Editorial

Mahmoud Abbasi

Abstract


28

پیشرفت روزافزون دانش بشر و فناوری‌های نوین به ویژه در زمینه پزشکی و زیستگاه انسان بحران‌هایی را در پی داشته که بالطبع سلامت جسمی و روحی انسان‌ها را مورد تهدید و هجمه قرار داده است. از این رو وجود اخلاق و تدوین اصولی اخلاقی و تعیین بایدها و نبایدهایی همگام با اجرای این فناوری‌ها بسیار ضروری می‌نماید. مکاتب مختلف اخلاقی در طول تاریخ با رویکردهای متفاوت و هر کدام به دنبال ناکام یافتن دیگری در مرحله عمل با انگیزه اصلاح رفتار انسان‌ها به وجود آمده‌اند و مورد اقبال گروهی و ادبار گروهی دیگر قرار گرفتند. پیروان این مکاتب نیز در عصر تکنولوژی تلاش نمودند با ارائه اصولی به بهبود زندگی بشر و جلوگیری از آسیب دیدن او در پیچ و خم‌های تمدن و پیشرفت تکنولوژی کمک نموده و کرامت و ارزش‌های انسانی را حفظ نمایند و در هر حال مراحل و مراتبی از اخلاق را بیان کردند. اما در هیچ یک از این مکاتب اثری از ضمانت اجرای اخلاق و پشتوانه‌ای برای رفتار اخلاقی انسان‌ها دیده نمی‌شود و این مسأله با توجه به دو گانه بودن غرایز انسان و به خصوص غریزه حب ذات در او که گاهی عقل انسان را نیز تحت تأثیر قرار می‌دهد نقیصه و خلأای جبران ناپذیر است.

....


Full Text:

PDF

27DOI: https://doi.org/10.22037/bj.v3i10.14191

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


 

 

 

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License CC BY-NC 4.0. Copyright © 2016 Bioethics Journal (Quarterly). All rights reserved.  All credits and honors to PKP for their OJS.

For Author | Online Submission | About Contact