دوره 5, شماره 4

پاییز 1397

ISSUE XML

فهرست مطالب

مقاله پژوهشی اصیل

طراحی الگوی رتبه‌بندی سلامت محوری کارفرمایان کشور PDF XML
بهزاد دماری, حسین المدنی, غلامرضا بستان منش, عارف وهاب زاده, سهند ریاضی اصفهای 303-310
اثر تعاملی جنسیت با زوج درمانی هیجان مدار بر فرسودگی زناشویی در زوجین مراجعه کننده به مراکز مشاوره تهران PDF XML
فریبا ابراهیمی تازه کند, پریوش وکیلی, فریده دوکانه ای فرد 311-318
عوامل خطر و محافظت کننده استعداد اعتیاد نوجوانان دبیرستانی PDF XML
علی زینالی, حسن پاشا شریفی 319-327


Creative Commons License
کار حاضر تحت لیسانس Creative Commons Attribution 3.0 میباشد.