دوره 7, شماره 25 (1396)

مجله علمی - پژوهشی اخلاق زیستی، پاییز 1396

Issue XML

فهرست مطالب

مقاله پژوهشی

میزان رعایت اخلاق حرفه‌ای در کتابداران شاغل در کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه تهران PDF XML
سعید غفاری, شعله زکیانی 7-15
مطالعه کیفی الگوهای تعامل پزشک و بیمار PDF XML
اسفندیار غفاری‌نسب, خلیل کریمی, سیدابراهیم مساوات, محمدعلی قاسمی‌نژاد 17-29
جایگاه الزامات اخلاقی در فرآیند تحقیقات مقدماتی در قانون آیین دادرسی کیفری ایران PDF XML
نبی‌اله غلامی, حسنعلی مؤذن‌زادگان 31-44
موافقت‌نامه منع تجارت متقلبانه و دسترسی به دارو در کشورهای در حال توسعه PDF XML
مهدی زاهدی, محمدحسین عرفان‌منش, نگار هوشمند 45-62
بهره‌گیری از اصول رهبری اخلاقی چین باستان برای ارتقای مدیریت نوین PDF XML
عباسعلی رستگار, مرتضی اکبرزاده صفوئی, سمیه زنگیان 63-82
بسط دایره اخلاق از دیدگاه پیتر سینگر PDF XML
سجاد رحمتی, سحر کاوندی 83-99

مقاله مروری

نقش اخلاق نانوفناوری پزشکی در عرصه پژوهش‌های زیست‌پزشکی PDF XML
سعید بیرودیان, حمیده آرین‌نیا 101-110
ایمنی و مسائل اخلاق زیستی در نانوبیوتکنولوژی PDF XML
مهدی رضائی, خدیجه جامی‌الاحمدی 111-122