مرور اندکس نویسندگان

آ ب پ ت ث ج چ ح خ د ذ ر ز س ش ص ض ط ظ ع غ ف ق ک گ ل م ن و ه ی همه

م

محتشم امیری, زهرا, استاد پزشکی اجتماعی و طب پیشگیری، مرکز توسعه تحقیقات بالینی بیمارستان پورسینا، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی گیلان، رشت، ایران
محسن زاده, فرشاد, استادیار گروه مشاوره دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران
مختاری همامی, مریم, کارشناس دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران
مدملی, یعقوب, دانشجوی پرستاری، کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشگاه علوم پزشکی دزفول، دزفول، ایران
مروجی, سید علیرضا, دانشیار پزشکی اجتماعی، معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی کاشان، کاشان، ایران
مرادی, محمدرضا, استادیار مدیریت ورزشی، گروه علوم ورزشی، دانشگاه شهرکرد، شهرکرد، ایران (ایران)
مرادی, امید, استاد گروه روانشناسی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران
مرادی, امید, گروه روانشناسي، واحد سنندج، دانشگاه آزاد اسلامي، سنندج ايران
مرادی, رضوان, کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشگاه علوم پزشکی لرستان، خرم آباد، ایران (ایران)
مرادی, علیرضا, استاد روانشناسی بالینی، گروه روانشناسی بالینی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران
مرادی کوچی, عبدالرضا, پزشک عمومی، تهران، ایران (ایران)
مراغی, الهام, دانشجوی دکترای آمار زیستی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران
مسلمی, زینب, دانشجوی کارشناسی ارشد علوم تغذیه، کمیته پژوهشی دانشجویان علوم پزشکی شهید بهشتی، انیستیتو تحقیقات تغذیه و صنایع غذایی،دانشکده علوم تغذیه و
مسجدی آرانی, عباس, استادیار روانشناسی بالینی، گروه آموزشی روانشناسی بالینی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران
مظلوم زاده, سعیده
معاضدیان, آمنه, استادیار روانشناسی، گروه روانشناسی، دانشگاه علوم و تحقیقات واحد سمنان، سمنان، ایران (ایران)
معتمدی, عبدالله, دانشیار دکترای تخصصی روانشناسی، گروه روانشناسی، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران. ایران
معصومی اصل, حسین, دانشیار مرکز مدیریت بیماری های واگیر، وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی ایران (ایران)
معظمی سهزابی, جواد, پزشک عمومی و MPH، مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت، دانشگاه علوم پزشکی شهید ایران، تهران

ن

نقی زاده, سمیه, کارشناس ارشد مامایی، گروه مامایی، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران (ایران)
نقابی, محمد دلاور, دانشجوی کارشناسی ارشد مشاوره، دانشگاه آزاد، واحد نیشابور، خراسان رضوی، ایران
نویدی مقدم, مسعود, دانشجوی دکتری روانشناسی عمومی، مرکز تحصیلات تکمیلی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

چ

چوبداری, عسکر, دانشجوی دکتری روانشناسی کودکان استثنایی، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران

ن

نوری پور لیاولی, رقیه, دانشجوی دکترای مشاوره، دانشگاه الزهرا، تهران، ایران
نوری سعیدلو, سکینه, استادیار علوم تغذیه،مرکز تحقیقات سلامت غذا و آشامیدنی ها، دانشگاه علوم پزشکی ارومیه، ایران (ایران)

126 - 150 (658)    << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>