آمار

سال

<< 2019

شماره های منتشر شده 3
موارد چاپ شده 16
جمع سابمیشن ها 143
کارشناسی شده 126
  پذیرش شده 40 (32%)
  رد شده 86 (68%)
  متوسط مدت کارشناسی (روز) 23
  از ابتدا تا چاپ (روز) 67
کاربرهای ثبت شده 641 (101 جدید)
خوانندگان ثبت شده 514 (86 جدید)