دوره 4, شماره 4

پاییز 1396

ISSUE XML

فهرست مطالب

مقاله پژوهشی اصیل

طراحي الگوي مدیریت برنامه‌های توسعه ایران در حوزه سلامت در سطوح ملی، استانی و شهرستان PDF XML
بهزاد دماری, علیرضا حیدری 260-268
مقایسه کارکردهای اجرایی و سبک های دلبستگی در دانش‌آموزان با و بدون نافرمانی مقابله‌ای PDF XML
حمید کارگربرزی, سپیده شیشه فر, علیرضا جعفری, الهام قربانیان, عسکر چوبداری 269-278
رابطه عملکرد خانواده، خشونت خانوادگی و رابطه ولي فرزندي با رفتار قربانیان زورگویی در بین دختران دبیرستانی PDF XML
فهیمه پورمند, فرشاد محسن زاده, علی قائدنیای جهرمی 279-289
تبيين نيازهاي مربيان بهداشت در آموزش رفتارهاي بهداشتي به دانش‌آموزان : يک مطالعه کيفي PDF XML
بابک نعمت شهربابکی, آرزو فلاحی 290-301


Creative Commons License
کار حاضر تحت لیسانس Creative Commons Attribution 3.0 میباشد.