مرور اندکس نویسندگان

آ ب پ ت ث ج چ ح خ د ذ ر ز س ش ص ض ط ظ ع غ ف ق ک گ ل م ن و ه ی همه

ع

عسگری, پرویز, دانشیار روانشناسی، گروه روانشناسی، واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران
عسگری, امین, دانشجوی دکتری روانشناسی عمومی، گروه روانشناسی، پردیس علوم و تحقیقات بروجرد، دانشگاه آزاد اسلامی، بروجرد، ایران (ایران)

غ

غلامی, معصومه, كارشناسي ارشد مديريت خدمات بهداشتي و درماني، دانشگاه آزاد اسلامي، واحد علوم و تحقيقات، تهران، ايران (ایران)
غلامی, نسرین,
غلامحسینی, بهاره, دانشگاه آزاد اسلامی اراک (ایران)

601 - 605 (605)    << < 20 21 22 23 24 25