مرور اندکس نویسندگان

آ ب پ ت ث ج چ ح خ د ذ ر ز س ش ص ض ط ظ ع غ ف ق ک گ ل م ن و ه ی همه

ف

فلاح, ابراهیم, عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی ساری، مازندران، ایران
فلاحی, فاطمه, دانشجوی دکترای حقوق بین‌الملل مرکز تحصیلات تکمیلی دانشگاه پیام نور، تهران، ایران (نویسنده مسؤول)
فیروزی, رضا, استاد، گروه معارف اسلامی، دانشگاه علوم پزشکی ارومیه، ارومیه، ایران
فیض, سید رضا,
فیضی, کاوه, دانش‌آموخته کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران
فاضلی, معصومه, دانشگاه پیام نور ایلام، ایلام، ایران
فدوی, محسن, دانشجوی Ph.D اخلاق پزشکی، مرکز تحقیقات اخلاق و حقوق پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، عضو انجمن بین‌المللی اخلاق زیستی اسلامی و عضو انجمن
فرنيا, پوپك, دانشجوي مقطع Ph.D بيوتكنولوژي پزشكي دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی (نویسنده‌ مسؤول)
فروزنده, مینا, استادیار، گروه اخلاق پزشکی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران. (نویسنده مسؤول)
فروزنده, مینا, پژوهشگر مرکز تحقیقات اخلاق و حقوق پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی و عضو انجمن بین‌المللی اخلاق زیستی اسلامی
فراهانی, هادی, کارشناس ارشد جامعه‌شناسی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه تهران، تهران، ایران
فرجي, عبيدالله,
فرزین, معصومه, دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه حسابداری، واحد شیراز، دانشگاه آزاد اسلامی، شیراز، ایران
فصیحی هرندی, طیبه, استاديار، مرکزتحقيقات عوامل اجتماعي موثربرسلامت، دانشگاه علوم پزشکي وخدمات بهداشتي درماني البرز، کرج، ایران
فغفور مغربی, حمید, عضو هیأت علمی بنیاد پژوهش‌های قرآنی حوزه و دانشگاه (نویسنده‌ مسؤول)

ق

قنبری, سیروس, دانشیار، گروه علوم تربیتی دانشگاه بوعلی‌سینا همدان، همدان، ایران
قائمی راد, مهدی, کارشناسی ارشد قرآن و حدیث
قاسم‌زاده, ابوالفضل, استادیار دانشگاه شهید مدنی آذربایجان، تبریز، آذربایجان شرقی، ایران
قاسمی‌نژاد, محمدعلی, کارشناسی ارشد جامعه‌شناسی، گروه علوم اجتماعی، دانشکده اقتصاد، مدیریت و علوم اجتماعی، دانشگاه شیراز، ایران
قربانی‌نیا, راحیل, دانشجوی کارشناسی ارشد مرکز تحقیقات انفورماتیک پزشکی، پژوهشکده آینده پژوهی در سلامت، دانشگاه علوم پزشکی کرمان، کرمان، ایران

ك

كاوندي, سحر, دانشیار گروه فلسفه دانشگاه زنجان، زنجان، ایران (نویسنده مسؤول)

م

مقدادی, محمدمهدی, دانشیار، گروه حقوق، دانشگاه مفید، قم، ایران
مقصودی, سوده, استادیار جامعه‌شناسی، گروه علوم اجتماعی، دانشگاه کرمان، کرمان، ایران (نویسنده مسئول)
ملااسمعیل‌ شیرازی, نازلی, کارشناسی ارشد جامعه‌شناسی، گروه جامعه‌شناسی پزشکی، مرکز تحقیقات اخلاق و حقوق پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران (نویسنده
منتی‏ زاده, میثم, دانشجوی دكتری، گروه ترویج و آموزش کشاورزی، دانشکده کشاورزی دانشگاه شیراز، شیراز، ایران

1 - 25 (461)    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>