دوره 5, شماره 2

بهار 1397

ISSUE XML

فهرست مطالب

مقاله پژوهشی اصیل

رابطه فعالیت ورزشی با سلامت اجتماعی و هوش معنوی پرستاران PDF بدون عنوان XML
سلمان علوی, محمد امین احمدی, عبدالصالح زر 94-102
مقایسه ذهن‌آگاهی و خودشفقتی در زنان دارای شاخص توده بدنی بالا و طبیعی PDF XML
محسن کچویی, جعفر حسنی, علیرضا مرادی, علی فتحی آشتیانی 103-112


Creative Commons License
کار حاضر تحت لیسانس Creative Commons Attribution 3.0 میباشد.