دوره 5, شماره 18 (1394)

فصلنامه علمی - پژوهشی اخلاق زیستی، زمستان 1394

Issue XML

فهرست مطالب

مقاله پژوهشی

مقایسه آگاهی و نگرش پرستاران و دانشجویان پرستاری دانشگاه علوم پزشکی شهر کرمان از توانایی خود نسبت به حمایت از حقوق بیمار PDF XML
فریبا برهانی, عباس عباس‌زاده, سهیلا کلانتری, مهدی دستور جهانداری, فرخ اباذری 103-126
رابطه اعتماد سازمانی با اخلاق کار در مؤسسات آموزش عالی شهر سمنان PDF XML
ترانه عنایتی, یلدا حاجی‌زینلی 175-199

مقاله مروری

فراانسان‌ها و آینده کرامت انسانی، حقوق و آزادی‌های اساسی بشری PDF XML
عبدالحسن کاظمي, باقر انصاري, ژانت بليك, ثريا محمودي 11-47
بانک‌های ژنوم انسانی و چالش‌های حقوقی و اخلاقی PDF XML
پیمان حکیم‌زاده خوئی, ریحانه دروگری, نرگس دروگری 49-68
مروری بر ملاحظات اخلاق زیستی و حقوقی در پژوهش‌های سلول‌های بنیادی جنیني PDF XML
حسین محمودیان, بیتا پاک‌نیت جهرمی, نازنین ستایش‌پور, پريسا نبيئی 69-101
پایبندی شرکت به اخلاق زیست‌محیطی و اثر آن بر نیات رفتاری مشتریان PDF XML
حبیب‌الله رعنایی کردشولی, احمد الهیاری بوزنجانی 127-146
تأثیر عامل ژنتیکی بر حکم اخلاقی و فقهی همجنس‌گرایی PDF XML
محمد‌رضا رهبرپور, محمد‌صادق روحانی 147-174