جزئیات نویسندگان

فرخزاد, پگاه, استادیار روان‌شناسی بالینی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن، تهران، ایران