دوره 6, شماره 22 (1395)

فصلنامه علمی - پژوهشی اخلاق زیستی، زمستان 1395

Issue XML

فهرست مطالب

مقاله پژوهشی

مفهوم رضایت و جایگاه آن در اخلاق زیستی PDF XML
سحر علی‌پور 7-17
بازخوانی رهیافت‌های کرامت انسانی در قلمروی اخلاق زیستی PDF XML
محمدرضا رهبرپور 19-31
نقش اخلاق حرفه‌ای مدیران در تعالی سازمانی؛ با میانجی‌گری اشتیاق شغلی PDF XML
عادل زاهد بابلان, رامین غریب‌زاده, علی‌اکبر مرتضی‌زاده, آزاده دادجو 59-70
ارائه مدل علی اخلاق کار اسلامی و تعهد سازمانی: نقش واسطه‌ای مؤلفه‌های عدالت سازمانی (مورد مطالعه: دانشگاه علوم پزشکی یاسوج) PDF XML
محمدرضا سرمدی, محمدحسن صیف, محمدنبی مرتضایی‌پور 71-80
اصول اخلاقی شادی از دیدگاه آیات و روایات PDF XML
سیدضیاءالدین علیانسب, سید مرتضی علیانسب, مهدی تقوی آذر شربیانی 81-98
عوامل مؤثر بر گرایش افراد به آگاه‌شدن از بیماری در صورت ابتلا به سرطان PDF XML
معصومه کریمی, عبداله علی اسمعیلی, غلامرضا عطایی, ثریا خفری, محبوبه خادم ابولفضلی 99-108

مقاله مروری

رابطه سعادت با حکمرانی مطلوب PDF XML
سیداحسان رئیس‌الساداتی, محمد هادی قنوات 33-44
بررسی و نقد کاربرد نظریه تکامل در قلمرو اخلاق هنجاری PDF XML
فرح رامین 45-58