Reader Comments

Tarım ve Hayvancılık Destekleri

by pbacklink kariyer (2020-02-04)


Resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiş ve ülkemizde düzenlemesi yapılmış olan kararnamelerden biri de tarım ve hayvancılık destekleri konusudur. Her yıl desteklenmeye devam edilen çiftçiler, aldıkları destekler sayesinde tarım ve hayvancılık konusunda maliyetlerini karşılayabilmektedirler. Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan Tarım ve Hayvancılık Destekleri bu yıl da aynı şekilde devam edecek olup, hayvancılık ve tarım sektörünün gelişmesinin hedeflenmesi ile ekonominin canlılığının arttırılması için desteklere daha çok odaklanılacaktır. Sağlıklı hayvancılık sektörünün oluşturulması, hayvanlardaki salgın ve hastalıkların engellenmesi, üretimcilerin desteklenmesi ve hayvancılığın arttırılması için tarım ve hayvancılık destekleri artacaktır. Hibe Destekleri Hibe destekleri devlet aracılığı ile tarım ve hayvancılığın desteklenmesi için büyükbaş, küçükbaş ve kanatlı yetiştiriciliğinde verilmektedir. Programlar şeklinde bölüştürülmüş bu desteklere başvuru yapmak için gerekli şartları taşımanız ve zamanında başvuru yapmış olmanız gerekir. Eğer şehirden köye gidecekseniz ve en baştan bir iş kurmayı planlıyorsanız, devlet sizin için daha büyük oranda destek verecektir. Köyde hayvancılık planları olanların ve kırsal kesime dönmek isteyenlerin desteklenmesi hedefleniyor. KOP, DOKAP, GAP gibi projeler kapsamında bulunan illerde hayvancılığın arttırılması ve halkın bir iş sahibi olması ile dış ticarete bağımlılığımızın azaltılması da hedeflerimiz arasında. Hibe destekleri konusundan yararlanmanız için birtakım şartlar bulunuyor. Bunlar Tarım ve Orman Bakanlığı sistemine kayıtlı olmak ve en az 1 yıl boyunca tarımsal faaliyette bulunmuş olmaktır. Bu kapsamda; • En az 10 Büyükbaş, en fazla 50 anaç hayvan kapasitesi • Keçi ve Koyun için en az 100, en fazla 200 hayvan kapasitesi • Ahır yapımı ve var olan ahırın tamir ve tadilatı, • Koç- teke ya da damızlık boğa alımı gibi işler için Hibe Destekleri devam etmektedir. Devlet Teşvikleri 23 Ekim 2019 yılında 1961 sayılı kararname ile yürürlüğe girmiş olan Tarımsal Desteklemeler ile ilgili kararlar tarım ve hayvancılık destekleri konusunda sürdürülebilirliğin önünü açmıştır. Devlet teşvikleri ile verimli toprakların değerlendirilmesi ve hayvancılığın canlanması sayesinde ülkemizde bu konularda gelişme görülmüştür. Tarım ve hayvancılık desteklemeleri Cumhurbaşkanlığının kararı ile ayarlanmış ve resmi gazetede yayımlanmıştır. Yapılan birçok destek bulunmakla birlikte, bu desteklerden bazıları şunlardır; Buzağı desteklemesi, malak desteklemesi, dişi manda desteklemesi, Islah amaçlı süt içerik analiz desteklemesi. Bunlar gibi birçok konuda Devlet Teşvikleri sayesinde destek arttırılmıştır.