مرور اندکس نویسندگان

آ ب پ ت ث ج چ ح خ د ذ ر ز س ش ص ض ط ظ ع غ ف ق ک گ ل م ن و ه ی همه

گ

گل محمدی, علی
گل پرور, محسن, دانشیار، گروه روانشناسی، واحد اصفهان (خوراسگان)، دانشگاه آزاد اسلامی، اصفهان، ایران
گل پروری, المیرا, کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی، گروه روانشناسی، واحد رودهن، دانشگاه آزاد اسلامی، رودهن، ایران
گله دار, نسیم, کارشناسی ارشد روانشناسی تربیتی، دانشگاه ازاد اهواز، اهواز، ایران
گلشنی, فاطمه, استادیار روانشناسی، گروه روانشناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی، تهران، ایران
گچکار, لطیف, استاد بیماری های عفونی گرمسیری، مرکز تحقیقات بیماری های عفونی گرمسیری، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران
گنجوی, مرضیه, کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی، دانشگاه آزاد کرمان، کرمان، ایران (ایران)
گودرزی, کوروش, استادیار روانشناسی، گروه روانشناسی، واحد بروجرد، دانشگاه آزاد اسلامی، بروجرد، ایران (ایران)
گرمارودی, غلامرضا, دانشیار سلامت مادر و کودک، گروه آموزش و ارتقا سلامت، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران (ایران)

1 - 9 (9)