مرور اندکس نویسندگان

آ ب پ ت ث ج چ ح خ د ذ ر ز س ش ص ض ط ظ ع غ ف ق ک گ ل م ن و ه ی همه

ف

فریدونفر, امیرعلی, .پزشک عمومی و MPH، مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران
فرحبخش, کیومرث, دانشیار، دکترای تخصصی مشاوره، گروه مشاوره، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران
فرخزاد, پگاه, استادیار روان‌شناسی بالینی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن، تهران، ایران
فرسار, احمدرضا, دانشیار کودکان، مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران  (ایران)
فرسار, احمدرضا, دانشیار بیماري هاي کودکان، مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران
فرسار, احمدرضا, دانشیار کودکان، مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران
فرسار, احمدرضا, دانشیار بیماري هاي کودکان، مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی،تهران، ایران
فرشادنیا, الهه, کارشناس ارشد بهداشت روان، گروه سلامت روان، دانشکده علوم رفتاری و سلامت روان، دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني ايران، تهران، ایران (ایران)

ق

قمری, محمد, دانشیار، گروه مشاوره، واحد ابهر، دانشگاه آزاد اسلامی، ابهر، ایران
قنبری, قاسم, معاونت امور بهداشتی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران (ایران)
قنبری, نیکزاد, دانشجوی دکترای تخصصی روانشناسی بالینی، گروه روانشناسی بالینی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران
قنبری, نیکزاد, دانشگاه شهید بهشتی
قنبری, بیتا, کارشناس بهداشت عمومی، مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران
قنبری, سعید, استادیار گروه مشاوره، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران
قنبری مطلق, علی, استادیار، مرکز تحقیقات سرطان، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران
قهاری, شهربانو, استادیار گروه سلامت روان دانشکده علوم رفتاری و سلامت روان (انستیتو روان پزشکی تهران) قطب روان پزشکی و روانشناسی بالینی کشور، دانشگاه علوم پز
قهاری, شهربانو, استادیار روانشناسی بالینی، گروه سلامت روان، دانشکده علوم رفتاری و سلامت روان (انستیتو روان پزشکی تهران)، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ا (ایران)
قویدل, مریم, کارشناسی ارشد روان شناسی بالینی - دانشگاه ازاد اسلامی واحد مرند (ایران)
قویدل, طیبه, کارشناس مامایی، بیمارستان 29بهمن تبریز، تبریز، ایران
قیطرانی, بهرام, کارشناس ارشد روانشناسی بالینی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تنکابن، تنکابن، ایران
قائدنیای جهرمی, علی, دانشجوي دكتري روانشناسي باليني، دانشگاه شهيد بهشتي. تهران. ايران.
قائدنیای جهرمی, علی, دانشجوی دکتری تخصصی روانشناسی بالینی، دانشگاه شهید بهشتی. تهران.
قاسم آبادی, احترام, دانشجوی دکتری، روانشناسی عمومی، گروه روانشناسی، واحد تنکابن، دانشگاه آزاد اسلامی، تنکابن، ایران
قاضی, بی بی منیره, دانشجوی دکتری، روانشناسی تربیتی، واحد ساری، دانشگاه آزاد اسلامی، ساری، ایران
قریشی, منصوره, دانشجوی کارشناسی ارشد مشاوره و راهنمایی، دانشکده علوم تربیتی و مشاوره، دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن، تهران، ایران (ایران)

26 - 50 (658)    << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>