشهد، دانشکده‌ی پرستاری.
Heydarnia, Mohammad Ali, استاديار گروه بهداشت وپزشكي اجتماعي ، دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي و عضو هیأت علمی مرکز تحقیقات اخلاق و حقوق پزشکی.
Hojjatoleslami, Simin, کارشناس ارشد پرستاری، مربی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد همدان، همدان، ایران. (نویسنده مسؤول)
Hooshmand, Abbas
Hooshmand, abbas, مربی، گروه داخلی جراحی، دانشکده پرستاری و مامائی دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران.
Hoseinabadi Farahani, Mohammad Javad, دانشجوی کارشناسی ارشد پرستاری، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران. (نویسنده مسؤول)
Hoseini, Habibollah, عضو هیأت علمی، گروه داخلی جراحی دانشکده پرستاری مامایی، رفسنجان، کرمان، ایران.
Hoseini, Seyed Habibolah, Assistant Professor, Medical Surgical Department, Nursing and Midwifery School, Rafsanjan, Kerman, Iran
Hoseinzadeh, Mina
Hosseini, Agha Fatemeh, MSc of Biostatistics, Department of Biostatistics, Faculty of Health, Iran University of Medical Sciences, Tehran, Iran
Hosseini, Seyed Morteza, Assistant professor of Quran, Hadith and Medicine Research Centre, Baqiyatallah University of Medical Sciences, Tehran, Iran.
Hosseini, Somayeh, کارشناس معاونت پژوهشی، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی بوشهر، بوشهر، ایران.

I

Ilkhani, Mahnaz
Imanifar, Nasrin, وي كارشناسي ارشد پرستاري، مركز تحقيقات پرستاري و مامايي شرق كشور، دانشكده پرستاري و مامايي، دانشگاه علوم پزشكي بيرجند، بيرجند، ايران.
Imanifar, Nasrin
Imanipour, Masoomeh, Assistant Professor, Nursing and Midwifery Care Research Center (NMCRC), Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran. (Corresponding Author)
Imanzad, Masoumeh
Irani Far, Elnaz, دانشجوی مامایی دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد.
Iranshahi, Masoomeh, MSc of Psychiatric Nursing, Department of Psychiatric Nursing, Iran University of Medical Sciences, Tehran, Iran. (Corresponding Author)
Izadi, Ahmad, Associate Professor, Department of Educational Sciences and Psychology, Imam Hossein University, Tehran, Iran. (Corresponding Author)

J

Jaafari, Mohammad
Jafari, Hosein, Master Student in Nursing, Faculty of Nursing, University of Medical Sciences bmsu (Aj), Tehran, Iran
Jafari, Mojtaba, کارشناس ارشد پرستاری، دانشکده پرستاری رازی، دانشگاه علوم پزشکی کرمان، کرمان، ایران.
Jafari, Somayeh, كارشناس مركز تحقيقات تروما و جراحي سينا، دانشگاه علوم پزشكي تهران.
Jafari Shakib, Abbas, پزشک عمومی.
Jafarimanesh, Hadi, MSc of Nursing, School of Nursing & Midwifery, Arak University of Medical Sciences, Arak, Iran. (Corresponding Author)
Jahangir, Akram, مربي بازنشسته پرستاري، دانشگاه ارتش.
Jahangiri, Reza, MSc Student of Health Economics, School of Health Management and Information Sciences, Iran University of Medical Sciences, Tehran, Iran
Jahani hashemi, Hasan, دکترای آمار زیستی و عضو هیأت‌علمی دانشگاه علوم پزشکی قزوین، قزوین، ایران.
Jahanian, Monireh, استاد بیماری‌های زنان ومامایی دانشگاه پزشکی مشهد.
Jahanpour, Faezeh, دکترای تخصصی پرستاری، دانشیار گروه پرستاری، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی بوشهر، بوشهر، ایران.
Jajarmi, Vahid, گروه بيوتكنولوژي، دانشكده ی پزشكي، دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي.
Jalali, Akram, کارشناس ارشد ژنتیک انسانی، دانشجوی PhD بیوتکنولوژی پزشکی. (نویسنده مسؤول)
Jalali, Rostam, دکترای پرستاری عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه. (نویسنده‌ی مسؤول)
Jalali, Sheida, مربی دانشگاه آزاد اسلامی واحد پزشکی تهران.
Jalali, Tayebeh, Geriatric Care Research Center, Rafsanjan University of Medical Sciences, Rafsanjan, Iran. (Corresponding Author)
Jalali, Tayyebeh, دانشجوی کارشناسی ارشد پرستاری دانشگاه علوم پزشکی کرمان، دانشکده‌ی پرستاری مامایی رازی. (نویسنده مسؤول)
Jalili, Hamidreza, کارشناس ارشد پرستاری، دانشگاه علوم پزشکی البرز ـ باغستان کرج، دانشکده‌ی پرستاری و مامایی البرز، نویسنده‌ی مسؤول.
Jamalodini, Seyed Hamid, دانشجوی دکترای ژنتیک،دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی.
Jaswir, Irwandi
Jaswir, Irwandi, Department of Biotechnology Engineering, Faculty of Engineering, International Islamic University Malaysia, Jalan Gombak 53100, Kuala Lumpur, MALAYSIA (Malaysia)
Javadi, Mostafa, عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی یزد.
Javanbakht, Maryam, دانشكده بهداشت دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي. (نویسنده‌ی مسؤول)
Javanbakht, Maryam, دانشجوی مامایی دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد.
Javedanpour, Zamaneh, Master of Pediatric Nursing, faculty of Nursing and Midwifery, Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran
Javid, Mohammad Javad, دانشیار گروه حقوق عمومی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران.
Javidan, Fatemeh, کارشناس معاونت آموزشی، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی؛ دانشجوی دکترای تخصصی آموزش پزشکی، مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی، دانشگاه
Jolaee, Soodabeh, دانشیار، مرکز تحقیقات مراقبت‌های پرستاری، دانشکده پرستاری و مامائی دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران.
Jolaee, Soodabeh
Joolaee, Soodabeh
Joolaee, Soodabeh, دانشجوی فلوشیپ اخلاق زیست پزشکی، استادیار دانشگاه علوم پزشکی ایران و مرکز تحقیقات مراقبت های پرستاری.
Joulaee, Soodabeh,
Jouybari, Leila, Associate Professor, PhD of Nursing, Nursing Research Center, Golestan University of Medical Sciences, Gorgan, Iran
Jouybari, Leila M, دکترای آموزش پرستاری، استادیار دانشکده پرستاری و مامایی بویه، مرکز تحقیقات پرستاری، دانشگاه علوم پزشکی گلستان، ایران.
Jouzi-Arkawazi, Hassan, کارشناس ارشد آموزش پرستاری، دانشکده‌ی پرستاری ـ مامایی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی.
Jouzi-arkawazi, Hassan, کارشناس ارشد آموزش پرستاری، مرکز تحقیقات پیشگیری از آسیب‌های روانی ـ اجتماعی دانشگاه علوم پزشکی ایلام، ایلام، ایران. (نویسنده مسؤول)
Jowkar, Sanaz, دانشجوی سال ششم پزشکی و عضو کمیته دانشجویی گروه اخلاق پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شیراز.

K

K.C.A, Jalal
K.C.A, Jalal, Department of Biotechnology, Faculty of Science, International Islamic University Malaysia, Kuantan Campus, Jalan Istana, Bandar Indera Mahkota 25200, Kuantan, Pahang, MALAYSIA, (Malaysia)
Kadivar, Maliheh, Professor, Division of Neonatology, Department of Pediatrics, Children’s Medical Center, Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran
kalantari, Soheila, کارشناس ارشد آموزش پرستاری، دفتر پرستاری معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی گلستان، گرگان، ایران. (نویسنده مسؤول)
Kalantari, Soheila, کارشناس ارشد آموزش پرستاری، معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی گلستان، ایران.
Kalantary, Soheila, کارشناسی ارشد آموزش پرستاری، دانشگاه علوم پزشکی کرمان، مرکز آموزشی بین‌الملل بم. (نویسنده‌ی مسؤول)
Kalantarzadeh, Mozhgan, کارشناس ارشد پرستاری، گروه پرستاری و عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان.
Kalari, Farideh, کارشناس ارشدمطالعات زنان دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران.
Kamali, Nasrin, MA Student of Operating Room, Department of Operating Room, Faculty of Paramedical Sciences, Iran University of Medical Sciences, Tehran, Iran. (Corresponding Author)
Karachiansani, Fatemeh, كارشناس ارشد فقه و مباني حقوق اسلامي.
Karami, Mahtab, دانشجوي دكتراي مديريت اطلاعات بهداشتي، دانشگاه علوم پزشكي تهران، تهران، ایران. (نویسنده مسؤول)
Karbakhsh, Mojgan, متخصص پزشكي اجتماعي، عضو هيئت علمي دانشگاه علوم پزشكي تهران.
Kargar Khoram Abadi, Hekmat, M Sc in School Counseling, Department of Psychology, School of Psychology and Education Science, Allameh Tabataba’i University, Tehran, Iran
Karimi, Tahereh, کارشناس مديريت خدمات بهداشتي و درماني، دانشکده‌ی بهداشت دانشگاه علوم پزشکی قزوین.
Karimi Rahjerdi, Ashraf
karimi Sabzevar, Zahra, مدرس علمیه نرجس (س) سبزوار. سطح 2 حوزه. (نویسنده مسؤول)
Karimiyan, Hassan, استادیار گروه باستان شناسی دانشگاه تهران.
Karimzadeh, Yousef, كارشناس پرستاري، اورژانس بيمارستان حضرت ولي عصر فسا، فسا، ایران.
Kavosi, Ali
Kavousi, Amir, Assistant professor, School of Health, Safety and Environment, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran
Kazemi, Abdolhasan
Kazemi, Abdolhasan, دانشیار مرکز تحقیقات اخلاق و تاریخ پزشکی، بیوتکنولوژیی، بیماریهای عفونی و گرمسیری دانشگاه علوم پزشکی تبریز، عضو شورا ی پژوهشی مرکز تحقیقات
Kazemi, Abdolhasan, دكتري تخصصي بيولوژي مولكولي و فلوشیپ اخلاق زیست ـ پزشکی، دانشيار و رئیس مركز تحقيقات فلسفه و تاریخ پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تبریز.
Kazemi, Abdolhassan, دانشیار و عضو هیأت علمی مرکز تحقیقات اخلاق و تاریخ پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تبریز.
Kazemi, Abdolhassan, دانشیار مرکز تحقیقات اخلاق و تاریخ پزشکی، بیوتکنولوژی، بیماری‌های عفونی و گرمسیری دانشگاه علوم پزشکی تبریز، عضو شورای پژوهشی مرکز تحقیقات
Kazemi, Abdulhassan, مرکز تحقیقات فلسفه و تاریخ دانشگاه علوم پزشکی تبریز، دانشيار مرکز تحقيقات بيوتکنولوژي دانشگاه علوم پزشکی تبریز و عضو شورای پژوهشی مرکز تحق
Kazemi, Delaram, داروساز معاونت غذا و داروی دانشگاه علوم پزشكی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی، دفتر تحقيق و توسعه.
Kazemi, Mostafa, دانشکده مهندسی معماری، دانشگاه هنر اسلامی تبریز.
Kazemi Tabar, Abolfazl
Kazemzadehbeytali, Mehdi, PhD Student of Educational Administration, Faculty of Literature and Humanities, Urmia University, Urmia, Iran. (Corresponding Author)
Keikavoosi Arani, Leila, دانش آموخته دكتراي مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران.
Kerachian Sani, Fatemeh, دانشجوی دکترای فقه و مبانی حقوق دانشگاه پیام نور تهران. تهران. ایران.
Keshavarz, Zohreh, MD, PhD, Assistant professor, Department of Midwifery and Reproductive Health, School of Nursing and Midwifery, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran. (Corresponding Author)
Keshtegar, Mohammad, دانشجوي كارشناسي ارشد پرستاري دانشگاه علوم پزشكي كرمان، کرمان، ایران. (نويسنده مسؤول)
Khademalhosseini, Zeinab, دانشجوی سال ششم پزشکی و دبیر کمیته دانشجویی گروه اخلاق پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شیراز. (نویسنده مسؤول)
Khademolhosseini, Mitra, دانشجوی پزشکی سال ششم و عضو کمیته تحقیقات گروه اخلاق پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شیراز.
Khademolhosseini, Zeinab, دانشجوی پزشکی سال چهارم و عضو کمیته تحقیقات گروه اخلاق پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شیراز.
Khaghanizade, Morteza, Associate professor, Behavioral Sciences Research Center, University of Medical Sciences bmsu (Aj), Tehran, Iran. (Corresponding Author)
Khaghanizadeh, Morteza,
Khaghanizadeh, Morteza,
Khaghanizadeh, Morteza
Khaghanizadeh, Morteza, دانشجوی دکتری مطالعات برنامه درسی دانشگاه علامه طباطبایی. (نویسنده مسؤول) (Iran, Islamic Republic of)
khaje Mozaffari, Javad, Assistant professor, Department of Orthopedy, Imam Hossein hospital, Shahroud University of Medical Sciences, Shahroud, Iran
Khalili, Majid, دكتراي تاريخ پزشكي مركز تحقيقات فرهنگ و تاريخ پزشكي، دانشگاه علوم پزشكي تبريز، تبريز، ايران.
Khamarnia, Mohammad, دانشجوی دکترای مدیریت خدمات بهداشتی درمانی، دانشکده مدیریت و اطلاع‌رسانی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شیراز، شیراز، ایران.
Khani, Lotfali, Ph.D student, Department of sociology, Islamic Azad University of Dehaghan, Dehaghan, Iran. (Corresponding Author)
khanjani, Narges, استاديار، گروه آمار و اپیدمیولوژی ، دانشكده بهداشت، دانشگاه علوم پزشكي كرمان، كرمان، ايران. (نویسنده مسؤول)
Khatami Firouzabadi, Ali Mohammad, استادیار دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران.
Khatami Firouzabadi, AliMohammad, استادیار دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران.
khatooni, Alireza, استاديار؛ دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه، كرمانشاه، ایران.
Khatooni, Marziyeh, کارشناس ارشد پرستاری و عضو هیأت‌علمی دانشگاه علوم پزشکی قزوین، قزوین، ایران. (نویسنده مسؤول)
khazaei, Tahereh, معاونت آموزشی دانشکده پیراپزشکی، (فوق لیسانس بیهوشی)، مربی عضویت هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند، بیرجند، ایران.(نویسنده مسؤول).
khazaei, Tayyebeh, معاونت پژوهش دانشکده پرستاری و مامائی، مربی عضو هیأت علمی و فوق لیسانس پرستاری کودکان دانشگاه علوم پزشکی بیرجند، بیرجند، ایران.
Khazaeian, Somayyeh, MSc of Midwifery, Pregnancy Health Research Center, School of Nursing and Midwifery, Zahedan University of Medical Sciences, Zahedan, Iran
Khodabakhsh, Mohamadreza, دکتراي روانشناسي عمومی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد مشهد، باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، مشهد، ایران.
Khodabakhsh, Mohammad Reza, دکتراي روانشناسي عمومي، دانشکده روانشناسي و علوم تربيتي، دانشگاه علامه طباطبائي، تهران، ايران. (نویسنده مسؤول)
Khodabakhsh, MohammadReza, PhD in Psychology, Department of Psychology, Neyshabur Branch, Islamic Azad University, Neyshabur, Iran
KhodaMoradi, Kazhal, عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد پزشکی تهران. (نویسنده مسؤول)
khodayar, Dadkhoda, استادیار گروه ادیان و عرفان دانشگاه سیستان و بلوچستان، سیستان و بلوچستان، ایران. (نویسنده مسؤول)
Khodayar, Dadkhoda, استاديار گروه فلسفه و حكمت اسلامي، دانشگاه سيستان و بلوچستان. زاهدان. ایران. (نویسنده مسؤول)
Khormaie, Farhad, دکترای روانشناسی تربیتی، استادیار دانشگاه شیراز، شیراز، ایران. (نویسنده مسؤول)
Khoshgoftar, Zohrej, دانشجوی دکترای آموزش پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران.
Khoshkar, Ali, General Surgery, Shahid Beheshti University of Medical Sciences.
Khoshtinat, Valiollah, استادیار گروه الهیات و علوم اسلامی دانشگاه پیام نور، ایران.
Khosravani, Mahboobeh, MSc of Nursing, Medical Ethics and Law Research Center, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran
Khosravani, Mahboobeh, MSc of Nursing, Department of Nursing Ethics, Medical Ethics and Law Research Center, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran
Khosravani, Mohamad, MSc of Human Resources Management, Faculty of Management, Islamic Azad University, Arak, Iran
Khosravani, Mohammad, MSc of Human Resources Management, School of Management, Arak Islamic Azad University, Arak, Iran
Khosravi Babadi, Aliakbar, استاديار دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز، تهران، ایران.
Kiani, Azita, مربي گروه مامايي، دانشكده پرستاري و مامايي، دانشگاه شاهد، تهران، ایران.
Kiani, Fariba, دکتراي روانشناسي عمومی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد شهرکرد، باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، شهرکرد، ایران. (نویسنده مسؤول)
Kiani, Fariba, PhD in Psychology, Department of Psychology, Boroujen Branch, Islamic Azad University, Boroujen, Iran. (Corresponding Author)
Kiani, Fariba, دکتراي روانشناسي، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد شهرکرد، باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، شهرکرد، ايران.
Kiani, Mehrzad, متخصص پزشکی قانونی و معاون پژوهشی و عضو هیأت علمی مرکز تحقیقات اخلاق و حقوق پزشکی دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي.
Kiani, Mehrzad, متخصص طب قانونی، دانشیار گروه اخلاق پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی.
Kiani, Mehrzad, عضو هیات علمی مرکز تحقیقات اخلاق و حقوق پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران.
Kiani, Mehrzad, فلوشیب اخلاق زیست پزشکی و دانشیار دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران.
Kiani, Mehrzad, فلوشيب اخلاق زيست پزشكي و دانشيار مركز تحقيقات اخلاق پزشكي دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي، تهران، ايران.
Kiani, Mehrzad, فلوشیب اخلاق زیست پزشکی و دانشیار مرکز تحقیقات اخلاق پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران.
Kiani, Mehrzad, متخصص طب قانوني، دانشيار گروه اخلاق پزشكي، دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي. (نویسنده مسؤول)
Kiani, Mehrzad, دانشیار گروه اخلاق پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی- مرکز تحقیقات اخلاق و حقوق پزشکی.
Kiani, Mohmmadali, فلوشیپ اخلاق پزشکی، دپارتمان اطفال، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران. (نویسنده مسؤول)
Kiani, Mohmmadali, فلوشیپ اخلاق پزشکی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران. (نویسنده مسؤول)
Kianian, Toktam, Instructor, Community Nursing Research Center, School of Nursing and Midwifery, Zahedan University of Medical Sciences, Zahedan, Iran.
Kianian, Toktam, مربی، عضو هیأت علمی، گروه پرستاری، دانشکده پرستاری و مامایی زاهدان، دانشگاه علوم پزشکی زاهدان، زاهدان، ایران.
Kivan, Shima, پزشک عمومی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ايران.
korani, Mitra, Nanotechnology Center, BuAli Research Institute, Mashhad University of Medical Sciences, Tehran, Iran
Korani, Shahla, Department of Biotechnology, School of Advanced Technologies in Medicine, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran. (Corresponding Author)

L

Lalazaryan, Anasik, Master of Art, Department of Management and Medical Informatics, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran. (Corresponding Author)
Latif Nejad Roudsari, Robab,
Latif Nejhad, Robab,
Latifnejad Roudsari, Robab, دکترای تخصصی بهداشت باروری، استادیار دانشگاه علوم پزشکی مشهد.
Latifnezhad, Robab, استاديار دانشكده پرستاري و مامايی دانشگاه علوم پزشكي مشهد.
Lotfi, Mojgan
Lotfi Kashani, Farah, دانشيار دانشگاه آزاد اسلامي واحد رودهن، دانشكده روان‌شناسي و عضو هيأت علمي مركز تحقيقات سرطان دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي.

M

Maani, Sakineh, MSc in Nursing, Nursing and Midwifery School, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran. (Corresponding Author)
Madani, Mansure, Assistant Professor, Medical Ethics and History of Medicine Research Center, Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran
Maham, Saeed, مرکز تحقيقات عفوني اطفال، بيمارستان کودکان مفيد، دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي، تهران، ایران.
Mahasti Joyubari, Leila, دکترای آموزش پرستاری، دانشیار، مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی دانشگاه علوم پزشکی گلستان، گلستان، ایران.
Mahdian, Kioumars, Nurse, Research Center of Prevention of Psychosocial Damages, Ilam University of Medical Sciences, Ilam, Iran
mahdikhah, zohreh, متخصص اطفال بیمارستان مفید دانشگاه علوم بزشکی شهید بهشتی.
Mahdiyoun, Seyyed Ali, Department of Anesthesiology, School of Para-medicine, Hamadan University of Medical Sciences, Hamadan, Iran
Mahmodian, Farzad, عضو هیأت علمی و دبیر کمیته تحقیقات گروه اخلاق پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شیراز.
Mahmoodian, Farzad, عضو هيأت علمي و معاون پژوهشی گروه اخلاق پزشکی و فلسفه‌ی سلامت، دانشگاه علوم پزشکی شیراز، ایران.
Mahmoodian, Farzad, عضو هیئت علمی و رئیس کمیته دانشجویی گروه اخلاق پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شیراز.
Mahmoudian, Farzad, عضو هیأت علمی و دبیر کمیته تحقیقات گروه اخلاق پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شیراز. (نویسنده مسؤول)
Mahmoudian, Farzad, عضو هيأت‌علمي گروه اخلاق پزشكي و فلسفه طب دانشگاه علوم پزشكي شيراز. شيراز. ايران.
Makarem, Abbas, متخصص دندانپزشکی اطفال، استاد، مدیر گروه آموزش پزشکی،دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.
Malakoti, jamileh, مربي دانشكده پرستاري و مامايي دانشگاه علوم پزشکی تبریز.
Maleki, Hasan, دانشیار ،دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه علامه طباطبایی.
Maleki, Hasan, دانشیار دانشگاه علامه طباطبایی، دانشکده‌ی روان‌شناسی و علوم تربیتی،گروه مدیریت و برنامه ریزی آموزشی.
Maleki, Hasan, دانشیار، دکترای مطالعات برنامه درسی، گروه مدیریت و برنامه‌ریزی آموزشی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه علامه طباطبایی.
Maleki, Hatam
Maleki, Marzieh
Manoochehri, Mehdi, گروه بيوتكنولوژي، دانشكده ی پزشكي، دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي. (نویسنده مسؤول)
Mansouri, Masoomeh, MSc, Taleghani General Hospital, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran
Manti, Rostam, کارشناس ارشد علوم اجتماعي مرکز تحقیقات پیشگیری از آسیب‌های روانی ـ اجتماعی دانشگاه علوم پزشکی ایلام، ایلام، ایران.
Marandi, Seyed Alireza, فوق تخصص کودکان و استاد دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران.
Mardani, Ebrahim, دانشجوی دکترای مدیریت آموزشی، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران. (نویسنده مسؤول)
Mardani, Mohammad
Mardani Hamooleh, Marjan, Assistant Professor, Department of Psychiatric Nursing, Iran University of Medical Sciences, Tehran, Iran
Mardani-Hamooleh, Marjan, Assistant Professor, Department of Psychiatric Nursing, Iran University of Medical Sciences, Tehran, Iran. (Corresponding Author)
Marzband, Rahmatollah, دکترای فلسفه دین و استادیار گروه معارف اسلامی، دانشگاه علوم پزشکی مازندران، ساری، ایران.
Mash’oof, Soheila, مربی هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد پزشکی تهران، تهران، ایران.
Masoudi Far, Reza, معاونت اداری دادگستری آذربایجان شرقی.
Masoudi Nia, Mohammad, امور حقوقی دانشگاه پیام نور آذربایجان شرقی.
Masoumpoor, Anahita, PhD candidate of Nursing, Department of pediatrics, Nursing and Midwifery school, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran
Matorypor, Pegah, MSc of Nursing, School of Nursing & Midwifery, Arak University of Medical Sciences, Arak, Iran
Mehdikhah, Zohreh, متخصص اطفال دانشگاه علوم بزشکی شهید بهشتی، بیمارستان مفید.
Mehrabian, Sedigheh, مربی، عضو هیأت علمی، گروه پرستاری، دانشکده پرستاری و مامایی رازی، دانشگاه علوم پزشکی کرمان، کرمان، ایران.
Mehran, Abbas, Instructor, Faculty of Nursing and Midwifery, Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran
Memariani, Zahra, دانشجوی دکترای داروسازی سنتی دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران.
Memarzadeh Tehran, GholamReza, استاديار دانشكده‌ی مديريت و اقتصاد دانشگاه آزاد، واحد علوم تحقيقات.
Meraghati, Seyed Taha
Mesbah, Ali, دکترای فلسفه دین و دانشیار مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره)، قم، ایران. (نویسنده‌ی مسؤول)
Mesri, Mahdi, استادیار دکترای پزشکی قانونی، پژوهشگاه علوم پزشکی بقیه الله (عج)، مرکز تحقیقات طب و دین.
Mirazi, Naser, دانشیار فیزیولوژی گروه زیست‌شناسی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه بوعلی سینا همدان. (نویسنده مسؤول)
Mirghafuri, Habibollah, دانشیار گروه مدیریت صنعتی دانشگاه یزد، یزد، ایران.
Mirshahi, Fereshteh
Mirza Aqazadeh, Ahmad
Mirzaee, Mosleh, کارشناسی ارشد روان‌شناسی بالینی، مرکز آموزشی درمانی حضرت رسول اکرم (ص).
Mirzaei, Tayebeh
Mirzai, Mahmoud Gholamreza, استادیار گروه مغز و اعصاب دانشگاه علوم پزشکی شهر کرد. (نویسنده مسؤول)
Mirzazade, Afsane, کارشناس ارشد حقوق بشر، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران. (نویسنده مسؤول)
Moarefi, Gholamreza, استادیار کلام و معارف اسلامی؛ عضو گروه اخلاق پزشکی دانشگاه شاهد، تهران، ایران.
Moazen Nematollahi, Leila, دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه علوم پزشکی کرمان. (نویسنده مسؤول)
Mo’tamed Jahromi, Mohadeseh, دانشجوی کارشناسی ارشدآموزش پرستاری دانشگاه علوم پزشكي كرمان، كرمان، ايران.( نویسنده‌ی مسؤول)
Mobasher, Mina,
Mobasheri, Mahmoud,
Mobini, Naghmeh, دانشجوی کارشناسی ارشد پرستاری.
Moein, Athar, دانشیار پوست و عضو گروه اخلاق پزشکی دانشگاه شاهد، تهران، ایران. (نویسنده مسؤول)
Moghadam Pasha, Azam
Mohabati, Fatemeh, مربی، گروه مدیریت خدمات بهداشتی درمانی، دانشکده‌ی بهداشت دانشگاه علوم پزشکی زابل.
Mohaghegh Damad, Seyed Mostsfa, کترای فقه و حقوق و عضو پیوسته فرهنگستان علوم پزشکی جمهوری اسلامی ایران. (نویسنده‌ی مسؤول)
Mohaghegh Damad, Seyyed Mostafa, Prof.S.B.UV.&Head of Islamic Department studies of Academy of Sciences, Iran-Tehran
Mohagheghzadeh, Abdolali
Mohamad pour, Yousef, دانشجوي دکتراي تخصصي آموزش پزشکي دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي، تهران، ایران.
Mohamadi, Eesa, دانشیار، دكتراي آموزش پرستاري، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه تربيت مدرس.
Mohamadzadeh Ebrahimi, Ali, Assistant Professor, Department of Psychology, Faculty of Humanities, University of Bojnord, Bojnord, Iran
Mohammad Alizadeh, Afshin, Associate Professor of Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran
Mohammad Alizadeh, Afshin, Assistant Professor, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran
Mohammadalizadeh, Sakineh, مربی پرستاری، عضو مرکز تحقيقات علوم اعصاب، معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی کرمان، ایران.
Mohammadi, Gholamreza
Mohammadi, Gohar, دانشجوی دکترای پژوهشی مرکز تحقیقات سرطان دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران. (نویسنده مسؤول)
Mohammadi, Khadije, مربي گروه مامايي، دانشكده پرستاري و مامايي، دانشگاه شاهد، تهران، ایران.
Mohammadi, Somayeh, Instructor, Borujen nursing college, Shahrekord University of Medical Sciences, Shahrehkord, Iran
Mohammadi, Somayeh, MSC, Ayatollah Kashani Hospital, Shahrekord University of Medical Sciences, Shahrehkord, Iran
Mohammadi, Somayeh, MSC, Ayatollah Kashani Hospital, Shahrekord University of Medical Sciences, Shahrehkord, Iran.
Mohammadi, Somayeh
Mohammadi, Somayeh, کارشناسی ارشد آموزش پرستاری دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد، شهرکرد، ایران.
Mohammadi, Somayeh, Instructor, Borujen Nursing School, Shahrekord University of Medical Sciences, Shahrehkord, Iran
Mohammadi, Somayeh, کارشناس ارشد آموزش پرستاری، دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد، بیمارستان آیت‌ا... کاشانی، شهرکرد، ایران.
Mohammadi Nafchi, Somayeh, کارشناس ارشد آموزش پرستاری. مرکز تحقیقات اخلاق و حقوق پزشکی. دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران.
Mohammadipour, Fatemeh
Mohammadnejad, Esmaeel, دانشجوی دکترای پرستاری ،واحد بین الملل، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تهران. (نویسنده مسؤول)
Mohammadnejad, Esmaeil, دانشجوی دکترای پرستاری، واحد بین‌الملل‌، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تهران. تهران. ايران.(نويسنده مسؤول)
Mohammadnejad, Esmail, دانشجوی دکترای پرستاری، کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران. (نویسنده مسؤول)
Mohammadnia, Mona, Ph.D Candidate in Health care Management, Taleghani General Hospital, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran
Mohammadnia, Mona, PhD Candidate in Health Care Management, Taleghani General Hospital, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran
Mohammadytabar, Shafighe, مربي گروه مامايي، دانشكده پرستاري و مامايي دانشگاه شاهد، تهران، ایران.
Mohaqeq Damad, Seyed Mostsfa, مدير گروه فقه پزشكي دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي و رييس بخش علوم اسلامي فرهنگستان علوم.
Mohseni, Mohammad, فارغ التحصیل دوره کارشناسی پرستاری از دانشکده پرستاری و مامایی همدان.
Mohsenpour, Mohaddeseh, كارشناس ارشد پرستاري، مربي و عضو هيأت علمي دانشكده پرستاري و مامايي، دانشگاه علوم پزشكي سبزوار. سبزوار. ايران. (نویسنده مسؤول)
Mohsenpour, Mohaddeseh, PhD of Nursing, Assistant Professor, Department of Operating Room and Anesthesia, School of Nursing and Midwifery, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran. (Corresponding Author)
Mohsenpour, Mohadeseh, دانشجوی دکترای پرستاری، پژو.هشگر مرکز تحقیقات اخلاق و حقوق پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران.
Mohsenpour, Mohadeseh, کارشناس ارشد آموزش پرستاری داخلی جراحی، مربی عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی سبزوار نویسنده مسؤول.
Mohtasham Amiri, Zahra, متخصص پزشکی اجتماعی ـ دانشیار دانشگاه علوم پزشکی گیلان. (نویسنده مسؤول)
Mojtahedzadeh, Mehran, دانشجوی دکترای تخصصی اقتصاد از دانشگاه باهاوس، وایمار، آلمان.
Mokarian, Fariborz, متخصص هماتولوژی ـ آنکولوژی، دانشیار دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ايران.
Mokhtari Nouri, Jamile, Associate professor, Faculty of Nursing, University of Medical Sciences bmsu (Aj), Tehran, Iran
Momeni, Naser, Assistant professor, Department of moral philosophy, Payame Noor University, Tehran, Iran.
Momeni, Sedigheh, کارشناس ارشد آموزش پزشکی، مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکي، دانشگاه علوم پزشکی کردستان، کردستان، ایران.
Montazeri, Mina, MSc Student of Medical Surgical Nursing, Department of Medical Surgical Nursing, Nursing and Midwifery Faculty, Kashan University of medical sciences, Kashan, Iran
Moosavi, Soolmaz, PhD Student of Nursing, Faculty of Nursing and Midwifery, Medical Ethics and Law Research Center, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran
Moosavi, Soolmaz, PhD Student of Nursing, School of Nursing & Midwifery, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran
Moradi, Gholam Reza, استادیار، عضو هیأت علمی و مدیر گروه آموزشی مدارک پزشکی و فناوری اطلاعات سلامت، دانشگاه علوم پزشکی مشهد.
Moradi, Mohammad, کارشناس ارشد پرستاری و عضو هیأت‌علمی دانشگاه علوم پزشکی قزوین، قزوین، ایران.
Moradi, Somayeh, كارشناس پرستاري، بيمارستان حضرت وليعصر فسا. فسا. ایران.
Moradi, Somayeh, كارشناس پرستاري، بيمارستان حضرت ولي عصر فسا، فسا، ایران.
Morovat, Mohammad Hossein
Mortazavi, Nahid, پزشک عمومی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کرمان، کرمان، ایران.
Mostafavi, Hakimeh, دانشجوی دکتری سیاستگذاری سلامت، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران.
Motahari Niya, Hossein, MSc Student of Pediatric Nursing, Faculty of Nursing, Islamic Azad University of Aliabad Katoul, Aliabad, Golestan, Iran
Motamed-Jahromi, Mohadeseh, MSc of Nursing, student research committee, kerman University of Medical Sciences, kerman, Iran
Motamed-Jahromi, Mohadeseh, کارشناسی ارشد آموزش پرستاری، عضو کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی کرمان، کرمان، ایران. (نویسنده مسؤول)
Motevally Zadeh Ardekani, Ali, عضو هیأت علمی مركز تحقيقات اخلاق و حقوق پزشكي دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي.
Motevally Zadeh Ardekani, Ali, Ph.D ژنتيك، عضو علمی مرکز تحقیقات اخلاق و حقوق پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی.
Mousavi, Arefe, كارشناسي ارشد مديريت خدمات بهداشتي درماني، دانشگاه علوم پزشكي اصفهان.
Mousavi, Maryam, Gynecologist, Shahid Beheshti University of Medical Sciences.
Mousavi, Seyed Mehdi, دانشجوي دكتراي روان‌شناسي باليني سلامت و پژهشگر مركز تحقيقات سرطان دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي
Mousavi, Seyed Reza, استاد گروه جراحی و عضو هیأت علمی مرکز تحقیقات اخلاق و حقوق پزشکی دانشگاه علوم بزشکی شهید بهشتی.
Mousavi, Seyyed Reza, استاد گروه جراحی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی و فلوشیپ اخلاق زیست پزشکی
Mousavi, Solmaz, کارشناس ارشد پرستاری، پژوهشگر مرکز تحقیقات اخلاق و حقوق پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران.
Movafagh, Abolfazl, دانشیار و متخصص ژنتیک انسانی، عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی و پژوهشگر مرکز تحقیقات اخلاق و حقوق پزشکی.
Movahedi, Ali
Movahedi, Hedieh, پژوهشگر مرکز تحقیقات اخلاق و حقوق پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران.
Movahedi, Mohammad Javad
musavi, seyed reza, Faculty member of shahid Beheshti University of Medical Sciences and Iranian research center for ethics and law in medicine.

N

Naderi Ravesh, Nadereh, دانشجوی دکتری پرستاری، مربی، گروه داخلی جراحی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران.
Naghavi, Ali, كارشناس ارشد مديريت صنعتي، دانشگاه علم و هنر، دانشگاه یزد، یزد، ایران. (نويسنده مسؤول)
Naini, Mohammad Kazem, استاديار، گروه پزشکی، دانشگاه آزاد واحد تهران پزشکی.
Najafi, Fatemeh, General Practitioner, Vice-chancellery of Health, Shahroud University of Medical Sciences, Shahroud, Iran
Najafnia, Leila, داروساز معاونت غذا و داروی دانشگاه علوم پزشكی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی، دفتر تحقيق و توسعه.
Najmi Dolat-Abadi, Sareh, دانشجوی کارشناسی ارشد پرستاری دانشگاه علوم پزشکی کرمان، دانشکده پرستاری مامایی رازی، کرمان، ایران. (نویسنده مسؤول)
Nakhaee, Noroz, متخصص پزشکی اجتماعی .استاد دانشگاه علوم پزشکی کرمان؛مرکز تحقیقات علوم اعصاب
Namadieh, Farzaneh, دبیر معارف اسلامی دبیرستان‌های ناحیه 3 آموزش و پرورش تبریز.
Naseri Rad, Mohsen, کارشناس ارشد پژوهش علوم اجتماعی، گروه جامعه‌شناسی پزشکی، مرکز تحقیقات اخلاق و حقوق پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران.
Nasiri, Ahmad
Nasiri, Bahareh
Nasiri Hamrah, Atefeh, PhD Student of Higher Education, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran
Nasr, Seyyed Hossein
Nazari, Robab, کارشناس ارشد دانشگاه علوم پزشکی اردبیل، سوپروایزر آمزشی بیمارستان امام خمینی خلخال.
Nazari Tavakkoli, Saeed, عضو هیأت علمی دانشگاه تهران، تهران، ایران. (نویسنده‌ی مسؤول)
Nazari Tavakkoli, Saeid
Nazari Tavakoli, Saeed, Faculty member of Ferdowsi University, Mashhad.
Nazari Tavakoli, Saeed, استادیار دانشکده الهیات دانشگاه تهران، تهران، ایران. (نویسنده مسؤول)
Negati Laeein, Vahid, کارشناس ارشد روان‌شناسی و آموزش کودکان استثنایی، آموزش و پرورش خراسان رضوی. شهرستان کلات نادر. ایران.
Nejad sarvari, Nasrin,
Nemati doplani, Fatemeh, کارشناس ارشد پرستاری، بیمارستان صنایع پتروشیمی ماهشهر، ماهشهر، ایران.
Nobakht Haghighi, Ali
Nokhbatol Foghahaee, Mohsen, جنين شناسي جانوري، استاديار، عضو هيأت علمي دانشگاه شيراز.
Noorbala, Ahmad Ali, روان‌پزشک و استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران.
Noorossana, Rasoul, استاد دانشكده مهندسي صنايع دانشگاه علم و صنعت ايران، عضو هیأت علمي مركز تحقيقات كيفيت و بهره وري پارسيان، تهران، ایران.
Noorossana, Rassoul, استاد دانشكده مهندسي صنايع دانشگاه علم و صنعت ايران، عضو هيات علمي مركز تحقيقات كيفيت و بهره‌وري پارسيان. تهران. ایران.
Norozi, Masoomeh, MSc, Faculty of Nursing and Midwifery, Arak University of Medical Sciences, Arak, Iran
Nosrat Zadegan, Nastaran
Nouhi, Esmat, دانشجوي دكتراي تخصصي پرستاري دانشگاه علوم پزشكي كرمان، کرمان، ایران.
Nourizadeh, Roghaiyeh, دانشجوی دکترای بهداشت باروری دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، پژوهشگر مرکز مدیریت سلامت کشوری تبریز (NPMC). (نویسنده مسؤول)
Nourizadeh, Roghaiyeh, دانشجوی دکترای بهداشت باروری دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی. (نویسنده مسؤول)
Nozhat, Zahra

O

Omani Samani, Reza, PhD Candidate in Medical Ethics, Medical Ethics and History of Medicine Research Center, Tehran University of Medical Sciences, and Department of Epidemiology and Reproductive Health, Epidemiology and Reproductive Health Research Center, Royan Institute,
Oshvandi, Khodayar, عضو مرکز تحقیقات مادر و کودک و استادیار پرستاری دانشگاه علوم پزشکی همدان. (نویسنده‌ی مسؤول)

P

Pakniyat, Abdol Ghader, Resident of Emergency Medicine, Arak University of Medical Sciences, Arak, Iran
Parsayi, Hakimeh, کارشناس گروه اخلاق پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شیراز.
Parvin rou, Shirin, دستیار داروسازی سنتی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی.
Payan, Sohiela, Assistant Professor, Department of Islamic Education, Kazerun Branch, Islamic Azad University, Kazerun, Iran
pazhhan, Saviz, استاديار جراحي قفسه سينه. مركزتحقيقات پزشكي از راه دور، پژوهشكده سل و بيماري‌هاي ريوي، مركز آموزشي، پژوهشي و درماني سل و بيماري‌هاي ريوي.
Peyman, Akram, اعضای هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد پزشكي تهران. (نویسنده‌ی مسؤول)
Piroozmand, Alireza, دکتری حوزوی معارف و علوم انسانی، قائم مقام دفتر فرهنگستان علوم اسلامی.
Poorreza, Abolghasem, عضو هیأت علمي دانشکده پزشکي، دانشگاه علوم پزشکي تهران، تهران، ایران.
Poorsaed Esfahani, Mahshid, داروساز معاونت غذا و داروی دانشگاه علوم پزشكی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی، دفتر تحقيق و توسعه.
Pooshgan, Zeynab, MSc of Critical Care Nursing, Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran
Pour Bahaaddini zarandi, Narjes, کارشناس ارشد پرستاری، مربی و عضو هیأت‌علمی گروه داخلی جراحی دانشکده پرستاری دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان. كرمان. ايران.
Pour bakhsh, Seyed Mohammad Ali, پژوهشگر دانشکده معارف اسلامي و حقوق دانشگاه امام صادق(ع).
Pour Hossein Gholi, Mohammad Amin, Assistant Professor, Gastroenterology Research Center, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran
Pouraboli, Battol
Pourashraf, Yasan, Associate Professor, Department of Management, Ilam University, Ilam, Iran.
Pourtaleb, Arefeh
Pūyan, Naser

R

Rabbani, Mohammad, University of Isfahan, Department of Biotechnology.
Rabiei, Khadijeh, پزشک عمومي، مركز تحقيقات طب سنتي و مكمل، دانشگاه علوم پزشكي مازندران، مازندران، ایران. (نویسنده مسؤول)
Raee, Zahra, MSc of Nursing, School of Nursing and Midwifery, Islamic Azad University, Isfahan (Khorasgan) Branch, Young Researchers and Elite Club, Isfahan, Iran. (Corresponding Author)
Rafati, Shiva, Assistant Professor, Shahed University, Tehran, Iran.
Rafati, Shiva, استاديار دانشگاه شاهد، تهران، ایران.
Rafiee, Forough, دانشیار مرکز تحقیقات مراقبت‌های پرستاری و عضو هیأت علمی دانشکده‌ی پرستاری و مامایی ـ دانشگاه علوم پزشکی تهران.
Rafiei, Fatemeh, MSc of Biostatistics, Endocrinology and Metabolism Research Center, Arak University of Medical Sciences, Arak, Iran
Rafiei, Fatemeh, MSc of Biostatistics, Department of Biostatistics, Endocrinology and Metabolism Research Center, Arak University of Medical Sciences, Arak, Iran
RahbarPour, Mohammad Reza, عضو هیأت علمی گروه حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک، دانشجوي دكتري حقوق جزا و جرم‌شناسي پرديس قم دانشگاه تهران و پژوهشگر مرکز تحقیقات اخل
Rahimi, Alireza, Assistant Professor, Department of Management and Medical Informatics, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
Rahimi, Zohreh, کارشناس ارشد روانشناسی، دانشگاه علوم پزشكي همدان. همدان. ايران.
Rahimi, Zohreh, کارشناس ارشد روانشناسی عمومی.
Rahimi Pordanjani, Tayebe, Assistant Professor, Department of Psychology, Faculty of Humanities, University of Bojnord, Bojnord, Iran. (Corresponding Author)
Rahmani, Azad, دانشجوي دكتراي آموزش پرستاري، دانشكده پرستاري و مامايي تبريز، تبریز، ایران.
Rahmani, Farnaz
Rahmani Manshadi, Hamid, PH.D Student, Private Law, Shahid Beheshti University - Researcher of the Iranian Research Center for Ethics and Law in Medicine, Shahid Beheshti Univercity of Medical Sciences.
Rahmati, Mahmmad, کارشناس ارشد حقوق، قاضی دادگستری پژوهشگر مرکز تحقیقات اخلاق و حقوق پزشکی دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران. (نویسنده مسؤول)
Rahmati, Samad, PhD Candidate in Educational Psychology, School of Psychology and Educational Sciences, Shahid Chamran University, Ahvaz, Iran. (Corresponding Author)
Rahnama, Parvin, استاديار گروه مامايي، دانشكده پرستاري و مامايي دانشگاه شاهد، تهران، ایران. (نویسنده مسؤول)
Rais Yazd, Hamed, کارشناس ارشد فلسفه غرب ، دانشگاه آزاد تهران مرکز.
Ramazankhani, Ali, Professor, Public Health School, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran
Ramezani, Mozhdeh,
Ranjbaran, Mehdi, MSc, Department of Epidemiology and Reproductive Health, Reproductive Epidemiology Research Center, Royan Institute for Reproductive Biomedicine, ACECR, Tehran, Iran
Rashidian, Hamideh, دانشجوي دكتراي اپیدمیولوژی، گروه آمار و اپیدمیولوژی، دانشكده بهداشت، دانشگاه علوم پزشكي كرمان، كرمان، ايران.
Rassouli, Maryam
Rassouli, Maryam, Associate Professor, Department of Pediatrics, Nursing and Midwifery school, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran
Ravani pour, maryam,
Razaghi, Ali, کارشناسی ارشد مهندسی کشاورزی بیماری‌شناسی گیاهی. دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران. (نویسنده مسؤول)
Razaghi, Zahra, Biostatistics, Laser Application in Medical Sciences Research Center, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran
Razban, Farideh, کارشناسی ارشد مراقیت ویژه، دانشکده پرستاری و مامایی رازی، دانشگاه علوم پزشکی کرمان، کرمان، ایران.
Razmaraee, Naser, دانشجوی PHD فارماکولوژی دانشگاه علوم پزشکی تبریز.
Razzaghi, Alireza, Safety Promotion and Injury Prevention Research Center, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran
Reihani, Mahsa, MSc, Student Research Office, Department of midwifery and reproductive health, School of Nursing and Midwifery, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran.
rejeh, Nahid, عضو مركز تحقيقات مراقبت‌هاي سالمندي، دانشيار دانشگاه شاهد، تهران، ایران. (نويسنده مسؤول)
Rejeh, Nahid, دانشيار؛ مركز تحقيقات مراقبت‌هاي سالمندي؛ دانشگاه شاهد، تهران، ایران. (نويسنده مسؤول)
Rejeh, Nahid, Associate Professor, Shahed University, Tehran, Iran. (Corresponding Author)
Resane, Samira, استادیار پژوهشگاه علوم و فنون هسته‌ای، تهران، ایران.
Rezaei, Mohsen, دانشجوی دکترای تخصصی اخلاق پزشکی، مرکز تحقیقات اخلاق و حقوق پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران.(نویسنده مسؤول)
Rezaei, Omidvar, Professor of Neurosurgery, Shahid beheshti University of Medical Sciences.
Rezaeian, Sajjad, کارشناس ارشد مهندسي سيستم‌هاي اقتصادي و اجتماعي، پژوهشگر مركز تحقيقات كيفيت و بهره‌وري پارسيان. تهران. ایران.(نویسنده مسؤول)
Rezaeian, Sajjad, کارشناس ارشد مهندسي سيستم‌هاي اقتصادي و اجتماعي، پژوهشگر مركز تحقيقات كيفيت و بهره‌وري پارسيان، تهران، ایران. (نویسنده مسؤول)
Rezaeian, Zeynab, كارشناس پرستاري، بيمارستان حضرت وليعصر فسا. فسا. ایران.
Rezvani, Soodabeh, دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرمشناسی دانشگاه شهید بهشتی و پژوهشگر مرکز تحقیقات اخلاق و حقوق پزشکی.
Rofoogar Astaneh, Hossein, كارشناس ارشد مديريت صنعتي، دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران مركزي، پژوهشگر گروه مطالعات ارتباطات و فناوري اطلاعات مركز پژوهش هاي مجلس شوراي
Roshanaei, Ghodrat, Assistant Professor. Modeling of No communicable Diseases Research Center. School of Public Health, Hamedan University of Medical Sciences, Hamedan, Iran.
Roshanzadeh, Mostafa, مربی، دانشگاه علوم پزشکی بیرجند، بیرجند، ایران. (نویسنده مسؤول)
Roshanzadeh, Mostafa, MSC of nursing, Medical Ethics and Law Research Center, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran. (Corresponding Author) (Iran, Islamic Republic of)
Roshanzadeh, Mostafa, Birjand University of Medical Sciences, Birjand, Iran. (Corresponding Author)
Roshanzadeh, Mostafa, Instructor, Birjand University of Medical Sciences, Birjand, Iran. (Corresponding Author) Mroshanzadeh62@bums.ac.ir
Roshanzadeh, Mostafa, کارشناسی ارشد، دانشگاه علوم پزشکی کرمان، کرمان، ایران. (نویسنده مسؤول).
Roshanzadeh, Mostafa, مربی؛ عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند، بیرجند، ایران. (نویسنده مسؤول)
Roshanzadeh, Mostafa
Roshanzadeh, Mostafa, مربی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند، بیرجند، ایران. (نویسنده مسؤول)
Roshanzadeh, Mostafa, کارشناسی ارشد آموزش پرستاری، پژوهشگر گروه اخلاق پرستاری. مرکز تحقیقات اخلاق و حقوق پزشکی شهيد بهشتي. تهران. ايران. (نویسنده مسؤول)
Roshanzadeh, Mostafa
Roudi Rashtabadi, Ome-salime, کارشناس ارشد پرستاری، دانشکده پرستاری و مامایی رازی، دانشگاه علوم پزشکی کرمان، ایران.

S

Saadat, Raziye, كارشناس ارشد روان شناسي باليني، دانشگاه آزاد اسلامي واحد رودهن، دانشكده روانشناسي.
Saadati, Nasrin, فوق لیسانس مامایی، عضوهیأت علمی گروه پزشکی اجتماعی. (نویسنده مسئول)
Sabeghi, Hakimeh
Saber, Ali, دانشجوی دکترای تخصصی اخلاق پزشکی، مرکز تحقیقات اخلاق و تاریخ پزشکی، دانشگاه علوم پزشكی تهران، تهران، ایران.
Saber, SAman, مربی، عضو هیأت علمی، گروه پرستاری، دانشکده پرستاري و مامايي ایرانشهر، دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایرانشهر، ایرانشهر، ایران.
Saber, Saman, Instructor, Department of Nursing, School of Nursing and Midwifery, Iranshahr University of Medical Sciences, Iranshahr, Iran. (Corresponding Author)
Sabour, Siamak, فوق تخصص اپيدميولوژي باليني، استاديار گروه اپيدميولوژي دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي، تهران، ایران. (نویسنده‌ی مسؤول)
Sabzevari, Sakineh, مربی کارشناس ارشد آموزش پزشکی و پرستاری، دانشجوی دکتری، دانشکده پرستاری رازی، دانشگاه علوم پزشکی کرمان، کرمان، ایران. (نویسنده‌ مسؤول)
Sabzevari, Sakineh, استادیار، گروه پرستاری داخلی جراحی، دانشکده پرستاری و مامایی رازی، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کرمان، کرمان، ایران. (نویسنده
Sabzevari, Sakineh
Sabzevari, Sakineh, مربی، دانشجوی دکترای پرستاری دانشگاه علوم پزشکی کرمان، عضو هیأت‌علمی دانشگاه علوم پزشکی کرمان. كرمان. ايران.
Sacamoto, Hykudai
Sachedina, Abdulaziz, استاد دین شناسی و اخلاق دانشگاه ویرجینیا و استاد افتخاری مرکز تحقیقات اخلاق و حقوق پزشکی
Sachedina, Abdulaziz
Sadat Hosseini, Akramosadat, Assistant Professor, Department of Pediatric Nursing, Faculty of Nursing and Midwifery, Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran. (Corresponding Author)
Sadat-Hoseini, Akramosadat, عضو هیأت‌علمی دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران. (نویسنده مسؤول)
Sadegh Tabrizi, Jafar, استادیار گروه آموزشی مدیریت و بهداشت عمومی و عضو مرکز ملی مدیریت سلامت کشور (NPMC)، دانشکده بهداشت و تغذیه، دانشگاه علوم پزشکی تبریز .
Sadeghi, Ahmad, دانشجوی دکترای مدیریت خدمات بهداشتی درمانی، دانشکده مدیریت و اطلاع‌رسانی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شیراز، شیراز، ایران. (نویسنده مسؤول)
Sadeghi, Hajar, MSc, Faculty of Nursing and Midwifery, Arak University of Medical Sciences, Arak, Iran
Sadeghi, Roghaiyeh, دانشجوی PhD پرستاری شعبه‌ی بین‌الملل دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی، مربی عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی مازندران.
Sadeghi, Tabandeh, دکترای پرستاری، گروه آموزشی کودکان، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان، رفسنجان. ایران.
Sadoghi, Majid, Assistant Professor, Department of Psychology, University of Kashan, Kashan, Iran
Saeadnejad, Zahra, MSc Student, Department of Medical-Surgical Nursing, Faculty of Nursing, Kashan University of Medical Sciences, Kashan, Iran
Saeedi, Masoumeh, کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.
Saeidi, Masoumeh, کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.
Safa, Azadeh, كارشناسي ارشد پرستاري سالمندی، مربي دانشكده پرستاري و مامايي، دانشگاه علوم پزشكي كاشان، کاشان، ایران.
Safaiepour, Leila, Student of Critical Care Nursing, Nursing Faculty, Baqiyatallah University of Medical Sciences, Tehran, Iran.
Safavi, Mahboubeh, استاديار، گروه پرستاري، دانشگاه آزاد واحد تهران.
Safdari, Reza, دكتراي مديريت اطلاعات بهداشتي، دانشیار دانشگاه علوم پزشكي تهران، تهران، ایران.
Saffari, Saba, پژوهشگر مرکز تحقیقات اخلاق و حقوق پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران.
Safi, Meysam, فارغ التحصیل دوره کارشناسی پرستاری از دانشکده پرستاری و مامایی همدان.
Saghaei, Abbas, دانشیار دانشكده فنی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، عضو هیأت علمي مركز تحقيقات كيفيت و بهره‌وري پارسيان، تهران، ایران.
Saghebi, Seyyed Reza,
Sahebi, Leyla, دانشجوي دكتراي اپيدميولوژي، عضو شوراي پژوهشي مرکز کشوري مديريت سلامت. مركز تحقيقات سل و بيماري‌هاي ريوي، دانشگاه علوم پزشكي تبريز، تبريز،
Sahlei, Mansoreh, دانشجوی روان‌شناسی، دانشگاه پیام نور کرج. کرج. ایران.
Saifpanahi, Hamed
Sajjadi, Azam, دانشجوی دکترای پرستاری، گروه پرستاری، مربی دانشکده پرستاری، دانشگاه علوم پزشکی آجا، تهران، ایران.
Salari, Amir, دانشجوی دکترای سلامت در بلایا و فوریت‌ها، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی تهران. تهران. ايران.
Salehi, Hamid Reza, کارشناس ارشد حقوق خصوصی، معاون گروه حقوق پرستاری انجمن علمی حقوق پزشکی ایران.
Salehi, Hamidreza, مربی، گروه حقوق، دانشگاه پیام نور، تهران. ایران. (نویسنده‌ی مسؤول)
Salek Ranjbarzadeh, Fariba, مدیر پژوهش مرکز تحقیقات آموزش علوم پزشکی، تبریز، ایران. (نویسنده مسؤول)
Samadi Rad, Bahram, استادیار سازمان پزشکی قانونی.
Sanagoo, Akram, دکترای آموزش پرستاری، استادیار دانشکده پرستاری و مامایی بویه، مرکز تحقیقات پرستاری، دانشگاه علوم پزشکی گلستان، ایران.
Sanagoo, Akram, دکترای آموزش پرستاری، دانشیار مرکز تحقیقات پرستاری، دانشگاه علوم پزشکی گلستان، گرگان، ایران.
Sanagoo, Akram, دکترای آموزش پرستاری، دانشیار، مرکز تحقیقات پرستاری، دانشگاه علوم پزشکی گلستان، گلستان، ایران. (نویسنده مسؤول)
Sanagoo, Akram, Associate Professor, PhD of Nursing, Nursing Research Center, Golestan University of Medical Sciences, Gorgan, Iran. (Corresponding Author)
sari-sarraf, Vahid, استادیار گروه فیزیولوژی ورزشی دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه تبریز، تبریز، ایران (نویسنده مسؤول
Sarrafi Kheyrabad, Somayeh, دانشجوی کارشناسی ارشد مامایی، عضو کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی تبریز، تبریز، ایران.
Sarvari, Mahnaz, دانشجوي كارشناسي دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشكي شهید صدوقی یزد.
Sarvarian, Zahra
Sarvary, Mahnaz, دانشجوي كارشناسي دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشكي شهید صدوقی یزد.
Savadpour, Mohammad Taghi, مربی، دانشکده‌ی پرستاری و مامایی خلخال، دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.
Sedaqat, Roqayyeh, MSc of Educational Administration, Faculty of Literature and Humanities, Urmia University, Urmia, Iran
Seghatoleslam, Tahereh, Assistant Professor of Psychologist, Shahid .Beheshti University of Medical Sciences
Seif, Mohammad Hasan
Seif Farshad, Mehran,
Sepahvand, Faribah
Seyedfatemi, Naimeh, Professor, Department of Psychiatric Nursing, Center for Nursing Care Research, Iran University of Medical Sciences, Tehran, Iran
Seyedghibi, Fatemeh Sadat, دانشجوی کارشناسی ارشد آموزش پرستاری داخلی جراحی دانشگاه علوم پزشکی کرمان واحد بین الملل، کرمان، ایران. (نویسنده مسؤول)
Shadnoosh, Nasrollah, عضو هیأت علمی دانشکده مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی ـ واحد تهران مرکز، تهران، ایران. (نویسنده مسؤول)
Shadnoosh, Nosratollah, دانشجوی دکترای مدیریت فرهنگی، واحد علوم تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی- تهران.
Shadnoush, Nasrollah, عضو هیأت علمی دانشکده مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی ـ واحد تهران مرکز، تهران، ایران. (نویسنده مسؤول)
Shahabinejad, Mostafa
Shahbaziyan Khonig, Arash, MA in Educational Psychology, Azarbaijan Shahid Madani University, Tabriz, Iran. (Corresponding Author)
Shahbazypour Khyabani, Saba, كارشناس مديريت خدمات بهداشتي درماني، دانشگاه علوم پزشكي تبريز، تبريز، ايران.
Shahhoseini, Somaye, MSc in Nursing, Nursing and Midwifery School, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran
Shahmir, Leila, كارشناس علوم تجربي، اداره كل آموزش و پرورش استان ايلام، ایلام، ایران.
Shahosseini, Aliakbar, Student of Critical Care Nursing, Nursing Faculty, Baqiyatallah University of Medical Sciences, Tehran, Iran.
Shahriari, Mohsen, Associate Professor, Nursing and Midwifery Care Research Center, Faculty of Nursing and Midwifery, Isfahan University of Medical sciences, Isfahan, Iran
Shahsanai, Armindokht, متخصص پزشکی اجتماعی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ايران. (نويسنده مسؤول)
Shakeri, Nezhat, دكتراي آمار حياتي، عضو هيئت علمي دانشكده پيراپزشكي، دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي، تهران، ايران.
Shakeri, Nezhat
Shakeri, Nezhat, پژوهشكده علوم غددد درون ريز ومتابوليسم، دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي، تهران.
Shali, Mahboobeh
Shali, Mahboubeh, مربی، گروه داخلی جراحی، دانشکده پرستاری و مامائی دانشگاه علوم پزشکی زنجان، زنجان، ایران. (نویسنده مسؤول)
Shamshiri, Ahmad Reza
Shamshiri, Ahmadreza, گروه اپيدميولوژي و آمار زيستي، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکي تهران، تهران، ایران.
Shamsi, Afzal, کارشناس ارشد پرستاری، مربی دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی جیرفت. جيرفت. ايران.
Shamsi gooshki, Ehsan,
Shamsi Gooshki, Ehsan, دانشجوي PhD اخلاق پزشكي و پژوهشگر مركز تحقيقات اخلاق و حقوق پزشکی.
Shamsi Gooshki, Ehsan, دانشجوی دکترای اخلاق پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، گروه اخلاق پزشکی مرکز تحقیقات اخلاق و حقوق پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، ت
Shamsi Gooshki, Ehsan,
Shamsi Gooshki, Ehsan, دانشجوی دکترای اخلاق پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران. (نویسنده‌ی مسؤول)
Shamsi gooshki, Ehsan, دانشجوی دکترای اخلاق پزشکی، گروه اخلاق پزشکی، مرکز تحقیقات اخلاق و حقوق پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران.
Shamsi Gooshki, Ehsan, دکتری اخلاق پزشکی، مرکز تحقیقات اخلاق و حقوق پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران.
Shamsi Gooshki, Ehsan, دانشجوی دکترای اخلاق پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران.
Shamsi Goshki, Ehsan, دانشجوی دکترای اخلاق پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران.
Shariat, Esmaeil, دانشجوی دکترای پرستاری ، گروه پرستاری و عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه. ساوه. ايران.
Sharif, Farkhondeh, استاد و عضو هیأت علمی دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی شیراز. فارس. ایران.
Sharifi, Nasibeh, PhD Student of Reproductive Health, Student Research Committee, Shahid beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran
Sharifi, Tahereh, کارشناس مدیریت خدمات بهداشتی درمانی، دانشگاه علوم پزشکی زابل.
Sharifnia, Seyed Hamid, دانشجوی دکترای تخصصی پرستاری، دانشگاه علوم پزشکی مازنداران، ساری، ایران.
Sharifpoor Ghahsani, Elham, دانشجوی کارشناسی ارشد کتابداری پزشکی، عضو کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی کرمان، کرمان، ایران.
Sharifzadeh, Gholamreza,
Sheikh Azadi, Ardeshir, متخصص طب قانوني، دانشيار گروه پزشكي قانوني، دانشگاه علوم پزشكي تهران.
Sheikhi, Kambiz, استاديار جراحي قفسه سينه. مركز تحقيقات بيماري‌هاي مزمن تنفسي، پژوهشكده سل و بيماري‌هاي ريوي، مركز آموزشي، پژوهشي و درماني سل و بيماري‌هاي
Sheikhi, Mohammadreza, کارشناس ارشد پرستاری، دانشجوی دکترای آموزش پرستاری و عضو هیأت‌علمی دانشگاه علوم پزشکی قزوین، قزوین، ایران.
Sheykh Talimi, Maysam, MA in Criminal Law and Criminology, Department of Epidemiology and Reproductive Health, Epidemiology and Reproductive Health Research Center, Royan Institute, Tehran, Iran. (Corresponding Author)
Shiari, Reza, بیمارستان کودکان مفید، هیأت علمی گروه اطفال دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی. تهران، ایران. (نویسنده مسؤول)
Shirani, Mehri, عضو هیأت علمی دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان.
Shiravand, Mohsen, دانشجوی دکتری فلسفه اخلاق زیستی، دانشگاه فدرال کازان ـ کشور روسیه. (نویسنده مسؤول)
Shiravi, Mahsa,
Shirinabadi Farahani, Azam
Shishehgar, Farnaz, دانشجوي دكتري بهداشت باروري دانشگاه علوم پزشكي مشهد و عضو هيأت علمی دانشكده پرستاري و مامایي دانشگاه آزاد اسلامي ـ واحد پزشكي تهران، نویسند
Shojaei Kalate Bali, Narges, MSc, Department of Counseling, Quchan Branch, Islamic Azad University, Khorasan Razavi, Iran
Shokouhi, Mostafa, کارشناس ارشد اپیدمیولوژی، مرکز تحقیقات مدلسازی در سلامت، پژوهشکده آینده ‌پژوهش در سلامت، دانشگاه علوم پزشکی کرمان، کرمان، ایران.
Sirati Nir, Masoud, Assistant Professor, Faculty of Nursing, University of Medical Sciences bmsu (Aj), Tehran, Iran
Smaili, Reza, Assistant Professor, Department of sociology, Islamic Azad University of Khorasgan, Khorasgan, Iran
Sohrab, Mohammad Bagher, General Practitioner, School of Medicine, Shahroud University of Medical Sciences, Shahroud, Iran. (Corresponding Author)
Solaimanizadeh, Farzaneh, کارشناس وزارت بهداشت و درمان.
Solaimanizadeh, Laleh, عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی کرمان.
Soltani, Ahmad, کارشناس ارشد مدارک پزشکی، دانشگاه علوم پزشكي تهران، تهران، ایران.
Soltani, Esmaeil, دانشجوی دکترای روانشناسی بالینی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران.
Sorushan, Vahideh, دانشجوی كارشناسي ارشد پرستاري، عضو هیأت علمي دانشگاه آزاد اسلامي واحد تبريز، تبریز، ایران.

T

Tabatabaee, Shima, عضو انجمن بین‌المللی اخلاق زیستی، دانشجوی دکترای تخصصی آموزش پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، پژوهشگر مرکز تحقیقات اخلاق و حقوق پزشکی
Tabatabaei, Amir, دانشجوی دکتری پرستاری، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد قوچان، گروه پرستاری، قوچان، ایران.
Tabatabaei, Fahime Sadat, استادیار گروه مواد دندانی، دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران. (نویسنده مسؤول)
Tabatabaei Nejad, Seyed Mohammad
Tabatabai, Fahimehsadat
Tabatabai, Shima, دانشجوی دکترای تخصصی آموزش پزشکی، پژوهشگر مرکز تحقیقات اخلاق و حقوق پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران و عضو انجمن بین الملل
Tabei, Seyed Ziyaoddin, مدیر گروه اخلاق پزشکی و فلسفه طب دانشگاه علوم پزشکی شیراز، شیراز، ایران.
Tabeyi, Seyed Ziyaoddin, استاد و مدير گروه اخلاق پزشكي دانشگاه علوم پزشكي شيراز.
Taghavi, Mohammadreza
Taghi Zadeh, Ibrahim
Taghizadeh, Mohammad Ehsan
Taheri, Fatemeh, کارشناسی ارشد حقوق جزا، مدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد، شهرکرد، ایران. (نویسنده مسؤول)
Taherkhani, Sakineh
Talebi, Farhad, دانشجوی کارشناسی پرستاری. دانشگاه علوم پزشکی کرمان، کرمان، ایران.
Taromchi, Amir Hossein, گروه بيوتكنولوژي، دانشكده ی پزشكي، دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي.
Tatar, Kadijeh, دانشجوی کارشناسی ارشد آموزش پزشکی، کارمند بیمارستان طالقانی دانشگاه علوم پزشکی گلستان،گرگان و عضو کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزش
Tatari, Farin, دانشجوي دکتراي تخصصي آموزش پزشکي دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي،تهران، ایران. (نویسنده مسؤول)
Tavacoly, Gholamhosein
Tavan, Bahman, Assistant professor, Department of Islamic Theology, School of Medicine, Arak University of Medical Sciences, Arak, Iran
Tavan, Hamed, Nurse, Research Center of Prevention of Psychosocial Damages, Ilam University of Medical Sciences, Ilam, Iran
Tavassoli, Afsaneh, عضو هیأت علمی دانشگاه الزهرا، دانشکده علوم اجتماعی و اقتصادی، گروه مطالعات زنان و خانواده، تهران، ایران. (نویسنده مسؤول)
Tayyebi, Zahra, دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی دانشگاه آزاد بجنورد. بجنورد. ایران.
Teimouri, Behfar, دستیار پزشکی قانونی و مسمومیت‌ها، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران.
Tirgari, Batool, استادیار، گروه پرستاری داخلی جراحی، دانشکده پرستاری و مامایی رازی، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کرمان، کرمان، ایران.
Toghrai, Fakhr Al-sadat, دانشجوی کارشناسی ارشد پرستاری دانشگاه علوم پزشکی کرمان. کرمان. ایران. (نویسنده مسؤول)
Torabizadeh, Camellia, دانشجوی دکترای پرستاری دانشگاه تبریز، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی تبریز.
Tork Moghadam, Ladan, کارشناس ارشد فلسفه، پژوهشگر مرکز تحقیقات اخلاق و حقوق پزشکی.
Tork Moghaddam, Ladan, کارشناس ارشد فلسفه غرب وپژوهشگر گروه اخلاق زیستی کرسی حقوق بشر، صلح و دموکراسی یونسکو.

V

Vaez Mahdavi, Mohammadreza, استاد دانشگاه شاهد، تهران، ایران. (نویسنده مسؤول)
Vaez Mahdavi, Zeynab, کارشناس ارشد اقتصاد، تهران، ایران.
Vaghar Seyedin, Abolfazl,
Vaghar Seyedin, Abolfazle
Vahedian-azimi, Amir, Assistant Professor, Quran, Hadith and Medicine Research Centre, Baqiyatallah University of Medical Sciences, and critical care department, Nursing Faculty, Baqiyatallah University of Medical Sciences, Tehran, Iran. Department of clinical care, Nursing F
Valinejad, Mina, MA in Library and Information Sciences, Social Determinants of Health Research Center, Rafsanjan University of Medical Sciences, Rafsanjan, Iran
Varvanifarahani, Pouran, MSc, Faculty of Nursing and Midwifery, Arak University of Medical Sciences, Arak, Iran
Vaziry, Shahram, استاديار دانشگاه آزاد اسلامي واحد رودهن، دانشكده روان‌شناسي.
Vedadhir, AbouAli, PhD, Department of Anthropology, Faculty of Social Sciences, University of Tehran, Tehran, Iran.
Vedadhir, Abouali, Assistant professor, Department of Anthropology, School of Social Sciences, University of Tehran, Tehran, Iran.
Vejdani, Marjan
Velayati, Ali Akbar, مدیر گروه تاریخ پزشکی مرکز تحقیقات اخلاق و حقوق پزشکی و رییس کمیته فرهنگ و تمدن اسلام و ایران شورایعالی انقلاب فرهنگی.

Y

Yadegari, Zahra, گروه بيوتكنولوژي، دانشكده ی پزشكي، دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتی.
Yaghoobi, Alireza, ریاست دانشگاه علوم پزشکی تبریز، تبریز، ایران.
Yahyaei, Elahe, BSc of Management, Imam Hossein hospital, Shahroud University of Medical Sciences, Shahroud, Iran
Yaseminejad, Parisa
Yazdanbakhsh, Seyed Arash, Emergency Medicine Specialist, Assistant Professor, Arak University of Medical Sciences, Arak, Iran. (Corresponding Author)
Yazdani, Aliasghar, دانش آموخته دکترای تخصصی، رشته عرفان اسلامی، دانشکده الهیات و فلسفه، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات، تهران، ایران.
Yazdani, Shahram, متخصص ارتوپدی، دانشیار آموزش پزشکی، مدیر مرکز مطالعات و توسعه، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران.
Yazdanian, Alireza
Yazdanparast, Ellnaz, MSc, Birjand University of Medical Sciences, Ferdows, Iran.
Yektaee, Mohammad Reza, عضو هيأت علمي دانشگاه شاهد.
yousefi, Mehdi, دانشجوی مقطع دکترای تخصصی رشته اقتصاد سلامت، دانشگاه تربیت مدرس.

Z

Zabani Shadbad, Mohammadali, PhD Student of Educational Management, Faculty of Literature and Humanities, Urmia University, Urmia, Iran. (Corresponding Author)
Zaboli, Rouhollah
Zaeri, Farid, PhD, Department of Biostatics, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran.
Zafari Dizji, Ashraf, دانشجوی کارشناسی ارشد مطالعات زنان دانشگاه الزهرا، تهران، ایران.
Zafarnia, Niloofar, عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی کرمان.
Zahedi, Maryam, دانشجوی سال ششم پزشکی و عضو کمیته دانشجویی گروه اخلاق پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شیراز.
Zahra Masumi, Seyedeh Zahra, Mother and Child Care Research Center. Department of midwifery, Faculty of Nursing and Midwifery, Hamedan University of Medical Sciences, Hamedan, Iran.
Zakavi, Ali Asghar, استادیار گروه معارف اسلامی، دانشگاه علوم پزشکی مازندران، ساری، ایران.
Zali, Alireza, دانشیار دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی و رییس شورایعالی مرکز تحقیقات اخلاق و حقوق پزشکی.
Zali, Alireza, دانشیار دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی و مدیر گروه اخلاق پزشکی مرکز تحقیقات اخلاق و حقوق پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
Zali, Alireza
Zali, Translated by: Alireza
Zamani, Ahmadreza, متخصص پزشکی اجتماعی،دانشیار دانشکده پزشکی. دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ايران.
Zamani, Mahdi, Associate professor, Department of moral philosophy, Payame Noor University, Tehran, Iran.
Zamani, Mahdi, عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور مرکز و اصفهان.
zamani, Mohsen, پژوهشگاه علوم بنیادی، پژوهشکده فلسفه تحلیلی.
Zandi, Khalil
Zare-Farashbandi, Firoozeh, Associate Professor, Health Information Technology Research Center, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
Zarei, Mohammad
Zareie, Fatemeh, کارشناس ارشد مدیریت خدمات بهداشتی درمانی وابسته به دانشکده مدیریت و اطلاع‌رسانی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران.
Zargaran, Arman
Zaroug Hossaini, Robabeh, MSc of Medical Education, Vice-chancellery of Education, Shahroud University of Medical Sciences, Shahroud, Iran
Zehtab Chi, Samira, دانشجوی کارشناسی ارشد پرستاری سالمندان، گروه داخلی جراحی، دانشکده پرستاری، دانشگاه علوم پزشکی کاشان، کاشان، ایران.
Zeighami, Maryam, عضو هیأت علمی دانشکده پرستاری دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان. كرمان. ايران. (نویسنده مسؤول)
Zeighami, Reza, دکترای آموزش پرستاری و عضو هیأت‌علمی دانشگاه علوم پزشکی قزوین، قزوین، ایران.
Zeratkar, Maryam, دانشجوی سال چهارم دندانپزشکی و عضو کمیته تحقیقات گروه اخلاق پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شیراز.
Zirak, Mohammad, كارشناس ارشد پرستاري؛ دانشگاه علوم پزشكي زنجان، زنجان، ایران.
Zolfaghari, Pouneh, General Practitioner, Vice-chancellery of Health, Shahroud University of Medical Sciences, Shahroud, Iran