دوره 3, شماره 8 (1392)

فصلنامه علمی - پژوهشی اخلاق زیستی، تابستان 1392 (ویژه نامه جامعه شناسی پزشکی)

Issue XML

فهرست مطالب

سخن سردبیر

سخن سردبیر PDF XML
سید مصطفی محقق‌ داماد 7-9

مقاله پژوهشی

تحلیل تأثیر شاخص‌های سلامت بر توسعه منطقه‌ای در ایران؛ رهیافت اقتصادسنجی داده‌های تلفیقی PDF XML
حجت‌الله عبدالملکی, مهین مهدوی 11-42
برساخت پیام‌های سلامت و پزشکی در رسانه و تاثیر آن بر آگاهی مردم PDF XML
سید مجتبی رضوی طوسی, رمضان آذر همایون, سجاد یاهک, اسماعیل غلامی‌پور 43-77
بررسی زمینه‌ها و ویژگی‌های دموگرافیک بیماران مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس (ام اس) عضو انجمن ام اس تهران در سال 1390 PDF XML
محمد توکل, سپیده یوسفی 79-100
بررسی رابطه بین سرمایه فرهنگی بوم‌شناختی با ردپای بوم‌شناختی مورد مطالعه: شهروندان تبریز PDF XML
بهجت یزدخواستی, فتانه حاجیلو, محمدباقر علیزاده اقدم 101-132
بررسی تیپ شخصیتی (A وB) بیماران قلبی بستری شده در بیمارستان‌های شهر کرمان PDF XML
سوده مقصودی, مهدیه نخعی 133-156
بررسی میزان گرایش دانشجویان به فست فودها و عوامل مؤثر بر آن PDF XML
کمال کوهی, مرتضی مبارک بخشایش, رباب عبدی چایکندی 157-185