اخلاق مناظراتی و مناظرات اخلاقی در سیره رضوی و شیوه بکارگیری آن در کرسی‌های آزاداندیشی

مرضیه محمودی, حسین خاکپور, مهرناز گلی, ابراهیم نوری

چکیده


211

مقدمه: یکی از بهترین شیوه‌های تبلیغ دین در عصر حاضر، طرح مسائل نظری و اعتقادی در قالب کرسی‌های آزاداندیشی است که هدف این نوشته، توجه به ابزار کارآمد مناظره در سیره امامان معصوم به‌ ویژه امام رضا (ع) و اقتباس روش‌های جدال احسن از مناظرات آن حضرت با پیروان ادیان و مذاهب است.

روش: مقاله حاضر به روش توصیفی ـ تحلیلی، ضمن بررسی مناظرات این امام همام تصویری روشن از حاکمیت اخلاق بر فضای مناظرات حضرت با پیروان مذاهب و ادیان مختلف و دعوت عملی آن‌ها به اسلام را ارائه می‌کند.

یافته‌ها: یافته‌های تحقیق نشان می‌دهد که علاوه بر حاکمیت فضای علمی بر مناظرات «اخلاق مناظراتی» و «مناظرات اخلاقی» این امام جلوه‌ای خاص به این کرسی‌ها بخشیده و همین ویژگی باعث جذب حداکثری به سمت اسلام گردید. برخورد هدایتی و رعایت انصاف، اولویت عمل به فرائض دینی از جمله نماز اول وقت، حاکمیت عقل و منطق از دیگر ویژگی‌های مناظرات امام است.

بحث و نتیجه‌گیری: نتیجه این که با توجه به سیره امام رضا در صورت بهره‌گیری از «اخلاق علمی و عملی» در کنار «اخلاق باور» در کرسی‌های آزاداندیشی می‌توان آن‌ها را سودمند ،کارآمد و مؤثر گردانید.


کلید واژه‌ها


امام رضا (ع)؛ مناظرات؛ اخلاق علمی؛ اخلاق عملی؛ اخلاق باور؛ کرسی‌های آزاداندیشی

تمام متن:

PDF

48

مراجع


قرآن کریم.

ابن بابویه، محمد بن علی. (1361 ش.). معانی الاخبار. قم: جامعه مدرسین.

ابن بابویه، محمد بن علی. (1366 ش.). الامالی. تهران: کتابچی، چهار جلدی.

ابن بابویه، محمد بن علی. (1372 ش.). عیون اخبار الرضا علیه‌السلام. مترجم غفاری، تهران: نشر صدوق.

ابن بابویه، محمد بن علی. (1398 ق.). التوحید. محصص هاشم حسینی، قم: جامعه مدرسین.

ابن بابویه، محمد بن علی. (1417 ق.). الامالی. قم: جامعه مدرسین.

اربلی، علی بن عیسی. (1381 ش.). کشف الغمه. تبریز: مکتب بنی هاشمی.

آمدی، عبدالواحد. (بی تا). غرر الحکم و درر الکلم. قم: مؤسسه دار الکتب.

بحرانی، سیدهاشم. (1386 ش.). البرهان فی تفسیر القرآن. تهران: دار المجتبی.

بروجردی، سیدمحمد. (1400 ق.). جامع احادیث الشیعه. قم: المطبعه العلمیه.

جرجانی، شریف علی بن محمد. (1406 ق.). التعریفات. مصر: المطبعه الخیریه.

جوادی آملی، عبدالله. (1389 ش.). هدایت در قرآن. قم: اسراء.

حر عاملی، محمد بن حسن. (بی تا). الفصول المهمه فی اصول الائمه. قم: مکتب بصیرتی.

حسینی میرصفی، فاطمه. (1384 ش.). شیوه مناظرات انبیا و امام صادق علیه‌السلام. تهران: شرکت چاپ و نشر بین‌الملل.

خاتمی، سیدعباس. (1372 ش.). احوال ثامن الحجج (ع). مشهد: انتشارات موسی بن جعفر.

خاکپور، حسین. (1393 ش.). نقش و آثار مدیریت فر هنگی امام رضا بر جامعه شیعه. فصلنامه فرهنگ رضوی. سال دوم، شماره هشتم.

دیلمی، احمد. آذربایجانی، مسعود. (1379 ش.). اخلاق اسلامی. قم: دفتر نشر معارف.

رحیم‌پور، مهناز. (1386 ش.). شیوه‌های دعوت در آیه 125 سوره نحل. فصلنامه بینات. سال چهاردهم، شماره پنجاه و پنجم.

رحیمی، عباس. (1381 ش.). چهل و هفت نکته تبلیغی از قرآن کریم. مبلغان مهر. سال چهارم، شماره سی و سوم.

ژانه، پیر. (1373 ش.). اخلاق. مترجم بدرالدین کتابی، اصفهان: انتشارات آموزش و پرورش.

شجاعی گلپایگانی، سیدزین‌العابدین. (1373 ش.). زندگانی حضرت علی بن موسی الرضا علیه‌السلام. قم: دفتر نشر مصطفی.

شیخ‌الاسلامی، حسین. (1371 ش.). هدایه العلم فی تنظیم غرر الحکم. قم: انتشارات انصاریان.

طاهری آکردی، محمدحسین. (1387 ش.). پیشینه تاریخی گفتگوی اسلام و مسیحیت با تأکید بر دیدگاه شیعه و کاتولیک. قم: مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره).

طبرسی، احمد بن علی. (1403 ق.). الاحتجاج. مشهد: انتشارات مرتضی.

طبرسی، احمد بن علی. (1413 ق.). الاحتجاج. محقق ابراهیم بهادری، قم: انتشارات اسوه.

طبرسی، فضل بن حسن. (1399 ق.). اعلام الوری بأعلام الهدی. به کوشش علی‌اکبر غفاری، بیروت: دار المعرفه.

عطاردی، عزیزالله. (بی تا). اخبار و آثار حضرت امام رضا علیه‌السلام. تهران: انتشارات کتابخانه صدر.

فضل‌الله، محمدجواد. (1366 ش.). تحلیلی از زندگانی امام رضا علیه‌السلام. مشهد: آستان قدس رضوی.

فنائی اشکوری، محمد. (1374 ش.). معرفت‌شناسی دینی. تهران: برگ.

قرشی، باقرشریف. (1382 ش.). پژوهشی دقیق در زندگانی امام رضا علیه‌السلام. مترجم سیدمحمد صالحی، تهران: دار الکتب الاسلامیه.

قلندری بردسیری، حمید. (1381 ش.). هشتمین امام علیه‌السلام. قم: نشر فراگفت.

کلینی، محمد بن یعقوب. (1362 ش.). فروع کافی. قم: دار الکتب الاسلامیه.

گلن، ویلیام. مرتن، هنری. (1379 ش.). کتاب مقدس عهد عتیق و عهد جدید. مترجم فاضل‌خان همدانی، تهران: اساطیر.

مجلسی، محمدباقر. (1403 ق.). بحار الانوار. بیروت: دار الإحیای التراث العربی، چاپ سوم.

محبی‌پور، صغری. (1389 ش.). نقش امام علیه‌السلام در حدیث شیعه. قم: سازمان تبلیغات اسلامی.

مطهری، مرتضی. (بی تا). آشنایی با علوم اسلامی حکمت عملی. تهران: انتشارات صدرا، چاپ اول.

مظاهری، حسین. (1383 ش.). کاوشی نو در اخلاق اسلامی. تهران: مؤسسه نشر و تحقیقات ذکر.

مغنیه، جواد. (1379 ش.). شخصیت حضرت رضا علیه‌السلام و موسی الکاظم علیه‌السلام. مترجم سیدجعفر غضبان، تهران: اردیبهشت.

مهدوی کنی، محمدرضا. (1376 ش.). نقطه‌های آغاز در اخلاق عملی. قم: دفتر نشر فرهنگ اسلامی.

میشل، توماس. (1377 ش.). کلام مسیحی. مترجم حسین توفیقی، قم: مرکز تحقیقات ادیان و مذاهب.

محمد ابن سعد. (1418 ق.). الطبقات الکبری. به کوشش محمدعبدالقادر عطاء، بیروت: دار الکتب الاسلامیه.

محمد بن مکرم ابن منظور. (1416 ق.). لسان العرب. بیروت: دار الإحیای التراث العربی، چاپ اول.

نجفی، عبدالحمید شمس‌الدین. (1352 ش.). مناظرات ستاره هشتم ولایت حضرت علی بن موسی الرضا علیه‌السلام. مشهد: خراسان.

نراقی، محمدمهدی. (1368 ش.). جامع السعادات. نجف: مطبعه الزهرا.

نوری، ابراهیم. خاکپور، حسین. (1390 ش.). مصداق‌شناسی بداء در قرآن و روایات و عدم مغایرت آن با علم الهی. فصلنامه اندیشه نوین دینی. سال هفتم، شماره بیست و هفتم.
DOI: https://doi.org/10.22037/.v5i15.13877

ارجاعات

  • در حال حاضر ارجاعی نیست.

نظرات در مورد مقاله

دیدن تمام نظرات
 |  افزودن نظر