دوره 2, شماره 6 (1391)

فصلنامه علمی - پژوهشی اخلاق زیستی، زمستان 1391

Issue XML

فهرست مطالب

سخن سردبیر

سخن سردبیر PDF XML
سید مصطفی محقق داماد 7-10

مقاله پژوهشی

رابطه اخلاق کار اسلامی با تعهد سازمانی و رضایت شغلی در پرستاران PDF XML
علیرضا رجبی پور میبدی, مرتضی دهقانی فیروزآبادی 49-92

مقاله مروری

تحلیل نظریه رشد اخلاقی کولبرگ با رویکرد قرآنی PDF XML
فاطمه جاویدان, محمدصادق دهقان, احسان شمسی گوشکی, محمود عباسی 11-48
مقايسه اصول اخلاق پزشكي در اسلام با سکولاريسم PDF XML
فاطمه سفيدي, محمدمهدی بندرچی, معصومه صیدی 93-119
جایگاه اخلاق در تخصیص عادلانه منابع سلامت PDF XML
محمود عباسي, عبيدالله فرجي 121-134
نگاهي به راه حل‌هاي وظيفه‌گرايانه و غايت‌گرايانه در سقط جنين و مرگ مغزي PDF XML
محمدجواد موحدي, غلامحسين توکلي 135-153
تأملی بر جایگاه وراثت در آموزه‌های دینی و تأثیر آن بر تربیت‌پذیری انسان PDF XML
سعید نظری توکلی 155-188