بررسی تطبیقی حقوق مصرف‌کنندگان محصولات تراریخته در ایران و اتحادیه اروپا

علیرضا پوراسماعیلی, محمدرضا واعظی کاخکی, الهام بامری

چکیده


0

زمینه و هدف: حمایت از حقوق مصرف‌کننده در برابر کالاهای تولیدی اهمیت به سزایی دارد، به گونه‌ای که در حقوق جدید و مدرن مسؤولیت سنگینی برای تولیدکنندگان در نظر گرفته شده است. با این همه نخستین‌بار قانونگذار اصطلاح «مصرف‌کننده» را در دهه هشتاد شمسی و در سال 1382 و سپس در سال 1388 تعریف کرد. در همین دهه نیز نخستین محصول تراریخته تولید شد و ضرورت قانونگذاری در حوزه محصولات تراریخته و حمایت از مصرف‌کننده را بیشتر کرد.

مواد و روش‌ها: این نوشتار ضمن مقایسه تطبیقی قانون ایمنی زیستی با مقررات اتحادیه اروپا به دنبال بازتاباندن کاستی‌ها و خلأهای قانون ایمنی زیستی در خصوص حقوق مصرف‌کنندگان محصولات تراریخته می‌باشد.

یافته‌ها: گرچه «قانون ایمنی زیستی» در سال‌های پایانی دهه 1380 با الگوبرداری از قوانین روز نوشته  و تصویب شد، ولی در مقایسه با قوانین و مقررات اتحادیه اروپا کاستی‌هایی در آن دیده می‌شود که گذشت دو دهه از عمر این قانون و تحولات سریع حوزه زیست‌فناوری به ویژه تولید هرچه بیشتر محصولات تراریخته و تجاری‌سازی آن ضرورت اصلاح آن را دوچندان می‌نماید.

نتیجه‌گیری: قانون ایمنی زیستی ایران بر خلاف مقررات اتحادیه اروپا، محصول تراریخته معیوب یا ناقص را تعریف نمی‌کند و نظام جبران خسارت و نحوه جبران خسارت را روشن نمی‌سازد و از این جهت نمی‌توان انتظار داشت که حقوق مصرف‌کننده به درستی حمایت شود.


موضوع


مصرف‌کننده؛ ایمنی زیستی؛ زیست‌فناوری؛ تراریخته؛ عیب؛ خسارت

تمام متن:

PDF

0

مراجع


James C, International Service for the Acquisition of Agri-Biotech Applications. Global status of commercialized biotech/GM crops. 51. Ithaca, NY: ISAAA South Asia Office; 2015.

Sanati MH, Esmailzadeh N. Biotechnology and its Potential for Solving the Human Problems in the 21st Century. Tehran: National Institute for Genetic Engineering and Biotechnology (NIGEB) Press; 2001. p.200. [Persian]

Gharehyazi B. Take a look at the latest new technologies in Iran. Economic Researches. Tehran: Expediency Discernment Council of the System report; 2006. [Persian]

Zarrilli S. International Trade in GMOs and GM Products: National and Multilateral Legal Frameworks. United Nations Conference on Trade and Development, New York and Geneva: United nations; 2005. p.4-5.

Taghizadeh E. Fundamental Rights of Consumers (A Comparative Study of Iranian Consumers Rights Protection Act and the European Union's Regulations and the Guidelines of the United Nations). Encyclopedia of Economic Rights 2012; 19(1): 34-60. [Persian]

Katouzian N. Product Liability. Tehran: Tehran University Press; 2007. p.33, 75. [Persian]

Abdali M. A Comparative Study of the Bases and the Realm of Product Liability in Iranian, French and EU Product Liability. The Judiciary Law Journal 2012; 76(78): 177-210. [Persian]

Jafaritabar H. Product Liability. Tehran: Dadgostar; 1996. p.43. [Persian]

Katouzian N. The Limits on Freedom of Contract Based on Consumer Protection. Law Quarterly 2008; 38(3): 327-342. [Persian]

Bigdeli S, Badiesanaye Esfahani A. The Civil Liability’s Basis of Genetically Modified Foods (Transgenic) with Comparative Study in Iran’s Law and International Instruments. Comparative Law 2014; 5(2): 287-316. [Persian]

Mohajer M. The Legal Framework Applying to Genetically Modified Product and Civil liability of its Producers. Tehran: University of Tehran; 2012. p.230. [Persian]

Taylor S. Economic Loss Caused by GMOs in France. In: Koch BA, editor. Economic Loss Caused by Genetically Modified Organisms: Liability and Redress for the Adventitious Presence of GMOs in Non-GM Crops. Vienna: Springer Vienna; 2008. p.203-312.

Rahnama H, Gharehyazi B, Tohidfar M, Mokhtari F. Genetic Engineering Food Risks. Tehran: Andesheye Zohoor; 2008. p.56. [Persian]

Porter M. Canadian Consumers’ Judgments of Labels for Genetically Modified Foods: An Experimental Study. Canada: The University of Guelph; 2002.

Mehrpoor M, Mokhtari F, Heidarpor M. Labeling of Genetic Engineering Products. 20th Congress of Iranian Food Sciences and Technology, Tehran: Sharif University of Technology; 2012. [Persian]

Scandizzo S. Labelling of Genetically Modified Products in a Global Trade Environment in In: Evenson R, Santaniello V, Vergata T, editors. CABI: International Trade and Policies for Genetically Modified Products; 2006. p.34-43.
DOI: https://doi.org/10.22037/bioeth.v7i24.14930

ارجاعات

  • در حال حاضر ارجاعی نیست.


افزودن نظر