مرور اندکس نویسندگان

آ ب پ ت ث ج چ ح خ د ذ ر ز س ش ص ض ط ظ ع غ ف ق ک گ ل م ن و ه ی همه

ن

نعمت شهربابکی, بابک, کارشناس ارشد مدیریت خدمات بهداشتی درمانی، مرکز بهداشت سنندج، دانشگاه علوم پزشکی کردستان، سنندج، ایران
نعمت شهربابکی, بابک, کارشناس ارشد مديريت خدمات بهداشتي-درماني، مرکز بهداشت سنندج، دانشگاه علوم پزشکي کردستان، سنندج، ايران
نعمت شهربابکی, بابک
نعمتی, کامبیز, پزشک عمومی، MPH، کارشناس مسئول سلامت نوجوانان، جوانان و مدارس، معاونت امور بهداشتی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران
نعیمی, لیلی, کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی، تهران، ایران

ه

همتی پویا, سمیه, کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی، دانشگاه الزهرا، تهران، ایران.
هنرمند قوجه بگلو, پژمان -, دانشجوی کارشناسی ارشد مشاوره توانبخشی، گروه علوم تربیتی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران (ایران)
هوشیار راد, آناهیتا, پژوهشگر، گروه تحقيقات تغذيه، انستيتو تحقيقات تغذيه اي و صنايع غذايي كشور، دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي، تهران، ایران
هوشیارراد, آناهیتا, پژوهشیار گروه تحقيقات تغذيه، انستيتو تحقيقات تغذيه اي و صنايع غذايي كشور، دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي، تهران، ایران
هاشمی, فاطمه, دانشجوی کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی، پردیس فارابی دانشگاه تهران، قم، ایران (ایران)
هاشمی, تورج, استادیار گروه روانشناسی، واحد سنندج، دانشگاه آزاد اسلامی، سنندج، ایران
هاشمی, تورج, استاد روانشناسی، گروه روانشناسی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران
هاشمیان, معصومه
هاشمیان, معصومه, استادیار گروه آموزش بهداشت، مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی سبزوار، سبزوار، ایران

و

وهاب زاده, عارف, ستاد مبارزه با مواد مخدر
وکیلی, پریوش (ایران)
وکیلی, پریوش, استادیار مشاوره، گروه مشاوره، دانشکده علوم تربیتی و مشاوره، دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن، ایران
وکیلی, پریوش, استادیار مشاوره، گروه مشاوره، واحد رودهن، دانشگاه آزاد واحد، رودهن، ایران
واشقانی فراهانی, مریم, کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی، دانشگاه آزاد اراک، اراک، ایران
واعظی, کبری, کارشناس ارشد مددکاری اجتماعی
وثوق مقدم, عباس, استادیار پزشکی اجتماعی، دبیرخانه شورای عالی سلامت و امنیت غذایی، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، تهران، ايران
وحیدنیا, نرگس, کارشناسی¬ارشد مشاوره، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران
ودادهیر, ابوعلی, دانشیار مردم شناسی و مطالعات سلامت، گروه مردم شناسی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه تهران، تهران، ایران
وزیری, شهرام, دانشیار روانشناسی بالینی، دانشکده روانشناسی و علوم اجتماعی، دانشگاه آزاد اسلامی، رودهن، ایران

ی

یونسی, منیژه, کارشناس ستاد گسترش شبکه، معاونت امور بهداشتی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران

151 - 175 (605)    << < 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 > >>