دوره 7, شماره 23 (1396)

مجله علمی - پژوهشی اخلاق زیستی، بهار 1396

Issue XML

فهرست مطالب

مقاله پژوهشی

مبانی فلسفی حق بر فراموش‌شدن از منظر اخلاق زیستی PDF XML
محمود عباسی, نبی‌اله غلامی, سحر سهیل‌مقدم 7-15
رابطه اخلاق حرفه‌ای با مدیریت دانش و درگیری شغلی PDF XML
زینب شجاعی‌فر, افسانه مرزیه, ناصر ناستی‌زایی 17-28
رابطه بین اخلاق کاری و سبک مدیریت با رضایت شغلی کارکنان دانشگاه PDF XML
محمد صالحی, مریم باباجانی بابلی 29-38
میزان رعایت دستورالعمل اخذ رضایت‌نامه در پایان‌نامه‌های بالینی طب سنتی دانشگاه علوم پزشکی ایران در سال‌های 1394-1390 PDF XML
فتانه هاشم دباغیان, مینا فروزنده 39-47
پیشگیری از آسیب‌های جنسی کودکان در اسلام PDF XML
محمدمهدی مقدادی, مریم جوادپور 61-77
بررسی نگرش دانشجویان پرستاری در زمینه اتانازی ـ قزوین 1394 تا 1395 PDF XML
کاظم حسین‌زاده, جلیل عظیمیان 79-85

مقاله مروری

دستکاری ژنتیکی و ممنوعیت ضرر در اسلام PDF XML
مریم اسمعیلی پرزان, مصطفی رجائی‌پور, سید محسن رزمی 49-60
زندگی اخلاقی بر اساس متن قابوس‌نامه (قرن پنجم هجری) PDF XML
اسماعیل آذر 87-98