دوره 5, شماره 17 (1394)

فصلنامه علمی - پژوهشی اخلاق زیستی، پاییز 1394

Issue XML

فهرست مطالب

مقاله پژوهشی

نقش جوّ اخلاقی بر ابعاد درگیری شغلی کارکنان PDF XML
نیشتمان مؤمن‌پور, محمد حسنی, ابوالفضل قاسم‌زاده 65-90

مقاله مروری

تبیین علل معرفتی بحران‌های زیست‌محیطی در تطبیق مبانی فلسفی فرانسیس بیکن و ملاصدرا PDF XML
علی کرباسی‌زاده, محسن شیراوند 11-31
اصل آسیب‌ نرساندن در فقه و حقوق اسلامی و کاربرد آن در فقه زیست‌پزشکی PDF XML
سهیلا صفایی, محمود عباسی 33-64
ماهیت و قلمرو استقلال بیمار PDF XML
حسین اترک, مریم خوشدل روحانی 91-116
جايگاه آموزش اخلاق در نظام آموزش پرستاري ايران PDF XML
عباس عباس‌زاده, محمد ترابی, فریبا برهانی, فرشید شمسایی 117-146
جایگاه توالد و تناسل در حقوق و اخلاق اسلامی PDF XML
سیدابوالقاسم نقیبی, سیدمحمدعلی صدر طباطبایی 147-168
استفاده از اختراع ثبت‌شده در تحقیقات آزمایشگاهی (مطالعه تطبیقی) PDF XML
محمدحسین عرفان‌منش, محمود عباسی, مهدی زاهدی 169-199