دوره 4, شماره 13 (1393)

فصلنامه علمی - پژوهشی اخلاق زیستی، پاییز1393

Issue XML

فهرست مطالب

مقاله پژوهشی

رابطه اخلاق کار اسلامی با درگیری شغلی PDF XML
محمدرضا اردلان, سیروس قنبری, کاوه فیضی, حامد سیف‌پناهی, خلیل زندی 75-95
رابطه عدالت سازمانی ادراک شده و بهره‌وری در بیمارستان‌های دانشگاه علوم پزشکی ايران PDF XML
سید حسام سیدین, بهمن احدی نژاد, سوگند تورانی, فاطمه رجبي فرد 97-116
تأثیر مدل درمان مبتنی بر رعایت کرامت انسانی بر حس کرامت بیماران همودیالیزی: یک مطالعه کارآزمایی بالینی PDF XML
عادله مشایخی ساردو, فریبا برهانی, عباس عباس زاده 117-136
ارتباط عدالت سازمانی با حمایت اجتماعی در کارکنان بیمارستان PDF XML
عباسعلی رستگار, ابراهیم مردانی 137-158
ملاحظات اخلاقی در فن آوری های اندازه گیری بیان ژن PDF XML
مریم زرکش, محمود عباسی 181-195

مقاله مروری

اصول اخلاق زیستی، کدام تفسیر؟ PDF XML
امیرحسین خداپرست, فاطمه دومانلو 11-28
استدلال‌های شیب لغزنده: مطالعه موردی دیدگاه‌های‌ هاف لافولیت PDF XML
محسن جاهد, سحر کاوندی 29-53
تحلیل اخلاق ‌زیست‌محیطی (بر اساس پارادایم معرفتی اسفار اربعه ملاصدرا) PDF XML
محمد بیدهندی, محسن شیراوند 55-74
درک دانشجویان پرستاری از سبک‌های ارتباطی در محیط یادگیری بالینی: یک مطالعه کیفی PDF XML
رضا میرزایی سیف آبادی, فریبا برهانی, طیبه فصیحی هرندی 159-179