مرور اندکس نویسندگان

آ ب پ ت ث ج چ ح خ د ذ ر ز س ش ص ض ط ظ ع غ ف ق ک گ ل م ن و ه ی همه

ص

صالحی, ندا, کارشناسی ارشد روانشناسی تربیتی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه، اراک، ایران (ایران)
صالحی, هستی, کارشناسی ارشد، روانشناسی بالینی، واحد رودهن، دانشگاه آزاد اسلامی، رودهن، ایران.
صابر, سوسن, استادیار، دانشکده روانشناسی و علوم‌تربیتی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد رودهن، تهران، ایران
صابر, سوسن, استادیار، دانشکده روان¬شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد رودهن، تهران، ایران
صادقی, منصوره السادات
صادقی, منصوره السادات, استادیار پژوهشکده خانواده، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران
صادقی نیری, رقیه, دانشیار گروه علوم قرآن و حدیث، دانشگاه شهید مدنی آذربایجان، تبریز، ایران
صادقیان, عباس, دانشجوی دکتری، گروه روانشناسی، واحد ساری، دانشگاه آزاد اسلامی، ساری، ایران
صحرائیان, محمدعلی, استاد بیماری‌های مغز و اعصاب، مرکز تحقیقات مالتیپل اسکلروزیس، بیمارستان سینا، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، ایران
صدیق پور, مریم,

ض

ضمیران, بهار, دکترای سلامت و رفاه اجتماعی، مرکز تحقیقات مولفه های اجتماعی موثر بر سلامت، دانشگاه علوم پزشکی تبریز، تبریز ، ایران (ایران)
ضامن یامچی, ثریا, کارشناسی ارشد، مشاوره خانواده، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران جنوب، تهران، ایران

ط

طهمورس زاده, شاهرخ, استادیار پزشکی اجتماعی، گروه پزشکی اجتماعی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران
طهرانی زاده, مریم, استادیار روانشناسی، گروه روانشناسی، دانشکده روانشناسی، دانشگاه پیام نور، ایران (ایران)
طالبی, ابوتراب, دانشیار جامعه شناسی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران
طاهر کرمی, ژیلا, کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران

ع

علوی, سلمان, کارشناس ارشد مدیریت ورزشی، گروه مدیریت ورزشی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
علوی, سلمان, دانشجوی کارشناس ارشد، گروه مدیریت ورزشی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران
علی پور, احمد, استاد گروه روانشناسي، دانشگاه پيام نور، تهران، ايران
علی پور, احمد, استاد گروه روانشناسی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران
علیزاده, فاطمه, کارشناسی ارشد مشاوره، دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران
علیزاده میزانی, مهستی, متخصص پزشکی اجتماعی، مرکز تحقیقات مؤلفه های اجتماعی مؤثر بر سلامت، دانشگاه علوم پزشکی تبریز، تبریز، ایران (ایران)
علایی, پروانه, استادیار، گروه آموزشی مطالعات خانواده، دانشگاه شهید مدنی آذربایجان، تبریز، ایران
عموزاده, ایمان, تهران، ولنجک، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت
عنایتی شبکلایی, مریم, دانشجوی دکتری، گروه روانشناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد ساری، ساری، ایران

601 - 625 (658)    << < 20 21 22 23 24 25 26 27 > >>