مرور اندکس نویسندگان

آ ب پ ت ث ج چ ح خ د ذ ر ز س ش ص ض ط ظ ع غ ف ق ک گ ل م ن و ه ی همه

ک

کرمانی مامازندی, زهرا, دانشجوی دکترا روانشناسی تربیتی، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران و عضو گروه پژوهشی علوم شناختی جهاد دانشگاهی البرز (ایران)
کریمی, پروانه, کارشناسی ارشد روانشناسی، مرکز تحقیقات توسعه اجتماعی و ارتقا سلامت، دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه، کرمانشاه، ایران
کرامتی, سیده مریم, مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت، پژوهشکده آینده پژوهی در سلامت، دانشگاه علوم پزشکی کرمان، کرمان، ایران Social Determinants of Health Research Center, (ایران)
کرامتی, علی اصغر, پزشک عمومی و MPH، مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران
کرامتی نیا, علی اصغر, مرکز تحقیقات سرطان، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران
کرامتی نیا, علی اصغر, دکتری حرفه ای، مرکز تحقیقات سرطان، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران
کران خسروی, پروانه, کارشناسی ارشد تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشکده علوم انسانی، واحد مرودشت، دانشگاه آزاد اسلامی، مرودشت، ایران
کرانی بهادر, رسول, کارشناس ‌ارشد مدیریت خدمات بهداشتی درمانی، دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مراغه، مراغه، ایران
کرزبر, افروز, کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشگاه علوم پزشکی لرستان، خرم آباد، ایران (ایران)
کشوری, بابک, دانشجوي دكتري روانشناسي عمومي، واحد زاهدان، دانشگاه آزاد اسلامي، زاهدان، ایران
کشوری, بابک, دانشجوی دکتری تخصصی روانشناسی، گروه روانشناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد زاهدان، زاهدان، ایران

گ

گل محمدی, علی
گل پروری, المیرا, کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی، گروه روانشناسی، واحد رودهن، دانشگاه آزاد اسلامی، رودهن، ایران
گله دار, نسیم, کارشناسی ارشد روانشناسی تربیتی، دانشگاه ازاد اهواز، اهواز، ایران
گلشنی, فاطمه, استادیار روانشناسی، گروه روانشناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی، تهران، ایران
گچکار, لطیف, استاد بیماری های عفونی گرمسیری، مرکز تحقیقات بیماری های عفونی گرمسیری، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران
گنجوی, مرضیه, کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی، دانشگاه آزاد کرمان، کرمان، ایران (ایران)
گودرزی, کوروش, استادیار روانشناسی، گروه روانشناسی، واحد بروجرد، دانشگاه آزاد اسلامی، بروجرد، ایران (ایران)
گرمارودی, غلامرضا, دانشیار سلامت مادر و کودک، گروه آموزش و ارتقا سلامت، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران (ایران)

پ

پناغی, لیلی, دانشیار پژوهشکده خانواده، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران
پور ابراهیم, تقی, استادیار گروه مشاوره، دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران
پورمند, فهیمه, کارشناسی ارشد مشاوره خانواده، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران
پورواحد, آزیتا, کارشناسی‌ارشد روانشناسی، دانشکده روانشناسی و علوم‌تربیتی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد قزوین، قزوین، ایران
پورابراهیم, تقی
پورحیدری, فروغ السادات, دانشجوی کارشناسی ارشد MPH، دانشكده بهداشت، دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي، تهران، ايران

201 - 225 (605)    << < 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 > >>