- آ ا ب پ ت ث ج چ ح خ د ذ ر ز س ش ص ض ط ظ ع غ ف ق ک گ ل م ن و ه ی همه

ف

فیروزی, رضا, استاد، گروه معارف اسلامی، دانشگاه علوم پزشکی ارومیه، ارومیه، ایران
فیض, سید رضا, معاون گروه سلامت معنوی مرکز تحقیقات اخلاق و حقوق پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، عضو انجمن بین‌المللی اخلاق زیستی اسلامی و پژوهشگر حوزه‌ی فلسفه و عرفان اسلامی (نویسنده‌ی مسؤول)
فیضی, کاوه, دانش‌آموخته کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران
فیضی, محمد, استادیار، گروه مدیریت دولتی، واحد اردبیل، دانشگاه آزاد اسلامی، اردبیل، ایران. (نویسنده مسؤول)
فقیرنژاد, فاطمه, کارشناس ارشد مدیریت آموزشی، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران. (نویسنده‌ مسؤول)
فلاح, ابراهیم, عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی ساری، مازندران، ایران
فلاحی, فاطمه, دانشجوی دکترای حقوق بین‌الملل مرکز تحصیلات تکمیلی دانشگاه پیام نور، تهران، ایران (نویسنده مسؤول)
فاضلی, معصومه, دانشگاه پیام نور ایلام، ایلام، ایران
فتاحی, محمد, دانشجوی دکتری مدیریت آموزش عالی، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران
فتاحی, محمد, دانشجوی دکترای مدیریت آموزش عالی، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران. (نویسنده مسؤول)
فتح‌اللهی, زهره, دانشجوی دکتری گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشکده حقوق، الهیات و علوم سیاسی واحد علوم تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
فدوی, محسن, دانشجوی Ph.D اخلاق پزشکی، مرکز تحقیقات اخلاق و حقوق پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، عضو انجمن بین‌المللی اخلاق زیستی اسلامی و عضو انجمن علمی حقوق پزشکی ایران
فداکار لنگرودی, محسن, دانشجوی دکتری مدرسی معارف اسلامی، گرایش مبانی نظری اسلام، دانشگاه پیام نور قم، قم، ایران. (نویسنده مسؤول)
فروزنده, مینا, پژوهشگر مرکز تحقیقات اخلاق و حقوق پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی و عضو انجمن بین‌المللی اخلاق زیستی اسلامی
فروزنده, مینا, استادیار، گروه اخلاق پزشکی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران. (نویسنده مسؤول)
فرنيا, پوپك, دانشجوي مقطع Ph.D بيوتكنولوژي پزشكي دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی (نویسنده‌ مسؤول)
فراهانی, هادی, کارشناس ارشد جامعه‌شناسی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه تهران، تهران، ایران
فرجي, عبيدالله, دانشجوی دکترای تخصصی آموزش پزشکی، مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران. کارشناس معاونت آموزشی، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، تهران، ایران (نویسنده مسئول)
فرزین, معصومه, دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه حسابداری، واحد شیراز، دانشگاه آزاد اسلامی، شیراز، ایران
فرضی, علیرضا, دانشجوی دکتری حقوق بین‌الملل عمومی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ایران
فغفور مغربی, حمید, عضو هیأت علمی بنیاد پژوهش‌های قرآنی حوزه و دانشگاه (نویسنده‌ مسؤول)
فصیح رامندی, منصوره, استادیار، پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات، تهران، ایران
فصیحی هرندی, طیبه, استاديار، مرکزتحقيقات عوامل اجتماعي موثربرسلامت، دانشگاه علوم پزشکي وخدمات بهداشتي درماني البرز، کرج، ایران

ک

کفاش‌پور, آذر, دانشیار، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران. (نویسنده مسؤول)
کیانیان, تکتم, کارشناس ارشد آمورش پرستاری، دانشکده پرستاری و مامایی مشهد، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، خراسان رضوی، ایران

1 الی 25(از مجموع 727 مورد)    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>