مرور اندکس نویسندگان

آ ب پ ت ث ج چ ح خ د ذ ر ز س ش ص ض ط ظ ع غ ف ق ک گ ل م ن و ه ی همه

ف

فلاح, ابراهیم, عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی ساری، مازندران، ایران (ایران)
فلاحی, فاطمه, دانشجوی دکترای حقوق بین‌الملل مرکز تحصیلات تکمیلی دانشگاه پیام نور، تهران، ایران (نویسنده مسؤول) (ایران)
فیروزی, رضا, استاد، گروه معارف اسلامی، دانشگاه علوم پزشکی ارومیه، ارومیه، ایران (ایران)
فیض, سید رضا, (ایران)
فیضی, کاوه, دانش‌آموخته کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران (ایران)
فاضلی, معصومه, دانشگاه پیام نور ایلام، ایلام، ایران (ایران)
فدوی, محسن, دانشجوی Ph.D اخلاق پزشکی، مرکز تحقیقات اخلاق و حقوق پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، عضو انجمن بین‌المللی اخلاق زیستی اسلامی و عضو انجمن (ایران)
فرنيا, پوپك, دانشجوي مقطع Ph.D بيوتكنولوژي پزشكي دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی (نویسنده‌ مسؤول) (ایران)
فروزنده, مینا, استادیار، گروه اخلاق پزشکی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران. (نویسنده مسؤول) (ایران)
فروزنده, مینا, پژوهشگر مرکز تحقیقات اخلاق و حقوق پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی و عضو انجمن بین‌المللی اخلاق زیستی اسلامی (ایران)
فراهانی, هادی, کارشناس ارشد جامعه‌شناسی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه تهران، تهران، ایران (ایران)
فرجي, عبيدالله, (ایران)
فرزین, معصومه, دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه حسابداری، واحد شیراز، دانشگاه آزاد اسلامی، شیراز، ایران (ایران)
فصیحی هرندی, طیبه, استاديار، مرکزتحقيقات عوامل اجتماعي موثربرسلامت، دانشگاه علوم پزشکي وخدمات بهداشتي درماني البرز، کرج، ایران (ایران)
فغفور مغربی, حمید, عضو هیأت علمی بنیاد پژوهش‌های قرآنی حوزه و دانشگاه (نویسنده‌ مسؤول) (ایران)

ق

قنبری, سیروس, دانشیار، گروه علوم تربیتی دانشگاه بوعلی‌سینا همدان، همدان، ایران (ایران)
قائمی راد, مهدی, کارشناسی ارشد قرآن و حدیث (ایران)
قاسم‌زاده, ابوالفضل, استادیار دانشگاه شهید مدنی آذربایجان، تبریز، آذربایجان شرقی، ایران (ایران)
قاسمی‌نژاد, محمدعلی, کارشناسی ارشد جامعه‌شناسی، گروه علوم اجتماعی، دانشکده اقتصاد، مدیریت و علوم اجتماعی، دانشگاه شیراز، ایران (ایران)
قاسمیان, عباس, دانشجوی دکترای برنامه‌ریزی درسی، دانشگاه بیرجند، بیرجند، ایران (ایران)
قربانی‌نیا, راحیل, دانشجوی کارشناسی ارشد مرکز تحقیقات انفورماتیک پزشکی، پژوهشکده آینده پژوهی در سلامت، دانشگاه علوم پزشکی کرمان، کرمان، ایران (ایران)

ك

كاوندي, سحر, دانشیار گروه فلسفه دانشگاه زنجان، زنجان، ایران (نویسنده مسؤول) (ایران)

م

مقدادی, محمدمهدی, دانشیار، گروه حقوق، دانشگاه مفید، قم، ایران (ایران)
مقصودی, سوده, استادیار جامعه‌شناسی، گروه علوم اجتماعی، دانشگاه کرمان، کرمان، ایران (نویسنده مسئول) (ایران)
ملااسمعیل‌ شیرازی, نازلی, کارشناسی ارشد جامعه‌شناسی، گروه جامعه‌شناسی پزشکی، مرکز تحقیقات اخلاق و حقوق پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران (نویسنده (ایران)

1 - 25 (502)    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>