مرور اندکس نویسندگان

آ ب پ ت ث ج چ ح خ د ذ ر ز س ش ص ض ط ظ ع غ ف ق ک گ ل م ن و ه ی همه

ف

فقیرنژاد, فاطمه, کارشناس ارشد مدیریت آموزشی، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران. (نویسنده‌ مسؤول) (ایران)
فلاح, ابراهیم, عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی ساری، مازندران، ایران (ایران)
فلاحی, فاطمه, دانشجوی دکترای حقوق بین‌الملل مرکز تحصیلات تکمیلی دانشگاه پیام نور، تهران، ایران (نویسنده مسؤول) (ایران)
فیروزی, رضا, استاد، گروه معارف اسلامی، دانشگاه علوم پزشکی ارومیه، ارومیه، ایران (ایران)
فیض, سید رضا, (ایران)
فیضی, محمد, استادیار، گروه مدیریت دولتی، واحد اردبیل، دانشگاه آزاد اسلامی، اردبیل، ایران. (نویسنده مسؤول) (ایران)
فیضی, کاوه, دانش‌آموخته کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران (ایران)
فاضلی, معصومه, دانشگاه پیام نور ایلام، ایلام، ایران (ایران)
فتاحی, محمد, دانشجوی دکتری مدیریت آموزش عالی، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران (ایران)
فتاحی, محمد, دانشجوی دکترای مدیریت آموزش عالی، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران. (نویسنده مسؤول) (ایران)
فتح‌اللهی, زهره, دانشجوی دکتری گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشکده حقوق، الهیات و علوم سیاسی واحد علوم تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران (ایران)
فدوی, محسن, دانشجوی Ph.D اخلاق پزشکی، مرکز تحقیقات اخلاق و حقوق پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، عضو انجمن بین‌المللی اخلاق زیستی اسلامی و عضو انجمن (ایران)
فرنيا, پوپك, دانشجوي مقطع Ph.D بيوتكنولوژي پزشكي دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی (نویسنده‌ مسؤول) (ایران)
فروزنده, مینا, استادیار، گروه اخلاق پزشکی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران. (نویسنده مسؤول) (ایران)
فروزنده, مینا, پژوهشگر مرکز تحقیقات اخلاق و حقوق پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی و عضو انجمن بین‌المللی اخلاق زیستی اسلامی (ایران)
فراهانی, هادی, کارشناس ارشد جامعه‌شناسی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه تهران، تهران، ایران (ایران)
فرجي, عبيدالله, (ایران)
فرزین, معصومه, دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه حسابداری، واحد شیراز، دانشگاه آزاد اسلامی، شیراز، ایران (ایران)
فرضی, علیرضا, دانشجوی دکتری حقوق بین‌الملل عمومی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ایران (ایران)
فصیحی هرندی, طیبه, استاديار، مرکزتحقيقات عوامل اجتماعي موثربرسلامت، دانشگاه علوم پزشکي وخدمات بهداشتي درماني البرز، کرج، ایران (ایران)
فغفور مغربی, حمید, عضو هیأت علمی بنیاد پژوهش‌های قرآنی حوزه و دانشگاه (نویسنده‌ مسؤول) (ایران)

ق

قلاوندی, حسن, دانشیار، گروه مدیریت آموزشی، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران. (نویسنده مسؤول) (ایران)
قلاوندی, حسن, دانشیار، گروه مدیریت آموزشی، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران (ایران)
قلعه‌ای, علیرضا, دانشیار، گروه مدیریت آموزشی، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایراناستاد راهنمای دوم (ایران)
قنبری, سیروس, دانشیار، گروه علوم تربیتی دانشگاه بوعلی‌سینا همدان، همدان، ایران (ایران)

1 - 25 (699)    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>