دوره 4, شماره 12 (1393)

فصلنامه علمی - پژوهشی اخلاق زیستی، تابستان 1393

Issue XML

فهرست مطالب

مقاله پژوهشی

رابطه رهبری معنوی و انگیزش شغلی در بین مدرسین دانشگاه پیام نور ایلام PDF XML
جمیل صادقی فر, معصومه فاضلی, فاطمه کرامت منش, زهرا تولیده, سیدمسعود موسوی 31-47
بررسی رابطه بین عدالت سازماني و رفتار شهروندي سازماني در معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی PDF XML
سعید متولی‌زاده اردکانی, شعله زکیانی 49-64
تحلیل ارتباط بین توزیع نهاده های بخش بهداشت با پیامدهای سلامتی در ایران با استفاده از ضریب جینی PDF XML
محمود عباسی, مجتبی حسومی, عفت محمدی, حشمت الله اسدی 65-79
کیفیت و دامنۀ صدای همنوع در تعامل پزشک ـ بیمار (یک مطالعه کیفی از مشاوره‌های درمانگاهی) PDF XML
احمد کلاته ساداتی, محمد تقی ایمان, کامران باقری لنکرانی 101-129

مقاله مروری

قرآن، طبیعت و حقوق آن از منظر دو تفسیر فقهی شیعه و سنی PDF XML
مصطفی رجبی باقرآباد 11-29
جنبه‌های قانونی و حقوقی گردشگری پزشکی PDF XML
نازنین ابوالحسنی 81-100
محصولات غذایی تراریخته و چالش‌های پیش رو از منظر اخلاق زیستی و حق بر غذا PDF XML
محمود عباسی, نجمه رزمخواه, بهاره حیدری 131-164
نظام سلامت و مصرف گرایی: مطالعه‌ای مبتنی بر داده‌های ثانویه PDF XML
محمدباقر علیزاده اقدم, کمال کوهی, رحیم یوسفی اقدم 165-195