مرور اندکس نویسندگان

آ ب پ ت ث ج چ ح خ د ذ ر ز س ش ص ض ط ظ ع غ ف ق ک گ ل م ن و ه ی همه

پ

پیرزاد, شیرین, کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشگاه علوم پزشکی لرستان، خرم آباد، ایران
پیرزاده, حجت الله, کارشناسی ارشد مشاوره خانواده، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران (ایران)
پژوهیده, سیده زهرا, کارشناس ارشد مامایی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی دزفول، دزفول، ایران
پاکدامن, نشانه, استادیار کتابداری و اطلاع رسانی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران شمال، تهران، ایران
پاکدامن, رخشانه, تهران، ولنجک، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت

آ

آقا یوسفی, علیرضا, دانشیار روانشناسی، گروه روانشناسی دانشگاه پیام نور، تهران، ایران
آقالری, زهرا, کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشگاه علوم پزشکی بابل، بابل، ایران
آقالری, زهرا, کارشناس مهندسی بهداشت محیط، کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشگاه علوم پزشکی بابل، بابل، ایران (ایران)
آقامیری, نسیم, کارشناسی ارشد مشاوره و راهنمایی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد رودهن، تهران، ایران
آقامیری, نسیم, کارشناسی ارشد مشاوره و راهنمایی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد رودهن، تهران، ایران.
آقامیری, نسرین, کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد رودهن، تهران، ایران.
آقاپور, سمانه, کارشناسی‌ارشد روانشناسی بالینی، واحد رودهن، دانشگاه آزاد اسلامی رودهن، تهران، ایران
آبادی باویل, دینا, دپارتمان مامایی و بهداشت باروری، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی شعبه بین الملل، تهران، ایران (ایران)
آذربرزین, ویکتوریا, دانشجوی کارشناسی ارشد MPH، دانشكده بهداشت، دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي، تهران، ايران
آروین, موسی, کارشناس مشاوره، دانشگاه شهید چمران اهواز، خوزستان، ایران
آسنجرانی, فرامرز, دانشجوی دکتری مشاوره خانواده، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

ا

افشاری, مهناز, دانشجوی دکتری، سیاستگذاری سلامت، مرکز تحقیقات علوم مدیریت و اقتصاد سلامت، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران (ایران)
اكبرزاده باغبان, عليرضا, دانشیار، مرکز تحقیقات پروتئومیکس، دانشکده علوم توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران
المدنی, حسین, وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
اله دادی, سجاد, گروه روانشناسی، پردیس فارابی دانشگاه تهران (ایران)
امین الرعایایی, پریسا, کارشناسی ارشد روان‌شناسی بالینی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات استان البرز، ایران
امین اسماعیلی, معصومه, 3. استادیار روانپزشکی، مرکز ملی مطالعات اعتیاد، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران
امیدنیا, سهیلا, کارشناس ارشد روانشناس مشاوره، دفتر سلامت روانی، اجتماعی و اعتیاد، معاونت بهداشت، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، تهران، ایران (ایران)
امیدنیا, سهیلا, کارشناس ارشد مشاوره، اداره سلامت اجتماعی، وزارت بهداشت درمان آموزش پزشکی، تهران، ایران
امیدی, علیرضا, استادیار مدیریت ورزشی، گروه علوم ورزشی، دانشگاه شهرکرد، شهرکرد، ایران (ایران)

226 - 250 (605)    << < 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 > >>