مرور اندکس نویسندگان

آ ب پ ت ث ج چ ح خ د ذ ر ز س ش ص ض ط ظ ع غ ف ق ک گ ل م ن و ه ی همه

م

مرادی کوچی, عبدالرضا, پزشک عمومی، تهران، ایران (ایران)
مراغی, الهام, دانشجوی دکترای آمار زیستی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران
مسلمی, زینب, دانشجوی کارشناسی ارشد علوم تغذیه، کمیته پژوهشی دانشجویان علوم پزشکی شهید بهشتی، انیستیتو تحقیقات تغذیه و صنایع غذایی،دانشکده علوم تغذیه و
مسجدی آرانی, عباس, استادیار روانشناسی بالینی، گروه آموزشی روانشناسی بالینی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران
مظلوم زاده, سعیده
معاضدیان, آمنه, استادیار روانشناسی، گروه روانشناسی، دانشگاه علوم و تحقیقات واحد سمنان، سمنان، ایران (ایران)
معتمدی, عبدالله, دانشیار دکترای تخصصی روانشناسی، گروه روانشناسی، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران. ایران
معصومی اصل, حسین, دانشیار مرکز مدیریت بیماری های واگیر، وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی ایران (ایران)
معظمی سهزابی, جواد, پزشک عمومی و MPH، مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت، دانشگاه علوم پزشکی شهید ایران، تهران

ن

نقی زاده, سمیه, کارشناس ارشد مامایی، گروه مامایی، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران (ایران)
نقابی, محمد دلاور, دانشجوی کارشناسی ارشد مشاوره، دانشگاه آزاد، واحد نیشابور، خراسان رضوی، ایران
نویدی مقدم, مسعود, دانشجوی دکتری روانشناسی عمومی، مرکز تحصیلات تکمیلی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

چ

چوبداری, عسکر, دانشجوی دکتری روانشناسی کودکان استثنایی، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران

ن

نوری پور لیاولی, رقیه, دانشجوی دکترای مشاوره، دانشگاه الزهرا، تهران، ایران
نیلفروشان, پریسا, دانشیار مشاوره شغلی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران
نیکنام, مژگان, استادیار روانشناسی بالینی، گروه روانشناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد رودهن، رودهن، ایران
نژادکریم, الهه, کارشناسی¬ارشد مشاوره، دانشگاه آزاد، واحد علوم تحقیقات تهران، تهران، ایران
نامدار, اعظم, کارشناس ارشد آموزش بهداشت، مربی هیئت علمی، گروه پزشکی اجتماعی، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی فسا، فسا، ایران. (ایران)
نادری فر, نسرین, دانشجوی دکتری، روانشناسی عمومی، واحد رشت، دانشگاه آزاد اسلامی، رشت، ایران
نبوی, محمود, استادیار بیماری های عفونی گرمسیری، گروه بیماری های داخلی و گرمسیری، دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي، تهران، ايران
نجات, حمید, استادیار روانشناسی،گروه روانشناسی،واحد قوچان ،دانشگاه آزاد اسلامی،قوچان،ایران (ایران)
نصیری, ملیحه, استادیار آمار زیستی، گروه آمار زیستی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران
نصیری پور, امیراشکان, دانشیار، مديريت خدمات بهداشتي و درماني،دانشگاه آزاد اسلامي، واحد علوم و تحقيقات، تهران، ايران
نصرالهی, رحمان, کارشناسی‌ مدیریت خدمات بهداشتی درمانی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران
نظری, علی محمد, دانشیارگروه مشاوره، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران (ایران)

126 - 150 (605)    << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>