مرور اندکس نویسندگان

آ ب پ ت ث ج چ ح خ د ذ ر ز س ش ص ض ط ظ ع غ ف ق ک گ ل م ن و ه ی همه

گ

گل پرور, محسن, دانشیار، گروه روانشناسی، واحد اصفهان (خوراسگان)، دانشگاه آزاد اسلامی، اصفهان، ایران
گل پروری, المیرا, کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی، گروه روانشناسی، واحد رودهن، دانشگاه آزاد اسلامی، رودهن، ایران
گله دار, نسیم, کارشناسی ارشد روانشناسی تربیتی، دانشگاه ازاد اهواز، اهواز، ایران
گلشنی, فاطمه, استادیار روانشناسی، گروه روانشناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی، تهران، ایران
گچکار, لطیف, استاد بیماری های عفونی گرمسیری، مرکز تحقیقات بیماری های عفونی گرمسیری، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران
گنجوی, مرضیه, کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی، دانشگاه آزاد کرمان، کرمان، ایران (ایران)
گودرزی, کوروش, استادیار روانشناسی، گروه روانشناسی، واحد بروجرد، دانشگاه آزاد اسلامی، بروجرد، ایران (ایران)
گرمارودی, غلامرضا, دانشیار سلامت مادر و کودک، گروه آموزش و ارتقا سلامت، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران (ایران)

پ

پناغی, لیلی, دانشیار پژوهشکده خانواده، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران
پور ابراهیم, تقی, استادیار گروه مشاوره، دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران
پورمند, فهیمه, کارشناسی ارشد مشاوره خانواده، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران
پورواحد, آزیتا, کارشناسی‌ارشد روانشناسی، دانشکده روانشناسی و علوم‌تربیتی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد قزوین، قزوین، ایران
پورابراهیم, تقی
پورحیدری, فروغ السادات, دانشجوی کارشناسی ارشد MPH، دانشكده بهداشت، دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي، تهران، ايران
پورشهریاری, مه سیما, دانشیار، گروه مشاوره، دانشگاه الزهرا (س)، تهران، ایران
پیرزاد, شیرین, کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشگاه علوم پزشکی لرستان، خرم آباد، ایران
پیرزاده, حجت الله, کارشناسی ارشد مشاوره خانواده، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران (ایران)
پژوهیده, سیده زهرا, کارشناس ارشد مامایی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی دزفول، دزفول، ایران
پاکدامن, نشانه, استادیار کتابداری و اطلاع رسانی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران شمال، تهران، ایران
پاکدامن, رخشانه, تهران، ولنجک، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت

آ

آقا یوسفی, علیرضا, دانشیار روانشناسی، گروه روانشناسی دانشگاه پیام نور، تهران، ایران
آقالری, زهرا, کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشگاه علوم پزشکی بابل، بابل، ایران
آقالری, زهرا, کارشناس مهندسی بهداشت محیط، کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشگاه علوم پزشکی بابل، بابل، ایران (ایران)
آقامیری, نسیم, کارشناسی ارشد مشاوره و راهنمایی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد رودهن، تهران، ایران.
آقامیری, نسیم, کارشناسی ارشد مشاوره و راهنمایی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد رودهن، تهران، ایران

226 - 250 (658)    << < 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 > >>