مرور اندکس نویسندگان

آ ب پ ت ث ج چ ح خ د ذ ر ز س ش ص ض ط ظ ع غ ف ق ک گ ل م ن و ه ی همه

ط

طهمورس زاده, شاهرخ, استادیار پزشکی اجتماعی، گروه پزشکی اجتماعی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران
طهرانی زاده, مریم, استادیار روانشناسی، گروه روانشناسی، دانشکده روانشناسی، دانشگاه پیام نور، ایران (ایران)
طالبی, ابوتراب, دانشیار جامعه شناسی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران
طاهر کرمی, ژیلا, کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران

1 - 4 (4)