مرور اندکس نویسندگان

آ ب پ ت ث ج چ ح خ د ذ ر ز س ش ص ض ط ظ ع غ ف ق ک گ ل م ن و ه ی همه

ع

علوی, سلمان, دانشجوی کارشناس ارشد، گروه مدیریت ورزشی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران
علوی, سلمان, کارشناس ارشد مدیریت ورزشی، گروه مدیریت ورزشی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
علی پور, احمد, استاد گروه روانشناسي، دانشگاه پيام نور، تهران، ايران
علی پور, احمد, استاد گروه روانشناسی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران
علیزاده, فاطمه, کارشناسی ارشد مشاوره، دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران
علیزاده میزانی, مهستی, متخصص پزشکی اجتماعی، مرکز تحقیقات مؤلفه های اجتماعی مؤثر بر سلامت، دانشگاه علوم پزشکی تبریز، تبریز، ایران (ایران)
علایی, پروانه, استادیار، گروه آموزشی مطالعات خانواده، دانشگاه شهید مدنی آذربایجان، تبریز، ایران
عموزاده, ایمان, تهران، ولنجک، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت
عنایتی شبکلایی, مریم, دانشجوی دکتری، گروه روانشناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد ساری، ساری، ایران
عینی زیناب, حسن, دکتری جامعه‌شناسی، گروه تغذیه جامعه، دانشکده علوم تغذیه و صنایع غذایی شهید بهشتی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران ایران
عیدخانی, وحید, دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی/ دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی (ایران)
عابدی, محمد رضا, استاد مشاوره شغلی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران
عارفی, محبوبه, تهران، ولنجک، دانشگاه شهید بهشتی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، گروه علوم تربیتی
عارفی, مختار, گروه روانشناسي، واحد كرمانشاه، دانشگاه آزاد اسلامي، كرمانشاه، ايران
عاشوری, احمد,
عاطف وحید, محمد کاظم,
عباچي زاده, كامبيز, استادیار پزشکی اجتماعی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران
عباچی زاده, کامبیز, دانشیار پزشکی اجتماعی، مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر برسلامت، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران
عباچی زاده, کامبیز, دانشیار پزشکی اجتماعی، مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی مؤثر بر سلامت و دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران (ایران)
عباچی زاده, کامبیز, دانشیار پزشکی اجتماعی، مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی مؤثر بر سلامت، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران (ایران)
عباس قربانی, مریم, دانشجوي دكتري روانشناسي عمومي، گروه روانشناسی، واحد رشت، دانشگاه آزاد اسلامی، رشت، ایران
عباسی, قدرت الله, استادیار، گروه روانشناسی، واحد ساری، دانشگاه آزاد اسلامی، ساری، ایران
عباسی رنجبر, زهرا, استادیار غدد داخلی بزرگسالان، گروه داخلی، دانشگاه علوم پزشکی گیلان، رشت، ایران
عبدلی, فرانک, دکترای روانشناسی سلامت، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران جنوب (بین المللی کیش)، تهران، ایران
عبدی, ژاله, استادیار مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی، موسسه ملی تحقیقات سلامت، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران

1 - 25 (38)    1 2 > >>