سیاست دبیری

فوکوس و حیطه

 

********  خیلی خیلی مهم *******

تقاضا می شود پیش از ادامه الزامات ارسال و پذیرش مقاله را ببینید.

حیطه های موضوعی مجله عبارت است از:

پزشکی اجتماعی، تعیین کننده های اجتماعی سلامت، سلامت عمومی، پیشگیری از عوامل خطر و بیماریها، ارتقاء سلامت، سبک زندگی سالم، تغذیه، فعالیت فیزیکی، اپیدمیولوژی، بهداشت و نظام سلامت

 

سیاست انواع مقالات

سرمقاله یا سخن ویژه

این نوع مقاله در مورد یک مقاله تحقیقاتی اصیل چاپ شده در مجله، یا یک مطلب یا موضوع خاص، معمولا توسط سردبیر یا هیأت تحریریه یا افراد مجرب و دست اندر کار یک رشته خاص تهیه می شود.

 

بدون چک ساب میشن آزاد است چک خورده اندکس شده بدون چک کارشناسی شده

مقاله پژوهشی اصیل

چنین مقالاتی، بیشترین تعداد مقالات این مجله را تشکیل می دهند و نحوه نوشتن آنها، در ادامه این متن ذکر شده است.

چک خورده ساب میشن آزاد است چک خورده اندکس شده چک خورده کارشناسی شده

مقاله مروری سیستماتیک و متا آنالیز

انتشار این مقالات، صرفاٌ با سفارش شورای تحریریه مجله به افراد صاحب نظر امکان پذیر می باشد. مرور و تحلیل داده ها، حداکثر در 5 صفحه و شامل چکیده، مقدمه، اصل مقاله، و تشکر و قدردانی است.

چک خورده ساب میشن آزاد است چک خورده اندکس شده چک خورده کارشناسی شده

مورد نگاری

در چنین مقالاتی، نیازی به مدون بودن چکیده مقاله نیست. تعداد کلمات تشکیل دهنده چکیده مقاله، حداکثر 75 کلمه و شامل اطلاعاتی در مورد معرفی بیمار (یا روش جدید)، یافته ها و نتیجه گیری می باشد. تعداد کلمات تشکیل دهنده متن، حداکثر 800 کلمه است. مقاله باید دارای 3 الی 5 واژه کلیدی و حد اکثر 10 رفرانس باشد. متن مقاله حاوی مقدمه، معرفی بیمار و بحث است.

چک خورده ساب میشن آزاد است چک خورده اندکس شده چک خورده کارشناسی شده

نامه به سردبیر

این نوع مقاله، اظهار نظر و نقد علمی در مورد یکی از مقالات آخرین شماره مجله است که حداکثر در 400 کلمه تهیه شده و حداکثر 3 الی 5 رفرانس دارد. در صورتی که نویسنده اول، تمایل به ارائه پاسخ به نقد علمی را داشته باشد، پاسخ ایشان، همزمان با چاپ نقد مقاله به چاپ خواهد رسید.

چک خورده ساب میشن آزاد است چک خورده اندکس شده چک خورده کارشناسی شده

گزارش کوتاه

شبیه نامه به سردبیر است که در مورد گزارش مقدماتی یک پروژه، روش یا وسیله جدید، معرفی یک مطالعه بهداشتی یا طبی به صورت مختصر و یا مروری کوتاه نوشته شده است. حداکثر در سه صفحه A4 تهیه شده و 3 رفرانس دارد. تعداد نویسندگان، حداکثر 3 نفر است.

چک خورده ساب میشن آزاد است چک خورده اندکس شده چک خورده کارشناسی شده

نکته بالینی

در دو صفحه، به معرفی نکاتی می پردازد که به صورت روتین اتفاق نمی افتند و در آن عقیده و نظر، تجربه یا مشاهدات فرد ذکر می شود.

چک خورده ساب میشن آزاد است چک خورده اندکس شده چک خورده کارشناسی شده

مقاله مروری

چک خورده ساب میشن آزاد است چک خورده اندکس شده چک خورده کارشناسی شده

مقاله مروری

چک خورده ساب میشن آزاد است چک خورده اندکس شده چک خورده کارشناسی شده
 

روند کارشناسی

 فرایند پذیرش مقالات:

 1- اعلام وصول: مقاله به محض دریافت اعلام وصول خواهد شد.

2- مرور توسط شورای سردبیری: مقالات دریافت شده ابتدا توسط شورای سردبیری مرور می شود:

حالت اول: تائید شورای سردبیری و ارسال به داور

 حالت دوم: عدم پذیرش توسط شورای سردبیری و اعلام در سه روز پس از دریافت.

 معیارهای پذیرش: موضوع جالب، غیر تکراری، ارتباط موضوعی، رعایت راهنمای نوییسندگان

  3- دریافت نظر داوران: سیاست مجله برای زمان پاسخ های داوران یک هفته می باشد.

 حالت اول: تائید مقاله بدون اصلاحات

 حالت دوم: تائید مقاله با اصلاحات مورد نظر. در این حالت مراتب به اطلاع نویسندگان رسانده خواهد شد.

 حالت سوم: عدم پذیرش مقاله

 4- تصمیم نهائی: تصمیم نهائی توسط شورای سردبیری انجام خواهد گرفت.

 5- اعلام نتیجه به نویسندگان: نتیجه نهائی توسط ایمیل به اطلاع نویسندگان خواهد رسید.

 

 

تعداد انتشار

مجله بصورت فصلنامه منتشر می شود. ترتیب چاپ به ترتیب آماده شدن می باشد. چاپ فوری بصورت مقاله اضافه بدون ضایع شدن حقوق سایر نویسندگان با پرداخت هزینه اضافه ویراستاری و صفحه بندی فوری مقدور می باشد..

 

سیاست دسترسی آزاد

دسترسی به همه مقالات در وب سایت مجله رایگان می باشد

 

شناسنامه مجله

شناسنامه مجله

 

بانک‌ها و نمایه‌نامه‌ها

فصلنامه سلامت اجتماعی، در بانک‌ها و نمایه‌نامه‌های زیر نمایه شده و در دسترس است:

  • IMEMRIndex Medicus for the Eastern Mediterranean Region, WHO Index Medicus 

سلامت اجتماعی دارای رتبه علمی پژوهشی از کمسیون نشریات علوم پزشکی کشور می باشد. کد مصوب کمیسیون: ۴۱۱ 

 

الزامات ارسال و پذیرش مقاله حتماً مطالعه فرمائید

خیلی مهم حتماً مطالعه فرمائید