دوره 3, شماره 9 (1392)

فصلنامه علمی - پژوهشی اخلاق زیستی، پاییز 1392

Issue XML

فهرست مطالب

مقاله پژوهشی

تلاش برای عدالت آموزشی: تبیین فرایند ارزشیابی بالینی دانشجویان پرستاری، یک مطالعه گراندد تئوری PDF XML
فریبا برهانی, عباس عباس‌زاده, سکینه سبزواری 31-63
تحلیل نابرابری توزیع خدمات بهداشتی و درمانی در شهرستان‌های استان یزد PDF XML
مینا انجم شعاع, سیدحسام سیدین, سید میثم موسوی, محمود عباسي 64-88
ارتباط کیفیت زندگی کاری و بهره‌وری پرستاران بیمارستان‌های دانشگاه علوم پزشکی کرمان در سال 1391 PDF XML
سامان صابر, فریبا برهانی, علی نویدیان, طاهره رمضانی, مهدی رضوانی امین, تکتم کیانیان 144-166

مقاله مروری

عدالت؛ مطالعه تطبیقی میان اصول اخلاق پزشکی و آموزه‌های اخلاق اسلامی PDF XML
سعید نظری توکلی, مریم منتظری 11-30
تأثير عوامل جغرافيايي بر اخلاق PDF XML
سحر كاوندي, طيبه شاددل 89-121
نقش اخلاق در پیشگیری از قانون‌گریزی PDF XML
ابراهیم علی‌عسگری, قدرت‌الله نیازی 123-143
مدیریت هیدرا: وظیفه بسیار خطیر اطمینان از دسترسی به داروهای ضروری PDF XML
حسن امامی 167-191