دوره 7, شماره 2

بهار 1399

Issue XML

این شماره در حال تکمیل شدن می باشد.

فهرست مطالب

مقاله پژوهشی اصیل

پیش بینی کننده های جمعیت شناختی سواد سلامت در سالمندان : یک مطالعه همبستگی PDF XML
فاطمه شریف نیا, محتشم غفاری, علی رمضانخانی, سکینه رخشنده رو 116-126
اثربخشی درمان راه حل محور گروهی بر شادکامی و تنظیم هیجان زوجین PDF XML
شیرین ترکش دور, غلامرضا ثناگوی محرر 127-135
الگوی تبیین خلاقیت براساس عملکردهای اجرایی مغز با میانجی¬گری تنظیم شناختی-هیجانی در دانش آموزان متوسطه تهران PDF XML
فرحناز بالوردی, نرگس باباخانی 136-145
تأثير آموزش هوش معنوی بر سازگاری و مسئولیت پذیری و قانون مندی دانش آموزان پسر 14-16 ساله PDF XML
فیروز تیزرو طولی, توکل موسی زاده, رضا کاظمی 146-155
اثربخشی آموزش مهارت های زندگی بر توانمندسازی روان شناختی، حساسیت اضطرابی و خشم سربازان PDF XML
عباس شاهوردی, سارا ساعدی, محسن رازانی 156-165
اثربخشی آموزش مؤلفه های شناختی رفتاری بر راهبردهای تنظیم شناختی هیجان، تاب آوری و خودکنترلی زنان مطلقه PDF XML
حسینعلی قربانی امیر, امید مرادی, مختار عارفی, حمزه احمدیان 166-174
پیش بینی خودتنظیمی تحصیلی براساس مؤلفه های سبک های اسنادی دانش آموزان دوم متوسطه ناحیه یک شهر ساری PDF XML
خیرالنسا شیردل, محمد کاظم فخری, بهرام میرزائیان 175-182
اثربخشی آموزش هوش هیجانی بر خودکارآمدی و فرسودگی تحصیلی دانش آموزان دختر پایه سوم مقطع متوسطه اول شهر تنکابن PDF XML
زهرا شجاعی, جواد خلعتبری 183-190
اثربخشی روان درمانی مثبت نگر بر رضایت مندی زناشویی، سبک عشق ورزی و شادکامی زوجین PDF XML
نهال حیدری, سارا ساعدی 191-200
اثربخشی درمان متمرکز بر هیجان بر پذیرش درد و ابعاد سلامت روان بیماران مبتلا به کهیر PDF XML
زهرا بحرینی, غلامرضا ثناگوی محرر 201-210
اثربخشی گروه درمانی شناختی- رفتاری بر بهبود کیفیت زندگی و افزایشCD4 در مراجعین تحت درمان مبتلا به HIV/AIDS شهر اهواز PDF XML
شهلا مولوی, ناصر سراج خرمی, پروین احتشام زاده, مهدی سیاح برگرد 211-220

مقاله مروری

مروری بر روند گسترش همه گیری بیماری کرونای جدید در ماه های آینده بر مبنای مدل سازی های انجام گرفته در جهان PDF XML
کامبیز عباچی زاده 221-230


Creative Commons License
کار حاضر تحت لیسانس Creative Commons Attribution 3.0 میباشد.