دوره 9, شماره 32 (1398)

مجله علمی - پژوهشی اخلاق زیستی، تابستان 1398

Issue XML

فهرست مطالب

مقاله پژوهشی

تبیین و ارائه مدل بومی اخلاق حرفه‌ای برای مدیران صنعت بانکداری PDF XML
هادی رحمدل, مصیب سامانیان, آذر کفاش‌پور 7-18
ویژگی‌های روان‌سنجی مقیاس بی‌صداقتی تحصیلی و ارتباط آن با چشم‌انداز زمان در دانش‌آموزان دبیرستانی PDF XML
کامیار عظیمی, منیجه شهنی ییلاق, مرتضی امیدیان 19-32
بررسی رابطه سلامت سازمانی و فضیلت سازمانی با میانجی‌گری عدالت سازمانی PDF XML
باقر علیزاده, ناصر ناستی‌زایی 33-45
چالش‌های اخلاقی در انجماد بیماران صعب‌العلاج PDF XML
سیدرضا احسان‌پور, جواد حبیبی 47-60
مشروعیت قرارداد اجاره اشخاص در فرایند انتقال فناوری و همسویی آن با اصول اخلاق اسلامی PDF XML
حجت شفیعی, مجید وزیری 61-72
واکاوی عوامل مؤثر بر رفتار اخلاقی در قبال محیط زیست PDF XML
کامران طاهرپور, حسین مهدی‌زاده, زهره معتمدی‌نیا 73-85
اصل احتیاط زیست‌محیطی در پرتو قانون ایمنی‌زیستی PDF XML
ژانت الیزابت بلیک, کمیل صادقی 87-100
جرائم زیست‌محیطی و راه‌کارهای پیشگیری از آن PDF XML
اسماعیل کشکولیان, عباس شیخ الاسلامی, مهدی نقوی 101-110