مجله علمی - پژوهشی فقه پزشکی

مجله فقه پزشکی دارای رتبه علمی پژوهشی از کميسيون نشريات علوم پزشکی کشور به نشانی: (http://journalportal.research.ac.ir/)، وابسته به مرکز تحقيقات اخلاق و حقوق پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی است که به‌منظور گسترش و نشر مقالات در حوزه‌­های فقهی، حقوقی مرتبط با علوم پزشکی محققان داخلی و خارجی، به زبان‌های فارسی، انگلیسی و عربی، به صورت دو فصلنامه (شش ماهه)، الکترونيکی و به زبان فارسی و چکيده انگليسی و عربی با دسترسی آزاد (open access) منتشر می‌شود.

فقه پزشکی دانشی بین‌رشته‌ای و دامنه آن شامل تمام مسائل فقهی مرتبط با حوزه‌های سلامت، پژوهش، گروه‌های حرفه‌ای پزشکی، پرستاری، مامایی، پیراپزشکی است. مجله علمی - پژوهشی فقه پزشکی، از يک سو شامل مطالعاتی میان رشته‌ای می‌باشد که برای دست‌يابی به نتايجی واقعی و مفید، نیازمند بهره‌گیری از دانش‌های مختلفی همچون فقه، حقوق، اخلاق و پزشکی هستند. از ديگر سو، حاوی مطالعاتی تطبیقی‌اند، زیرا عنوان فقه ناظر به دانشی است که گستره آن دست کم دربرگیرنده چهار دستگاه فقهی در میان اهل سنت (فقه حنفی، فقه حنبلی، فقه مالکی، فقه شافعی) و دستگاه فقهی شیعه (فقه امامیه) است. نویسندگان محترم می توانند مقالات خود در این زمینه‌ها را جهت بررسي و انتشار از طریق سامانه مجله به آدرس http://journals.sbmu.ac.ir/mf  ارسال کنند.


فصلنامه فقه پزشکی بر اساس نامه 100/236 مورخ 90/02/26 و مفاد یکصدو پنجمین جلسه کمیسیون نشریا ت علوم پزشکی کشور مورخ 90/02/03 دارای درجه علمی _ پژوهشی است.

بر اساس نهمین جلسه شورای راهبری ISC  مورخ 19 بهمن ماه 1392 ، فصلنامه علمی _ پژوهشی فقه پزشکی دارای ضریب تاثیر(IF) می باشد و در پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC) نمایه می شود.


تصویر صفحه خانگی مجله

Visits:26791


دوره 11, شماره 39-38 (1398): مجله علمی پژوهشی فقه پزشکی، سال 11، شماره 38-39، بهار و تابستان 1398

فهرست مطالب

سیدمحسن مرتضوی, مجتبی نوروزی
PDF
7-20
سیدرضا اسدی وانانی, محمد محسنی دهکلانی, سعید ابراهیمی, عباسعلی سلطانی
PDF
21-31
سعید نظری توکلی, معصومه نادری پارسا
PDF
33-50
مصطفی هاشمی, رضا علی‌کرمی
PDF
51-68