دوره 5, شماره 3

تابستان 1397

ISSUE XML

فهرست مطالب

مقاله پژوهشی اصیل

اثربخشی درمان مبتنی بر شفقت خود بر تاب¬آوری، خود گسستگی، امید به زندگی و بهزیستی روان¬شناختی زنان در حال یائسگی شهر اهواز PDF XML
ژیلا طاهر کرمی, امید حسینی, زهرا دشت بزرگی 189-197
پیش بینی اختلالات مصرف مواد بر مبنای شدت اعتیاد، مصرف در خانواده، سن شروع و نوع ماده مصرفی PDF XML
مهرداد رمضانی پیانی, مجتبی حبیبی, سجاد اله دادی, نیکزاد قنبری 198-206
بررسی ساختار عاملی، پایایی و روایی مقیاس راهبردهای حفظ رابطه در زوجین شهر تهران PDF XML
مهدی قزلسفلو, نسیم آقامیری, نسرین آقامیری, سمیه همتی پویا 207-216
ارتباط مصرف تنقلات کم ارزش با افسردگی در نوجوانان ساکن مناطق با وضعیت اقتصادی-اجتماعی بالا و پایین شهر تهران PDF XML
نسرین غلامی, بهناز یعقوبی مقدم, آرزو رضازاده 217-225

مقاله مروری

انتخاب غذا به مثابه یک مسأله اجتماعی: تأملی بر تعیین کننده های اجتماعی ـ فرهنگیِ انتخاب غذا PDF XML
آرزو حقیقیان رودسری, علی میلانی, جلال الدین میرزای رزاز, ابوعلی ودادهیر 226-236


Creative Commons License
کار حاضر تحت لیسانس Creative Commons Attribution 3.0 میباشد.