مرور اندکس نویسندگان

آ ب پ ت ث ج چ ح خ د ذ ر ز س ش ص ض ط ظ ع غ ف ق ک گ ل م ن و ه ی همه

پ

پناغی, لیلی, دانشیار پژوهشکده خانواده، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران
پور ابراهیم, تقی, استادیار گروه مشاوره، دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران
پورمند, فهیمه, کارشناسی ارشد مشاوره خانواده، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران
پورواحد, آزیتا, کارشناسی‌ارشد روانشناسی، دانشکده روانشناسی و علوم‌تربیتی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد قزوین، قزوین، ایران
پورابراهیم, تقی
پورحیدری, فروغ السادات, دانشجوی کارشناسی ارشد MPH، دانشكده بهداشت، دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي، تهران، ايران
پورشهریاری, مه سیما, دانشیار، گروه مشاوره، دانشگاه الزهرا (س)، تهران، ایران
پیرزاد, شیرین, کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشگاه علوم پزشکی لرستان، خرم آباد، ایران
پیرزاده, حجت الله, کارشناسی ارشد مشاوره خانواده، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران (ایران)
پژوهیده, سیده زهرا, کارشناس ارشد مامایی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی دزفول، دزفول، ایران
پاکدامن, نشانه, استادیار کتابداری و اطلاع رسانی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران شمال، تهران، ایران
پاکدامن, رخشانه, تهران، ولنجک، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت

1 - 12 (12)